people-arxikh1forum-training.gr                

 

  logotc

Ποιοι είμαστε - PROJECT

Ποιοι είμαστε

Η Project Training & Consulting είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη δημιουργία επιμορφωτικών σεμιναρίων , έχοντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καινοτόμα εκπαιδευτικά θέματα.

 Στόχος η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού των σύγχρονων επιχειρήσεων με open και ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις απέναντι στις προκλήσεις των καιρών και στις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο των επιχειρήσεων.

 Στα 8 χρόνια συνεχούς αναπτυσσόμενης πορείας έχει αποδείξει, ότι παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας με άριστο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

 Η Project Training & Consulting σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους σε σύγχρονους τρόπους management, αλλά και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, με βάση τις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. 

 

Η Project Training & Consulting για την προώθηση του σκοπού της δραστηριοποιείται στ διοργάνωση: 

ü Διεπιχειρησιακών Σεμιναρίων

ü Κλαδικών Διεπιχειρησιακών Σεμιναρίων

ü Σεμιναρίων Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης

ü On line σεμιναρίων

 

 Έχει ήδη συνεργασθεί με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν την ποιότητα των παροχών της.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

ΔΕΗ ΑΕ

 

ΟΣΕ ΑΕ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

MERCEDES BENZ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

 

GALLAHER HELLAS

 

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕ

ΠΦΑΙΖΕΡ

 

ΠΕΙΦΑΣΥΝ

 

COSMOCAR AE

ODEON AE

 

SC JOHNSON HELLAS

 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

GLAXO SMITHKLINE

 

FAMAR AE

 

ΙΦΕΤ

HONDOS AE

 

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

 

ION AE

EFG EUROBANK

 

HENKEL HELLAS ABEE

 

ELITE ABEE

DHL INTERNATIONAL SA

 

ΙΟΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (HILTON)

 

KRAFT FOODS

HELLAS AE

 

 

Οι εισηγητές μας είναι άριστα επιστημονικά καταρτισμένοι, ενημερωμένοι και εξειδικευμένοι στις θεματικές τους ενότητες, με πλούσια διδακτική εμπειρία.

 Θέματα επιμορφωτικών σεμιναρίων που έχει υλοποιήσει η εταιρία μας:

Οικονομικά Θέματα

Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού

Εσωτερικός έλεγχος

Μισθοδοσία προσωπικού

Ο νέος νόμος για τις εργασιακές σχέσεις

Έλεγχος και οικονομική κοστολόγηση αποθήκης

Πρακτική τηλεφωνική μέθοδος είσπραξης οφειλών

Πιστωτική πολιτική

Αναλυτική λογιστική

Γενικό λογιστικό σχέδιο

Εκκαθαριστική και περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Φορολογία εισοδήματος

ΚΒΣ

Μετατροπή ισολογισμού από ελληνικά σε διεθνή λογιστικά πρότυπα

Νομική διασφάλιση χρηματικών απαιτήσεων

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση-ηλεκτρονική Ανταλλαγή παραστατικών με ασφάλεια

 

 

Γενικά Θέματα

Presentation and communication skills

Time Management για γραμματείς

Πρακτική οργάνωση γραφείου γραμματέων

Τεχνικές Πωλήσεων

Αποτελεσματική διοίκηση αποθεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα

Σχεδιασμός – ανάπτυξη και διαχείριση νέων προϊόντων

Το Marketing στη νέα δεκαετία

Η τεχνική και τα στάδια για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις

Order picking

Οργάνωση απογραφής στην αποθήκη

Project management

Οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής με τη μέθοδο REFA

Προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης και αξιοπιστία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Ευθύνη και υποχρεώσεις τεχνικού ασφαλείας

Πυρασφάλεια – πυροπροστασία επαγγελματικών χώρων

Οργάνωση & Ασφαλής Εργασία Βάρδιας Εργαζομένων

Υγεία & Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον

Χειρισμός περονοφόρων – ανυψωτικών και μεταφορικών οχημάτων για ασφάλεια εργασιών στην αποθήκη

Μηχανικές & χημικές Αντοχές υλικών στην παραγωγή

Συγκολλήσεις με πρακτική Εξάσκηση

Συντήρηση- Έλεγχος & Αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών & κλιματιστικών Εγκαταστάσεων

 Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης που στελεχώνουν την εταιρία μας παρέχουν άριστη εξυπηρέτηση και υποστήριξη για τις διαδικασίες επιδότησης μέσω ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ Ο,45%).

Επίκαιρα Σεμινάρια

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

file icon pdf Ο Νέος Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

file icon pdf Ηλεκτρονική Διαχείριση & Διακίνηση Εγγράφων

file icon pdf Αλλαγές στις Αποδοχές Δημοσίων Υπαλλήλων

file icon pdf Επιλογή Προϊσταμένων & Αξιολόγηση Υπαλλήλων (Ν.4369/2016)

file icon pdf Εφαρμογή του Βιβλίου ΙΙ στις Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών & Γενικών Υπηρεσιών

file icon pdf Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών & Γενικών Υπηρεσιών - Ν.4412/2016

file icon pdf Ανάλυση Νομοθεσίας Συμβάσεων Δημοσίων Έργων - Ν.4412/2016

file icon pdf Νέες Καταχωρήσεις Προκηρύξεων & Αποφάσεων Ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ

file icon pdf Ηλεκτρονική Ανάρτηση Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαγωνισμών Έργων & Μελετών

file icon pdf Ηλεκτρονική Ανάρτηση Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για Διαγωνισμούς Αγαθών & Γενικών Υπηρεσιών

 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

file icon pdf Ο Νέος Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

file icon pdf Τα Νέα Έντυπα Φορολογικών Δηλώσεων Οικονομικού Έτους 2018 - ΔΩΡΕΑΝ

file icon pdf Νέες Διατάξεις Φ.Π.Α.

file icon pdf Νέες Διαδικασίες Εισαγωγής - Εξαγωγής Εμπορευμάτων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

file icon pdf Λογιστικές Εγγραφές στα πλαίσια Ορθής Τήρησης των Ε.Λ.Π. & Ε.Γ.Λ.Σ.

file icon pdf Πιστοποίηση Πωλητών (Πρόγραμμα 50 ωρών με Πιστοποίηση)

file icon pdf 6ο Σεμινάριο Συγκόλλησης Μετάλλων (με απόκτηση Training Certificate από την ΕΒΕΤΑΜ)

file icon pdf Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων - Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Θεωρία & Πρακτική)

file icon pdf Οργάνωση Σύγχρονης & Λειτουργικής Αποθήκης

Επιδότηση ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%)

Ακολουθήστε μας στα social media

FacebookTwitterLinkedin