• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πρόγραμμα Διαύγεια: Ανάκληση ανάρτησης σύμφωνα με το αρθρ. 7 της α ρ ί θμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/ο ικ. 10885 /2.5.2012 Υπουργικής Απόφασης.

Πρόγραμμα Διαύγεια: Ανάκληση ανάρτησης σύμφωνα με το αρθρ. 7 της α ρ ί θμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/ο ικ. 10885 /2.5.2012 Υπουργικής Απόφασης.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ. ΔΗΔ/41976/9.11.2018 οδηγίας επί του ζητήματος της ανάκλησης αναρτήσεων από το Πρόγραμμα Διαύγεια.

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr