• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00
  • Home
  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμφωνία συνεργασίας για το Voucher των ανέργων

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμφωνία συνεργασίας
για το Voucher των ανέργων

Loading...

Συμπλήρωση εισοδήματος

Διαθέτω και θα προσκομίσω κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

1) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

2) Βεβαίωση ανεργίας,

3) Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών.

Στην περίπτωση αλλοδαπών ωφελούμενων, ο τίτλος σπουδών που προσκομίζουν πρέπει να έχει επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

4) Εκκαθαριστικό έτους 2019

5) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:

• Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια,

• Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής

6) Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (Τράπεζα, ΙΒΑΝ, κ.λπ.) με κύριο δικαιούχο τον ωφελούμενο

7) Φωτοτυπία 1η σελίδας Βιβλιαρίου ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ή άλλο έντυπο από το οποίο θα προκύπτει ο Αρ. Μητρώου.

* απαραίτητα πεδία