• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00
Δηλώστε Συμμετοχή

Ανάθεση – Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων – Μελετών

Εισηγήτρια:
Ιωάννα Γκιτζένη

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας
Γενικής Γραμματείας Υποδομών
με πολυετή διδακτική
εμπειρία & ειδική γνώση
σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων & Μελετών.

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,
απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών στην Αίθουσα, δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Βασικές Οδηγίες
για την Είσοδο σας
στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex
της Forum Training

 • η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα
  (ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)
 • o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome)
  ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα,
τηλ.. 213 0716370 & 380

Επίκαιρη Ημερίδα

Ανάθεση & Εκτέλεση

 Δημοσίων Συμβάσεων

Έργων & Μελετών

 

στα πλαίσια του Ν.4782/2021

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις διαδικασίες & τα στάδια
Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center  – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Τρίτη 21 Ιουνίου  2022 // 10:00 – 15:00

Επανάληψη

Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 // 10:00 – 15:00

 Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Σε ποιους απευθύνεται η Ημερίδα:

 • Μηχανικούς Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μηχανικοί Τμήματος Μελετών & Έργων
 • όλους τους Μηχανικούς που έχουν στην ευθύνη τους θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών στα πλαίσια των Συμβάσεων Δημοσίων Έργων

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

Ανάθεση στα πλαίσια του Ν.4782/2021

 • Δομή & Πνεύμα της νέας νομοθεσίας
 • Πεδίο Εφαρμογής
 • Διαφορετικές διαδικασίες Ανάθεση Συμβάσεων
 • Δημοσιεύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
 • Διαμόρφωση Τευχών δημοπράτησης
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
 • Διαχείριση δημοσιευμένων διαγωνισμών
 • Λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής / Μητρώα
 • Κριτήρια καταλληλόλητας οικονομικών φορέων
 • Διαχείριση / Αξιολόγηση προσφορών/ δικαιολογητικών κατακύρωσης
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
 • Διαδικασίες κατακύρωσης
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

Εκτέλεση  στα πλαίσια του Ν.4782/2021

 • Ισχύουσες διαδικασίες ορισμού επίβλεψης
 • Επιμετρήσεις
 • Επείγουσες εργασίες
 • Εξωσυμβατικές εργασίες
 • Υποκατάσταση αναδόχου – Υπεργολαβία
 • Προθεσμίες έργων / μελετών
 • Ημερολόγια έργου
 • Λογαριασμοί
 • Διαδικασίες παραλαβής
 • Διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses