• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00
Δηλώστε Συμμετοχή

Ανάθεση – Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών

Εισηγήτρια:
Χρ. Ποτηριάδου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε
θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
& πολυετή Συμβουλευτική εμπειρία σε Φορείς Δημοσίου & Οικονομικούς Φορείς

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών στην Αίθουσα, δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Βασικές Οδηγίες
για την Είσοδο σας
στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex
της Forum Training

 • η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα
  (ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)
 • o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome)
  ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα,
τηλ.. 213 0716370 & 380

Επίκαιρη Ημερίδα

Ανάθεση & Εκτέλεση

Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

 

στα πλαίσια του Ν.4782/2021

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις διαδικασίες & τα στάδια Ανάθεσης & Εκτέλεσης
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022
10:00 – 15:00

  Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Σε ποιους απευθύνεται η Ημερίδα:

 • Τμήμα Προμηθειών
 • Οικονομική Υπηρεσία
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Νομική Υπηρεσία
 • στελέχη Αναθετουσών Αρχών, που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Σύνταξης & Διαμόρφωσης Τευχών Διακηρύξεων

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

Ανάθεση στα πλαίσια του Ν.4782/2021

 • Δομή & Πνεύμα της νέας νομοθεσίας
 • Πεδίο Εφαρμογής
 • Διαφορετικές διαδικασίες Ανάθεση Συμβάσεων
 • Δημοσιεύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
 • Διαμόρφωση Τευχών δημοπράτησης
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Διαχείριση δημοσιευμένων διαγωνισμών
 • Λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής / Μητρώα
 • Κριτήρια καταλληλόλητας οικονομικών φορέων
 • Διαχείριση / Αξιολόγηση προσφορών/ δικαιολογητικών κατακύρωσης
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
 • Διαδικασίες κατακύρωσης
 • Διαχείριση προδικαστικών προσφυγών
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

 

Εκτέλεση  στα πλαίσια του Ν.4782/2021

 • Διαχείριση & παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης
 • Διαδικασίες παραλαβής
 • Επιβολή κυρώσεων – κήρυξη εκπτώτου
 • Υποκατάσταση αναδόχου – Υπεργολαβία
 • Τροποποίηση Σύμβασης
 • Πληρωμή Αναδόχου
 • Διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses