• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Αξιολόγηση Οικονομικών – Τεχνικών Προσφορών Δημοσίων Διαγωνισμών

Εισηγητές:
Γιώργος Βλάχος

Ειδικός Σύμβουλος & Εισηγητής σεμιναρίων με 35ετή & πλέον εμπειρία σε θέματα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.

Ζήσης Παπασταμάτης

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Συμβάσεων Δημοσίων Έργων. Πιστοποιημένος Εισηγητής στο ΕΚΔΔΑ σε θέματα Νομοθεσίας Συμβάσεων Δημοσίων Έργων

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Βασικές Οδηγίες
για την Είσοδο σας
στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex
της Forum Training

 • η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα
  (ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)
 • o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome)
  ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα,
τηλ.. 213 0716370 & 380

Επίκαιρο Σεμινάριο

Ν.4782/2021

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οικονομικών,

Τεχνικών Προσφορών

 

& Λειτουργία Επιτροπών κατά τη διαδικασία Σύναψης

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών,
Γενικών Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων

σύμφωνα με τις ισχύουσες
& τις νεότερες διατάξεις του Ν.4782/2021

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Πλατφόρμα Webex

Πέμπτη, Παρασκευή 09 & 10 Ιουνίου 2022
10:00 – 15:00

 Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Παρουσίαση Περιεχομένων του Σεμιναρίου

Διαδικασία Αξιολόγησης για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες

 • Σύντομη ανασκόπηση των βασικότερων τροποποιημένων διατάξεων δημοσίων συμβάσεων, που σχετίζονται με το έργο των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, βάσει του Ν. 4782/21.
 • Σημαντικές νομοθετικές προβλέψεις περί των αρμοδιοτήτων των πολυμελών-συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων. Συγκρότηση επιτροπών, αντικαταστάσεις μελών, ασυμβίβαστες ιδιότητες, σύγκρουση συμφερόντων.
 • Προθεσμίες ολοκλήρωσης αξιολόγησης δικαιολογητικών προσφορών
 • Παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σχετικές με αξιολογήσεις προσφορών.
 • Η σημασία του επιγραμμικού αποθετηρίου (e-Certis).
 • Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Αξιολόγηση διαγωνισμών φύλαξης – καθαρισμών χώρων
 • Επικαιροποιημένα στάδια αξιολόγησης προσφορών (Ν.4782/2021)
 • Η έννοια της ακατάλληλης & της απαράδεκτης προσφοράς.
 • Αξιολόγηση e-ΕΕΕΣ (μέσω παραδειγμάτων – ασκήσεων)
 • Έλεγχος νομιμότητας / πληρότητας & χρόνος ισχύος εγγυητικής επιστολής
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
 • Η περίπτωση της απευθείας ανάθεσης και οι συμβάσεις «ήσσονος αξίας».
 • Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
 1. Ανάλυση της έννοιας “Τεχνική Προσφορά”
 2. Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών
 3. Τρόποι αντιμετώπισης διάφορων σοβαρών περιπτώσεων

Διαδικασία Αξιολόγησης για Μελέτες & Έργα

 • Επιτροπές έργων και μελετών – Συγκρούσεις συμφερόντων
 • Τα στάδια της διαδικασίας Ανάθεσης (αναλυτικά – με τις οφειλόμενες πράξεις της Διοίκησης)
 • Επιλογή των διαδικασιών
 • Ειδικά θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των ΕΔ
 • Σημεία προσοχής στα τεύχη του διαγωνισμού
 • Μη κανονικές – απαράδεκτες και Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
 • Εγγυήσεις
 • Λόγοι αποκλεισμού
 • Σημεία ελέγχου ΕΕΕΣ – Αποδεκτικά μέσα
 • Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
 • Οψιγενείς μεταβολές
 • Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses