• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Αξιολόγηση Οικονομικών – Τεχνικών Προσφορών Δημοσίων Διαγωνισμών

Εισηγητές:
Γιώργος Βλάχος

Ειδικός Σύμβουλος & Εισηγητής σεμιναρίων με 35ετή & πλέον εμπειρία σε θέματα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.

Αθανάσιος Γκέγκας

Ειδικός Σύμβουλος & Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή εμπειρία σε θέματα Διαδικασιών Αξιολόγησης Οικονομικών & Τεχνικών Προσφορών για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρο Σεμινάριο

.

Ν.4782/2021

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οικονομικών,

Τεχνικών Προσφορών

 

& Λειτουργία Επιτροπών κατά τη διαδικασία Σύναψης

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών,
Γενικών Υπηρεσιών, Μελετών, Έργων

σύμφωνα με τις ισχύουσες
& τις νεότερες διατάξεις του Ν.4782/2021

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Πλατφόρμα Webex

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021
10:00 – 15:00

Επανάληψη

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021
10:00 – 15:00

 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σας στην Ημερίδα:

 • Κατανόηση & αποτελεσματική εφαρμογή του Νομικού πλαισίου σχετικά με το ρόλο των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Επιτροπών, για την ορθή αξιολόγηση δικαιολογητικών που κατατίθενται σε Δημόσιους Διαγωνισμούς & τη Σύνταξη των προβλεπόμενων Διοικητικών πράξεων
 • Ελαχιστοποίηση των Πολυμελειών κατά την αξιολόγηση των προσφορών & συμβολή στην αύξηση του ποσοστού  συμβασιοποίησης των διαγωνισμών
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης – ενθάρρυνση των στελεχών που συμμετέχουν – ως μέλη – σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών

Παρουσίαση Περιεχομένων του Σεμιναρίου

 • Ανάλυση των βασικότερων σημείων του Νομικού Πλαισίου, σχετικά με τις αρμοδιότητες – ευθύνες των Επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών
 • Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών & Οικονομικών Φορέων
 • Παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ), σχετικές με αξιολογήσεις προσφορών
 • Στάδια Αξιολόγησης προσφορών σε ανοικτούς διαγωνισμούς & αιτήσεων συμμετοχής σε “κλειστές” Διαγωνιστικές διαδικασίες
 • Η έννοια της ακατάλληλης & της απαράδεκτης προσφοράς. Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Αξιολόγηση ΕΕΕΣ & Τ.Ε.Υ.Δ. (μέσω παραδειγμάτων – ασκήσεων)
 • Έλεγχος νομιμότητας / πληρότητας & χρόνος ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
 • Αξιολόγηση διαγωνισμών φύλαξης – καθαρισμών χώρων
 • Οι αρμοδιότητες των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών σε μη  Διεθνείς Διαγωνισμούς & η περίπτωση της απευθείας ανάθεσης
 • Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
 1. Ανάλυση της έννοιας “Τεχνική Προσφορά”
 2. Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών
 3. Τρόποι αντιμετώπισης διάφορων σοβαρών περιπτώσεων (μέσω παραδειγμάτων – ασκήσεων)

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses