• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Αξιολόγηση Οικονομικών – Τεχνικών Προσφορών Δημοσίων Διαγωνισμών

Εισηγητές:
Γ. Βλάχος
Α. Γκέκας

Ειδικοί Σύμβουλοι σε θέματα Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων με 30ετή & πλέον πρακτική & συμβουλευτική εμπειρία. Εισηγητές σεμιναρίων στο αντικείμενο της υλοποίησης Δημοσίων διαγωνισμών – αξιολόγησης Οικονομικών & Τεχνικών Προσφορών

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρο Σεμινάριο

.

Αξιολόγηση Οικονομικών,
Τεχνικών Προσφορών
& Λειτουργία Επιτροπών

σε Δημόσιους Διαγωνισμούς

Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών 

στα πλαίσια του Ν.4412/2016

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021
10:00 – 15:00

Επανάληψη 1η

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
10:00 – 15:00

Επανάληψη 1η

Τρίτη 18 Μαϊου 2021
10:00 – 15:00

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σας στην Ημερίδα:

 • Κατανόηση & αποτελεσματική εφαρμογή του Νομικού πλαισίου σχετικά με το ρόλο των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Επιτροπών, για την ορθή αξιολόγηση δικαιολογητικών που κατατίθενται σε Δημόσιους Διαγωνισμούς & τη Σύνταξη των προβλεπόμενων Διοικητικών πράξεων
 • Ελαχιστοποίηση των Πολυμελειών κατά την αξιολόγηση των προσφορών & συμβολή στην αύξηση του ποσοστού  συμβασιοποίησης των διαγωνισμών
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης – ενθάρρυνση των στελεχών που συμμετέχουν – ως μέλη – σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών

Παρουσίαση Περιεχομένων του Σεμιναρίου

 • Ανάλυση των βασικότερων σημείων του Νομικού Πλαισίου, σχετικά με τις αρμοδιότητες – ευθύνες των Επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών
 • Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών & Οικονομικών Φορέων
 • Παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ), σχετικές με αξιολογήσεις προσφορών
 • Στάδια Αξιολόγησης προσφορών σε ανοικτούς διαγωνισμούς & αιτήσεων συμμετοχής σε “κλειστές” Διαγωνιστικές διαδικασίες
 • Η έννοια της ακατάλληλης & της απαράδεκτης προσφοράς. Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Αξιολόγηση ΕΕΕΣ & Τ.Ε.Υ.Δ. (μέσω παραδειγμάτων – ασκήσεων)
 • Έλεγχος νομιμότητας / πληρότητας & χρόνος ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
 • Αξιολόγηση διαγωνισμών φύλαξης – καθαρισμών χώρων
 • Οι αρμοδιότητες των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών σε μη  Διεθνείς Διαγωνισμούς & η περίπτωση της απευθείας ανάθεσης
 • Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
 1. Ανάλυση της έννοιας “Τεχνική Προσφορά”
 2. Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών
 3. Τρόποι αντιμετώπισης διάφορων σοβαρών περιπτώσεων (μέσω παραδειγμάτων – ασκήσεων)

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Γιώργος Βλάχος

  Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων με 30ετή & πλέον πρακτική & συμβουλευτική εμπειρία. Εισηγητής σεμιναρίων για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων.

Related Courses