• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Έργα – Μελέτες

Εισηγήτρια:
Ιωάννα Γκιτζένη

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας
Γενικής Γραμματείας Υποδομών
με πολυετή διδακτική εμπειρία
& ειδική γνώση σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,
απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Βασικές Οδηγίες
για την Είσοδο σας
στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex
της Forum Training

 • η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα
  (ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)
 • o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome)
  ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα,
τηλ.. 213 0716370 & 380

Επίκαιρη Ημερίδα

Ν.4782/2021

Νέα Νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων
για Μελέτες & Έργα

Αναλυτική Παρουσίαση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου
έως & τις πρόσφατες Εγκυκλίους – Αποφάσεις

Βήμα προς βήμα πρακτική ανάλυση όλων των αλλαγών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center  – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Δευτέρα 20 Ιουνίου  2022 // 10:00 – 15:00

Επανάληψη

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 // 10:00 – 15:00

 Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Μηχανικούς, στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών Αναθετουσών Αρχών & σε όσους έχουν την ευθύνη για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών
 • Μηχανικούς
 • στελέχη Οικονομικών Φορέων
 • Δικηγόρους – Νομικούς

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Χρήση ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις άνω των 30.000 €
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 2.500 €
 • Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις / Υπεργολαβία / Εγγυήσεις
 • Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
 • Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου/ μελέτης/τεχν. υπηρεσίας
 • Χρήση Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ): Κατάργηση ΤΕΥΔ για το Μέρος Α και Β
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 • Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 • Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας. Κατάργηση του Συνοπτικού διαγωνισμού Κατάργηση του ΚΗΣΚ. Τροποποίηση ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Κατάργηση Επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών
 • Επίβλεψη έργου από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων
 • Δημιουργία Μητρώου επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών
 • Υποχρέωση ελέγχου της μελέτης εκτέλεσης του έργου πριν την εγκατάστασή του εργολάβου στο εργοτάξιο και έγγραφη ενημέρωση της διευθύνουσας υπηρεσίας
 • Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης (βαθμονόμιο)
 • Ηλεκτρονικό ημερολόγιο έργου
 • Προθεσμίες εκτέλεσης έργου συνολική και τμηματικές. Καταργούνται οι αποκλειστικές και ενδεικτικές ενδιάμεσες προθεσμίες.
 • Επιμετρήσεις / Λογαριασμοί / Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
 • Τροποποιήσεις για την παραλαβή Έργων
 • Παραλαβή (παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά). Αλλαγή στη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής
 • Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ)
 • Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών στις συμβάσεις έργων/μελετών/τεχνικών υπηρεσιών
 • Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση
 • Δημιουργία Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών
 • Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 • Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 • Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργα – Μελέτες

  [vc_row css=".vc_custom_1599475411849{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1599475853754{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses