• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Έργα – Μελέτες

Εισηγήτρια:
Ιωάννα Γκιτζένη

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας
Γενικής Γραμματείας Υποδομών
με πολυετή διδακτική εμπειρία
& ειδική γνώση σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

Η Ημερίδα
απευθύνεται σε:

 • Μηχανικούς, στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών Αναθετουσών Αρχών & σε όσους έχουν την ευθύνη για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών
 • Μηχανικούς
 • στελέχη Οικονομικών Φορέων
 • Δικηγόρους – Νομικούς

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,
απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

Ν.4782/2021

Νέα Νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων
για Μελέτες & Έργα

Αναλυτική Παρουσίαση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου
έως & τις πρόσφατες Εγκυκλίους – Αποφάσεις

Βήμα προς βήμα πρακτική ανάλυση όλων των αλλαγών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Πλατφόρμα Webex

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 // 10:00 – 15:00

Επανάληψη

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου // 10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Χρήση ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις άνω των 30.000 €
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 2.500 €
 • Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις / Υπεργολαβία / Εγγυήσεις
 • Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
 • Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου/ μελέτης/τεχν. υπηρεσίας
 • Χρήση Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ): Κατάργηση ΤΕΥΔ για το Μέρος Α και Β
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 • Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 • Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας. Κατάργηση του Συνοπτικού διαγωνισμού Κατάργηση του ΚΗΣΚ. Τροποποίηση ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Κατάργηση Επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών
 • Επίβλεψη έργου από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων
 • Δημιουργία Μητρώου επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών
 • Υποχρέωση ελέγχου της μελέτης εκτέλεσης του έργου πριν την εγκατάστασή του εργολάβου στο εργοτάξιο και έγγραφη ενημέρωση της διευθύνουσας υπηρεσίας
 • Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης (βαθμονόμιο)
 • Ηλεκτρονικό ημερολόγιο έργου
 • Προθεσμίες εκτέλεσης έργου συνολική και τμηματικές. Καταργούνται οι αποκλειστικές και ενδεικτικές ενδιάμεσες προθεσμίες.
 • Επιμετρήσεις / Λογαριασμοί / Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
 • Τροποποιήσεις για την παραλαβή Έργων
 • Παραλαβή (παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά). Αλλαγή στη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής
 • Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ)
 • Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών στις συμβάσεις έργων/μελετών/τεχνικών υπηρεσιών
 • Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση
 • Δημιουργία Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών
 • Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 • Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 • Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργα – Μελέτες

  [vc_row css=".vc_custom_1599475411849{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1599475853754{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses