• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Έργα – Μελέτες Οικονομ. Φορείς

Εισηγητής:
Σταμάτης Σταμόπουλος

Δικηγόρος. Ειδικός σε θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων για Έργα & Μελέτες με συμμετοχή σε επιτροπές για τη Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, τα Πρότυπα Τεύχη κλπ.  Παρέχει Νομικές Υπηρεσίες σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οργανισμούς του ευρύτερου  Δημόσιου Τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε  θέματα που σχετίζονται με την Ανάθεση & Κατασκευή Δημοσίων Έργων. Έχει συγγράψει το βιβλίο “Δίκαιο των Δημοσίων Έργων” (εκδ.2000) & δημοσιεύσει άρθρα σε Νομικά περιοδικά στην Ελλάδα & το Εξωτερικό, ενώ έχει να επιδείξει πλειάδα γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων Δημοσίων Έργων είτε ως Νομικός Σύμβουλος του ΣΑΤΕ, είτε ως Νομικός Σύμβουλος Φορέων Δημοσίου.

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα
για Οικονομικούς Φορείς

Ο Νέος Νόμος

Ν.4782/2021
ΦΕΚ.36Α/09-03-2021

 

Δημοσίων Συμβάσεων

για Μελέτες & Έργα

 

Τι είναι σε άμεση εφαρμογή, ποιες Διατάξεις θα ισχύσουν
από 01-06-2021 και ποιες από 01-09-2021

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές
σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Πλατφόρμα Webex

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021
10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα
  Διαγωνιστικών διαδικασιών Δημοσίου & Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Χρήση ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις άνω των 30.000 €
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 2.500 €
 • Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις / Υπεργολαβία / Εγγυήσεις
 • Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
 • Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου/ μελέτης/τεχν. υπηρεσίας
 • Χρήση Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ): Κατάργηση ΤΕΥΔ για το Μέρος Α και Β
 • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
 • Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 • Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας. Κατάργηση του Συνοπτικού διαγωνισμού Κατάργηση του ΚΗΣΚ. Τροποποίηση ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Κατάργηση Επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών
 • Επίβλεψη έργου από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων
 • Δημιουργία Μητρώου επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών
 • Υποχρέωση ελέγχου της μελέτης εκτέλεσης του έργου πριν την εγκατάστασή του εργολάβου στο εργοτάξιο και έγγραφη ενημέρωση
  της διευθύνουσας υπηρεσίας
 • Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης (βαθμονόμιο)
 • Ηλεκτρονικό ημερολόγιο έργου
 • Προθεσμίες εκτέλεσης έργου συνολική και τμηματικές. Καταργούνται οι αποκλειστικές και ενδεικτικές ενδιάμεσες προθεσμίες.
 • Επιμετρήσεις / Λογαριασμοί / Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
 • Τροποποιήσεις για την παραλαβή Έργων
 • Παραλαβή (παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά). Αλλαγή στη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής
 • Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ)
 • Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών στις συμβάσεις έργων/μελετών/τεχνικών υπηρεσιών
 • Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση
 • Δημιουργία Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών
 • Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 • Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών
 • Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
 • Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες : Νίκα Ευαγγελία

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργα – Μελέτες Οικονομ. Φορείς

  [vc_row css=".vc_custom_1599475411849{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1599475853754{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses