• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Οικονομικών Φορέων ΙΤ

Εισηγητής:

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα
Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων
& Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Αξία Εκπαίδευσης:

€ 225.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα
για Οικονομικούς Φορείς

Νέα Νομοθεσία

 

Διαγωνισμών Δημοσίου

Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων 

για Οικονομικούς Φορείς

στα πλαίσια των
Ν.4605, Ν.4608, Ν.4609 & Ν.4610

(Τι αλλάζει σε θέματα Εγγυητικών Επιστολών, Τεχνικών Προσφορών,
Αποδεικτικά Μέσα, Δικαιολογητικά Μειοδοσίας / Κατακύρωσης,
Αποσφραγίσεις, Συμβάσεις, Ψηφιακές Υπογραφές, Εξέτασης Προσφυγών,
Κατακύρωσης Διαδικασίας, Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κλπ)

& Εφαρμογή του Νέου ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 // 16:00 – 21:00

Επανάληψη

Τετάρτη 01 Απριλίου 2020 // 10:00 – 15:00

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Διαγωνισμών Δημοσίου
 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών
 • όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Υποβολής Διαγωνισμών & Παρακολούθησης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας έως το στάδιο της Κατακύρωσης, από την πλευρά των Οικονομικών Φορέων

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Αλλαγές στον Νόμο των Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/2016 μετά την ψήφιση & εφαρμογή των Ν.4605, Ν.4608, Ν.4609 & Ν.4610/2019
 • Εφαρμογή του νέου ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ σε διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ από τον Απρίλιο του 2019
 • Εγγυήσεις: βάσει ποίου ποσού εκδίδονται οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που προβλέπουν δικαίωμα προαίρεσης
 • Ψηφιακές υπογραφές: μέχρι πόσες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας μπορούν να υπογράφουν οι οικονομικοί φορείς το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
 • ποιοι οικονομικοί φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπογράφουν ψηφιακά την προσφορά τους
 • Τεχνικές Προσφορές: τι αλλαγές προβλέπονται ως προς το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών
 • Αποδεικτικά μέσα: αλλαγές ως προς την επάρκεια των εγγράφων νομιμοποίησης (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
 • Δικαιολογητικά μειοδοσίας/κατακύρωσης: τροποποιήσεις ως προς τις προθεσμίες υποβολής των εν λόγω εγγράφων καθώς και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων παράτασης υποβολής τους
 • Συνοπτικοί Διαγωνισμοί: Ενισχύεται πλέον η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για δ/σμούς κάτω των 60.000€
 • Τι αλλάζει κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Άρθρο 32)
 • Ελεγκτικό Συνέδριο: πότε καταλήγουν στον ελεγκτικό μηχανισμό οι υποθέσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις συμβάσεων, σε δυναμικά συστήματα αγορών και σε συμφωνίες πλαίσιο
 • ΑΕΠΠ: τι αλλάζει στην διαδικασία εξέτασης των προσφυγών
 • Διαγωνισμοί κάτω των ορίων : Μειώνεται η προθεσμία των 22  ημερών για την παραλαβή των προσφορών από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Αντιστροφή σταδίων: αυξάνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες επιτρέπεται πλέον η αντιστροφή σταδίων
 • Συμβάσεις: θεσμοθετείται η χρήση νέων ποινικών ρητρών για την πλημμελή εκτέλεση των συμβάσεων
 • Αποσφραγίσεις: ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στους διαγωνισμούς χαμηλότερης τιμής
 • Κατακύρωση:
 1. ποιοι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν γνώση της Απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού
 2. με ποιον τρόπο υποβάλλονται πλέον τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης και από ποιον γίνεται η αξιολόγηση αυτών
 • ΚΗΜΔΗΣ: τι αλλάζει με τις νέες διατάξεις
 • Ορίζονται ολιγοήμερες πλέον προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Θεσμοθετείται η χρήση νέων τεχνολογιών για την διευκόλυνση των εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης των δικαιολογητικών μειοδοσίας και κατακύρωσης από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στον τρόπο παραλαβής των υπηρεσιών ή παραδοτέων από τις Επιτροπές Παραλαβής
 • Ορίζονται ολιγοήμερες πλέον προθεσμίες για την έκδοση Αποφάσεων έγκρισης των Πρακτικών αξιολόγησης
 • Απαντήσεις  σε όλα τα ερωτήματα

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη, Ευαγγελία Νίκα

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσιες Συμβάσεις Οικονομικών Φορέων ΙΤ

  [vc_row][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1529923316225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eaeaea !important;}"][vc_single_image image="4377" alignment="center" css_animation="fadeInDown"][vc_separator][vc_separator][vc_column_text…

Related Courses