• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Οικονομικών Φορέων ΙΤ

Εισηγητής:

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα
Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων
& Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Η Ημερίδα
απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Διαγωνισμών Δημοσίου
 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών
 • όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Υποβολής Διαγωνισμών & Παρακολούθησης της Διαγωνιστικής
  Διαδικασίας έως το στάδιο της Κατακύρωσης, από την πλευρά των Οικονομικών Φορέων

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα
για Οικονομικούς Φορείς

Νέα Νομοθεσία

 

Διαγωνισμών Δημοσίου

Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων 

για Οικονομικούς Φορείς

στα πλαίσια των
Ν.4605, Ν.4608, Ν.4609 & Ν.4610
& τις νέες Αποφάσεις – Εγκυκλίους

(τι άλλαξε σε θέματα Εγγυητικών Επιστολών, Τεχνικών Προσφορών,
Αποδεικτικά Μέσα, Δικαιολογητικά Μειοδοσίας / Κατακύρωσης,
Αποσφραγίσεις, Συμβάσεις, Ψηφιακές Υπογραφές, Εξέτασης Προσφυγών,
Κατακύρωσης Διαδικασίας, Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κλπ)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου  2020
16:00 – 21:00

Επανάληψη

Τρίτη 24 Νοεμβρίου  2020
10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας η Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Αλλαγές στον Νόμο των Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/2016 μετά την ψήφιση & εφαρμογή των Ν.4605, Ν.4608, Ν.4609 & Ν.4610/2019
 • Εφαρμογή του νέου ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ σε διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ από τον Απρίλιο του 2019
 • Εγγυήσεις: βάσει ποίου ποσού εκδίδονται οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που προβλέπουν δικαίωμα προαίρεσης
 • Ψηφιακές υπογραφές: μέχρι πόσες ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας μπορούν να υπογράφουν οι οικονομικοί φορείς το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
 • ποιοι οικονομικοί φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπογράφουν ψηφιακά την προσφορά τους
 • Τεχνικές Προσφορές: τι αλλαγές προβλέπονται ως προς το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών
 • Αποδεικτικά μέσα: αλλαγές ως προς την επάρκεια των εγγράφων νομιμοποίησης (πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
 • Δικαιολογητικά μειοδοσίας/κατακύρωσης: τροποποιήσεις ως προς τις προθεσμίες υποβολής των εν λόγω εγγράφων καθώς και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των αιτημάτων παράτασης υποβολής τους
 • Συνοπτικοί Διαγωνισμοί: Ενισχύεται πλέον η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για δ/σμούς κάτω των 60.000€
 • Τι αλλάζει κατά την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Άρθρο 32)
 • Ελεγκτικό Συνέδριο: πότε καταλήγουν στον ελεγκτικό μηχανισμό οι υποθέσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις συμβάσεων, σε δυναμικά συστήματα αγορών και σε συμφωνίες πλαίσιο
 • ΑΕΠΠ: τι αλλάζει στην διαδικασία εξέτασης των προσφυγών
 • Διαγωνισμοί κάτω των ορίων : Μειώνεται η προθεσμία των 22  ημερών για την παραλαβή των προσφορών από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Αντιστροφή σταδίων: αυξάνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες επιτρέπεται πλέον η αντιστροφή σταδίων
 • Συμβάσεις: θεσμοθετείται η χρήση νέων ποινικών ρητρών για την πλημμελή εκτέλεση των συμβάσεων
 • Αποσφραγίσεις: ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στους διαγωνισμούς χαμηλότερης τιμής
 • Κατακύρωση:
 1. ποιοι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν γνώση της Απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού
 2. με ποιον τρόπο υποβάλλονται πλέον τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης και από ποιον γίνεται η αξιολόγηση αυτών
 • ΚΗΜΔΗΣ: τι αλλάζει με τις νέες διατάξεις
 • Ορίζονται ολιγοήμερες πλέον προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Θεσμοθετείται η χρήση νέων τεχνολογιών για την διευκόλυνση των εξ’ αποστάσεως συνεδριάσεων των Επιτροπών Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης των δικαιολογητικών μειοδοσίας και κατακύρωσης από τις Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Αλλαγές στον τρόπο παραλαβής των υπηρεσιών ή παραδοτέων από τις Επιτροπές Παραλαβής
 • Ορίζονται ολιγοήμερες πλέον προθεσμίες για την έκδοση Αποφάσεων έγκρισης των Πρακτικών αξιολόγησης
 • Απαντήσεις  σε όλα τα ερωτήματα

Βήματα Σύνδεσης στην Online Αίθουσα Εκπαίδευσης της Forum Training

 • Ανοίξτε έναν browser στον Η/Υ σας (Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Chrome).
  Σαν πρώτη επιλογή χρησιμοποιήστε τον Mozilla Firefox.  
 • Στην μπάρα διευθύνσεων στην κορυφή, πληκτρολογήστε την διεύθυνση:  elearning.forumtraining.gr  (χωρίς www.)
 • Για την ΕΙΣΟΔΟ σας στην Online αίθουσα διδασκαλίας, πληκτρολογήστε το email που έχετε δηλώσει
  και τον κωδικό 12345 και στη συνέχεια επιλέξτε Είσοδος

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, 
σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη, Ευαγγελία Νίκα

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσιες Συμβάσεις Οικονομικών Φορέων ΙΤ

  [vc_row css=".vc_custom_1599475411849{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1599475853754{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses