• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειες-Υπηρεσίες Οικον.Φορείς

20years

Εισηγητές:
Απόστολος Κόλλιας

Ειδικός Εισηγητής σε θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων & Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Χριστιάννα Ποτηριάδου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω  με ειδίκευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών & πολυετή Συμβουλευτική εμπειρία σε Φορείς Δημοσίου

Η Ημερίδα
απευθύνεται σε:

 • στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα
  Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

special offer forum

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

banner e learning new
participation forum training1

Επίκαιρη Ημερίδα
για Οικονομικούς Φορείς

ypovolh prosforwn anath.arxes forum training 848x346

Ο Νέος Νόμος

Ν.4782/2021
ΦΕΚ.36Α/09-03-2021

 

Δημοσίων Συμβάσεων

για Προμήθειες

& Γενικές Υπηρεσίες

 

Τι είναι σε άμεση εφαρμογή, ποιες Διατάξεις θα ισχύσουν
από 01-06-2021 και ποιες από 01-09-2021

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές
σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Πλατφόρμα Webex

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση όλων του νέου ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες & ποια είναι τα κρίσιμα σημεία
 • Απευθείας ανάθεση & αύξηση των χρηματικών ορίων για Συμβάσεις Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Κατάργηση διάκρισης μεταξύ προμηθευτή / παραγωγού & προμηθευτή / εμπόρου
 • Αξιολόγηση προσφορών
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής 
 • Χρήση ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις άνω των 30.000 € 
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 2.500 € 
 • Δυνατότητα αξιολόγησης προσφορών κατακύρωσης σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυσσόμενη
 • Ευθύνη – Αξιολόγηση προσφορών από διαπραγματεύσεις – στάδιο πριν τη σύναψη της Σύμβασης 
 • Λόγοι έκπτωσης αναδόχου – Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών 
 • Παραλαβή Σύμβασης ορίων απευθείας ανάθεσης 
 • Διαδικασία αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
 • Νέοι λόγοι κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής 
 • Νέος τρόπος υπολογισμού 
 • Νέα είδη Εγγυητικών 
 • Υπολογισμός των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
 • Λόγοι αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων 
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο 
 • Κατάργηση ΤΕΥΔ – Αντικατάσταση με ΕΕΕΣ 
 • Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική άποψη προσφοράς 
 • Τρόπος σύνταξης & υποβολής προσφορών 
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης στοιχείων υποβληθεισών προσφορών
 • Δημόσιες Συμβάσεις “ήσσονος αξίας”
 • Απευθείας αναθέσεις – ενστάσεις / δικαστική προστασία
 • Άλλα ειδικά θέματα ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Ευαγγελία Νίκα

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

ISO

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses