• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών

Εισηγήτρια:
Χριστιάννα Ποτηριάδου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
με ειδίκευση  σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
& πολυετή Συμβουλευτική 
εμπειρία  σε Φορείς Δημοσίου

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Τμήμα Προμηθειών
 • στελέχη Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • στελέχη Οικονομικών Φορέων
 • Δικηγόρους – Νομικούς

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

Ν.4782/2021

 

Νέα Νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων

για Προμήθειες

& Γενικές Υπηρεσίες

Αναλυτική Παρουσίαση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου
έως & τις πρόσφατες Εγκυκλίους – Αποφάσεις

Βήμα προς βήμα πρακτική ανάλυση όλων των αλλαγών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center  – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
10:00 – 15:00

Επανάληψη

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022
10:00 – 15:00

 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση όλων του νέου ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες & ποια είναι τα κρίσιμα σημεία
 • Απευθείας ανάθεση & αύξηση των χρηματικών ορίων για Συμβάσεις Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Κατάργηση διάκρισης μεταξύ προμηθευτή / παραγωγού & προμηθευτή / εμπόρου
 • Αξιολόγηση προσφορών
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Χρήση ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις άνω των 30.000 €
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 2.500 €
 • Δυνατότητα αξιολόγησης προσφορών κατακύρωσης σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυσσόμενη
 • Ευθύνη – Αξιολόγηση προσφορών από διαπραγματεύσεις – στάδιο πριν τη σύναψη της Σύμβασης
 • Λόγοι έκπτωσης αναδόχου – Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • Παραλαβή Σύμβασης ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Διαδικασία αποκλεισμού οικονομικού φορέα
 • Νέοι λόγοι κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής
 • Νέος τρόπος υπολογισμού
 • Νέα είδη Εγγυητικών
 • Υπολογισμός των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
 • Λόγοι αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο
 • Κατάργηση ΤΕΥΔ – Αντικατάσταση με ΕΕΕΣ
 • Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική άποψη προσφοράς
 • Τρόπος σύνταξης & υποβολής προσφορών
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης στοιχείων υποβληθεισών προσφορών
 • Δημόσιες Συμβάσεις “ήσσονος αξίας”
 • Απευθείας αναθέσεις – ενστάσεις / δικαστική προστασία
 • Άλλα ειδικά θέματα ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών

  [vc_row css=".vc_custom_1599475411849{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1599475853754{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses