• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών

Εισηγήτρια:
Χριστιάννα Ποτηριάδου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
με ειδίκευση  σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
& πολυετή Συμβουλευτική 
εμπειρία  σε Φορείς Δημοσίου

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Τμήμα Προμηθειών
 • στελέχη Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • στελέχη Οικονομικών Φορέων
 • Δικηγόρους – Νομικούς

Αξία Εκπαίδευσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Βασικές Οδηγίες
για την Είσοδο σας
στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex
της Forum Training

 • η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα
  (ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)
 • o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome)
  ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα,
τηλ.. 213 0716370 & 380

Επίκαιρη Ημερίδα

Ν.4782/2021

 

Νέα Νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων

για Προμήθειες

& Γενικές Υπηρεσίες

Αναλυτική Παρουσίαση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου
έως & τις πρόσφατες Εγκυκλίους – Αποφάσεις

Βήμα προς βήμα πρακτική ανάλυση όλων των αλλαγών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center  – Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Πέμπτη 23 Ιουνίου  2022 // 10:00 – 15:00

Επανάληψη

Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 // 10:00 – 15:00

 Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας ή Τηλεδιάκεψης

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση όλων του νέου ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες & Γενικές Υπηρεσίες & ποια είναι τα κρίσιμα σημεία
 • Απευθείας ανάθεση & αύξηση των χρηματικών ορίων για Συμβάσεις Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Κατάργηση διάκρισης μεταξύ προμηθευτή / παραγωγού & προμηθευτή / εμπόρου
 • Αξιολόγηση προσφορών
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
 • Τι προβλέπεται όταν κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
 • Χρήση ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις άνω των 30.000 €
 • Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 2.500 €
 • Δυνατότητα αξιολόγησης προσφορών κατακύρωσης σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυσσόμενη
 • Ευθύνη – Αξιολόγηση προσφορών από διαπραγματεύσεις – στάδιο πριν τη σύναψη της Σύμβασης
 • Λόγοι έκπτωσης αναδόχου – Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • Παραλαβή Σύμβασης ορίων απευθείας ανάθεσης
 • Διαδικασία αποκλεισμού οικονομικού φορέα
 • Νέοι λόγοι κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής
 • Νέος τρόπος υπολογισμού
 • Νέα είδη Εγγυητικών
 • Υπολογισμός των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
 • Λόγοι αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο
 • Κατάργηση ΤΕΥΔ – Αντικατάσταση με ΕΕΕΣ
 • Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική άποψη προσφοράς
 • Τρόπος σύνταξης & υποβολής προσφορών
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης στοιχείων υποβληθεισών προσφορών
 • Δημόσιες Συμβάσεις “ήσσονος αξίας”
 • Απευθείας αναθέσεις – ενστάσεις / δικαστική προστασία
 • Άλλα ειδικά θέματα ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων

Πληροφορίες : Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών – Υπηρεσιών

  [vc_row css=".vc_custom_1599475411849{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1599475853754{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses