• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Δημόσιες Συμβάσεις – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Μελ.Έργων Οικον.Φορέων

Δημόσιες Συμβάσεις – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Μελ.Έργων Οικον.Φορέων

Συμβουλευτική Υποστήριξη
σε Οικονομικούς Φορείς – Εργολήπτες – Μελετητές κλπ

για  Ανάρτηση –  Υποβολή Ηλεκτρονικής Προσφοράς

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, άλλαξε ριζικά το τοπίο των διαδικασιών για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων & Μελετών στα πλαίσια του Ν.4412/2016. & του Ν.4782/2021.

Η πολυπλοκότητα της νέας Ηλεκτρονικής Διαδικασίας, δημιουργεί την ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη για την αποφυγή τυχόν λαθών κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Υποβολής συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η εταιρεία μας, αποστέλλει εξειδικευμένο σύμβουλο στην εταιρεία σας για να υποστηρίξει, προετοιμάσει & βοηθήσει για την ορθή συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε διαγωνιστική διαδικασία.

Ειδικότερα, ο εξειδικευμένος σύμβουλος μπορεί να αναλάβει:

  • Υποβολή – Ανάρτηση της Ηλεκτρονικής Προσφοράς στη Πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
  • Εκπαίδευση χρήσης και εισαγωγής των ψηφιακών πιστοποιητικών στα ψηφιακά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)
  • Υποστήριξη στην έκδοση κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)
  • Εκπαίδευση στην αναζήτηση με κριτήρια ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Ειδικοί  Σύμβουλοι της εταιρείας μας, έρχονται στο χώρο σας για να Υποβάλλουν την Προσφορά σας Ηλεκτρονικά,
για Διαγωνισμό Δημοσίων Έργων ή Μελετών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή  πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,  Κιν.: 6973 387718, E-mail:  e_nika@forum-training.gr

ISO