• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αθλητικών – Πολιτιστικών Δομών

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αθλητικών – Πολιτιστικών Δομών

Εφαρμογή

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Αθλητικών & Πολιτιστικών Δομών

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

 Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Αθλητικών & Πολιτιστικών διαδικασιών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών ΟΤΑ, λειτουργεί μέσω διαδικτύου (Internet) κάνοντας χρήση του προγράμματος περιήγησης του λειτουργικού συστήματος (Browser), έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι πλήρως λειτουργικό σε όλους τους παρεχόμενους browsers, ενώ δεν απαιτεί την οποιαδήποτε εγκατάσταση στο χώρο του Δήμου ή οποιαδήποτε προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αθλητικών και Πολιτιστικών έχει δημιουργηθεί με σκοπό να επιτυγχάνει:

 • Την οργάνωση και λειτουργία των Αθλητικών και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων και Δραστηριοτήτων των ΟΤΑ, ώστε να αποτελέσει αφενός μεν σημαντικό μέσο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, όσο και να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο στελεχιακού δυναμικού του Δήμου, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινή εργασία τους.
 • Την ταξινόμηση των αναγκών και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων, καθώς και την απόκτηση συνέπειας στη λειτουργία.
 • Την ευκολία ανανέωσης και τη γρήγορη και δυναμική παρουσίαση των πληροφοριών.

Στο πληροφοριακό σύστημα θα δημιουργηθούν εξουσιοδοτημένες άδειες χρήσης
με ότι δικαιώματα χρειάζεται χωρίς κανένα περιορισμό.

Μ
έσω του λογισμικού δίνεται η δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου:

 • Να καταχωρίσουν μια αίτηση για ένταξη στις Αθλητικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μια αίτηση.
 • Να ζητήσουν την προσκόμιση των δικαιολογητικών και να διατηρήσουν τυχόν εκκρεμότητα.
 • Να μπορούν να διαχειρίζονται, μέσω μίας ενιαίας Καρτέλας Μέλους, όλη την πληροφόρηση που αφορά τη σχέση του Μέλους με τις Αθλητικές και Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις του Δήμου.
 • Να μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα το μητρώο των Μελών.
 • Να μπορούν να διαχειρίζονται το μητρώο των Στελεχών που σχετίζονται με τις Αθλητικές και Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Υπηρεσίες (Εκπαιδευτές, Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι κλπ.)
 • Να θέτουν ημερολογιακή ισχύ, στην παροχή που προσφέρεται, με δυνατότητα ειδοποίησης για τη λήξη ενός δικαιολογητικού με ειδικό μήνυμα ή διαδικασία.
 • Να δημιουργήσουν μια «σχέση» ενδιαφερόμενου, με οικονομικής φύσεως παροχή (Συνδρομή Μέλους) με αμφίδρομη ενημέρωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για την κατάσταση των εισπράξεων των συνδρομών σε πραγματικό χρόνο (real time).
 • Να καθορίζουν τις συνδρομές μελών, μέσω ειδικών τιμοκαταλόγων ανά πρόγραμμα, όπως Οικογενειακές, Δωρεάν και Πολύμηνες Συνδρομές.
 • Να οργανώνουν τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες που παρέχονται στους Δημότες και να τα αποτυπώνουν σε συγκεκριμένες ημέρες, ώρες & τόπους εκτέλεσης προγράμματος, με ανάθεση των ανάλογων εκπαιδευτών
 • Να διαχειρίζονται τον Χρόνο και το Οικονομικό Κόστος της εργασίας των προπονητών και εκπαιδευτών.
 • Να εκδίδουν Κάρτες ανά πολίτη για είσοδο σε χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων, με δυνατότητα αναγνώρισης μέλους, μέσω Barcode Reader, έως και να ανοίγει αυτόματα πόρτα του γυμναστηρίου μέσω της κάρτας.
 • Να συνδέουν τις Κάρτες Μέλους με την οικονομική Υπηρεσία.
 • Να μπορούν να Γεωπροσδιορίσουν τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς χώρους.
 • Να διαχειριστούν τις Κρατήσεις των Αθλητικών Χώρων.

Το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα προβολής πληθώρας αναφορών και εκτυπώσεων. Οι αναφορές που παράγονται είναι δυναμικές, δηλαδή αντλούν δεδομένα (real time) από τη βάση δεδομένων και μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών με την χρήση φίλτρων.

 

Παραδείγματα αναφορών που παρέχονται είναι:

Συνολική Αναφορά αιτήσεων για ένταξη στις Αθλητικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου

 • Αιτήσεις ανά Δραστηριότατα και Χώρο
 • Αιτήσεις σε κατάσταση Προσωρινής Έγκρισης (ανά είδος αίτησης)
 • Αιτήσεις σε κατάσταση Επανυποβολής (ανά είδος αίτησης)
 • Αιτήσεις οριστικά εγκεκριμένες (ανά είδος αίτησης)
 • Αιτήσεις σε κατάσταση Ενημέρωσης για Ελλείψεις (ανά είδος αίτησης)
 • Αιτήσεις Απορριφθείσες (ανά είδος αίτησης)

Μητρώο Μελών ανά Δραστηριότητα

 • Καρτέλα Μέλους
 • Παρουσιολόγιο Μελών
 • Πληρωμές Μελών ανά Δραστηριότητα και Χώρο
 • Οικονομικές Εκκρεμότητες Μελών
 • Ειδοποιήσεις Λήξης Δικαιολογητικών

Μητρώο Στελεχών

 • Διαθεσιμότητα Στελεχών
 • Παρουσιολόγιο Στελεχών

Εξαγωγή Ειδικών Στατιστικών Εκτυπώσεων

 • κάρτες μελών
 • ομαδοποίηση διαδικασιών
 • έλεγχος συνδρομών
 • στατιστικές αναλύσεις
 • χρήση χώρων

κ.α.

 

Το σύστημα παρέχει ψηφιακά τις παρακάτω Υπηρεσίες προς Πολίτες:

 • Εγγραφή μέλους, για την πρόσβαση
  στους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς χώρους
 • Υποβολή αίτησης
 • Ενημέρωση προσκόμισης δικαιολογητικών
 • Έγκριση ή απόρριψη αίτησης με διατήρηση
  εκκρεμότητας στα δικαιολογητικά
 • Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης
  του ενδιαφερόμενου
 • Δυνατότητα επιβεβαίωσης καταβολής συνδρομής
  μέλους

 

 

Αποτέλεσμα των παραπάνω λειτουργικών δυνατοτήτων, είναι:

 • Η παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών Υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους
 • Η ταχύτερη υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών
 • Ο αποδοτικότερος προγραμματισμός
 • Η οργανωμένη και χωρίς λάθη διαχείριση των αιτήσεων
 • Η βελτίωση της Επικοινωνίας του Δήμου με τους Δημότες
 • Η μέτρηση αποτελεσμάτων και η συνεχής βελτίωση
  των υπηρεσιών του Δήμου
 • Η εξοικονόμηση Πόρων

Ένα χαρακτηριστικό του Συστήματος που το καθιστά κορυφαίο, είναι το γεγονός ότι λόγω του τρόπου ανάπτυξης και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η προσθήκη νέων Υπηρεσιών, μπορεί να γίνει ακόμα & από τον ίδιο τον διαχειριστή του Συστήματος, χωρίς την βοήθεια εξειδικευμένου προγραμματιστή.

Έτσι, το σύστημα θα μπορεί στο μέλλον να εμπλουτιστεί με απεριόριστο αριθμό νέων υπηρεσιών – φορμών – αναφορών, χωρίς την απαίτηση από την Εταιρεία, επιπλέον κόστους ανάπτυξης κώδικα.

 

GDPR (General Data Protection Regulation)

Το Σύστημα, συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, που έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing.

Έντυπο Δήλωσης

Ενδιαφέροντος Παρουσίασης του Λογισμικού
Διαχείρισης Αθλητικών & Πολιτιστικών Δομών

 Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα  να σας αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με το Ολοκληρωμένο Λογισμικό Διαχείρισης Αθλητικών & Πολιτιστικών Δομών.

 Θα ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας να μας επιτρέψετε να σας επισκεφθούμε στον Φορέα σας  ή μέσω Τηλεδιάσκεψης, για μια αναλυτική & ολοκληρωμένη παρουσίαση.

  Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ειδικός σύμβουλος της εταιρείας μας να επικοινωνήσει μαζί σας για να καθοριστεί από κοινού  ημερομηνία παρουσίασης του Λογισμικού στην έδρα σας.

 

Loading...
* απαραίτητα πεδία

Μπαβέλλας Κώστας

Υπεύθυνος Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων – Εφαρμογών

Τηλ.: 211 1902482, 213 0716380, κιν.: 6936 600001
E-mail: software@forum-training.gr