• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Δωρεάν Ολιστικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης – Help Academy – Forum

69 n

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Συμμετοχή

 στο

ΔΩΡΕΑΝ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS

 

«Εισαγωγή στον Εθελοντισμό
Αρχές & Πρακτικές του Εθελοντισμού
»

H ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ «HELP HELLAS», είναι μία Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, που στοχεύει στην ενίσχυση και διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, φιλοσοφίας, κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού στη χώρα μας, μέσα από προγράμματα Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης για όλες τις Ηλικίες.

Ταυτόχρονα δημιουργείται πανελλαδικά αλλά και στον Απόδημο Ελληνισμό, ένα δίκτυο πολυμορφικών θεματικών δράσεων εθελοντισμού, με τρόπο για πρώτη φορά οργανωμένο, θεσμικά αναβαθμισμένο και συντεταγμένο στον ευρύτερο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Έτσι για πρώτη φορά στη Χώρα μας προσφέρεται η δυνατότητα ολιστικά να συνδεθεί ο Εθελοντισμός με την Εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα γενιά Πολιτών με αυξημένο αίσθημα Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης εναρμονισμένης με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στη συμμετοχή σε ένα Ολοκληρωμένο Εισαγωγικό Πρόγραμμα Ολιστικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ που διοργανώνει η Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS με την εγγύηση και το σχεδιασμό της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το συντονισμό υλοποίησης και διεύθυνσης  του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών, καθώς και την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης της Forum Training, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκτυο καταρτισμένων & πιστοποιημένων πολιτών σε διαφορετικούς τομείς κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα αυτό, συνολικής διάρκειας 120 ωρών (εκπαίδευση από απόσταση) που αφορά σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, προσφέρει τη δυνατότητα:

 • Να επιμορφωθούν άρτια οι εθελοντές της χώρας τόσο για το σκοπό και τις γενικές αρχές του εθελοντισμού, όσο και για τις δεξιότητες και μεθόδους αποτελεσματικής υλοποίησης εθελοντικών δράσεων.
 • Να συμβάλλει με την απαραίτητη τεχνογνωσία στη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου σχετικά με τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και τον συντονισμό εθελοντικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
 • Να συμβάλλει μέσα από την κοινή παρακολούθηση του Προγράμματος στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων της χώρας.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ; 

Γιατί θα έχω τη δυνατότητα:

 • να εκπαιδευτώ σε δεξιότητες που είναι χρήσιμες σε κάθε τομέα της καθημερινότητας μου,
 • να πιστοποιηθώ και να χρησιμοποιήσω αυτήν την πιστοποίηση στην επαγγελματική και κοινωνική μου ζωή,
 • να συνδεθώ και να γίνω ομάδα με ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά μου,
 • να εκφράσω την εσωτερική μου ανάγκη για προσφορά στον συνάνθρωπο,
 • να συμβάλλω ενεργά στις αλλαγές που επιθυμώ στη ζωή μου,
 • να μπορώ να προστατεύσω τη ζωή μου και των άλλων συνανθρώπων μου από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και κάθε έκτακτης ανάγκης,
 • να προσφέρω στην περιοχή που ζω υπηρεσίες που είναι χρήσιμες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μου.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλιμακώνεται σε 3 επίπεδα (Level 1, 2, 3) εκπαίδευσης:

 1. Εισαγωγή στον Εθελοντισμό (20 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης με 1 διαδικτυακή συνάντηση με εκπαιδευτή και εκπροσώπους της Ακαδημίας). Διάρκεια 1 μήνας.
 2. Αρχές & Πρακτικές Εθελοντισμού (40 ώρες ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, διαδικτυακά και με εκπαιδευτή). Διάρκεια 2 μήνες.
 3. Θεματική Εξειδίκευση Εθελοντισμού (60 ώρες ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης και πρακτική εξάσκηση σε συνεργασία με αναγνωρισμένο, συνεργαζόμενο φορέα με την Ακαδημία Εθελοντισμού). Διάρκεια 2 μήνες.

Οι εθελοντές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρώτο μέρος (Level 1) και το Δεύτερο μέρος (Level 2) μπορούν να συμμετέχουν και στο Τρίτο μέρος (Level 3) της θεματικής εξειδίκευσης αν το επιθυμούν .

Για την εκπαίδευση παρέχονται ανά επίπεδο:

 1. Βεβαίωση παρακολούθησης.
 2. Πιστοποιητικό  Παρακολούθησης.
 3. Πιστοποίηση των Φορέων Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Το πρώτο πρόγραμμα (Level 1) ξεκινά 1 Μαρτίου, το δεύτερο πρόγραμμα (Level 2) ξεκινάει 1η Απριλίου 2022. Τέλος, το τρίτο πρόγραμμα (Level 3) «Θεματική Εξειδίκευση Εθελοντισμού» που περιλαμβάνει εκπαίδευση από απόσταση και πρακτική άσκηση, αφορά στο Θεματικό Τομέα επιλογής του εκπαιδευόμενου εθελοντή, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2022, όπου θα ανοίγουν σταδιακά οι θεματικοί τομείς εκπαίδευσης.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ

Η συμμετοχή εφ’ άπαξ στην πλατφόρμα της Help Academy Hellas είναι 35 ευρώ για όλους (για φοιτητές και ανέργους 25 ευρώ) και με την εγγραφή τους αυτόματα αποκτούν προνόμια και δικαιώματα που αφορούν :

 • Τη δυνατότητα παρακολούθησης δωρεάν όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακαδημίας Εθελοντισμού.
 • Τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να συμμετέχουν  στις εθελοντικές δράσεις της Ακαδημίας Εθελοντισμού.
 • Την εξασφάλιση ειδικών προνομίων που θα ανακοινωθούν σε  όσους έχουν ολοκληρώσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα LEVEL 2 & 3 σε συνεργασία με χορηγούς.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
“ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ – ΑΡΧΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ” (LEVEL 1 & 2)

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρώτο ολοκληρωμένο τρίμηνο πρόγραμμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ – ΑΡΧΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ”, παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή στο παρακάτω link έως τις 22 Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους:

https://forms.gle/bbBv4bMSXD3WFuox7

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!

 

Το κόστος του προγράμματος ” Εισαγωγή στον Εθελοντισμό – Αρχές και Πρακτικές Εθελοντισμού – Θεματική Εξειδίκευση Εθελοντισμού” της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS, συνολικής αξίας 180€,  θα προσφέρεται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 

Το κόστος για κάθε εκπαιδευόμενο Εθελοντή θα καλύπτεται από Χορηγίες, Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ή από Φορείς N.Π.Δ.Δ. ή N.Π.Ι.Δ. που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στη δημιουργία και αύξηση πιστοποιημένων Εθελοντών στη Χώρα μας.

 

ΜΟΝΙΜΗ ΑΙΓΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όλη η δράση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS είναι υπό την μόνιμη Αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO.

Πληροφορίες Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο link κι ένας εκπρόσωπος της Ακαδημίας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered
 • Mathematics and Statistics

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Δωρεάν Ολιστικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης – Help Academy – Forum

  [vc_row css=".vc_custom_1623225408082{border-bottom-width: -100px !important;padding-bottom: -80px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}"][vc_column][vc_single_image image="44090" img_size="large" alignment="center" style="vc_box_rounded" css_animation="bounceIn"][vc_separator style="shadow"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1623225408082{border-bottom-width: -100px !important;padding-bottom: -80px !important;background-color: #f2f2f2…

Related Courses