• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Εκλογική Διαδικασία – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (Εσωτερική Εκπαίδευση)

Εκλογική Διαδικασία – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (Εσωτερική Εκπαίδευση)

Η International Forum Training, σας προτείνει την υλοποίηση ενός επίκαιρου Προγράμματος Εσωτερικής Κατάρτισης στην έδρα του Δήμου σας, στο οποίο μπορούν να συμμετέχει το σύνολο των Αιρετών, με θέμα:

Διεξαγωγή
Εκλογικής Διαδικασίας
& Νέο Εκλογικό Σύστημα

με τον Ν.4555/2018

“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

   Η Εφαρμογή του Ν.4555/2018 για τη “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), επέφερε σημαντικές αλλαγές και αλλάζει ριζικά τον τρόπο της Εκλογικής Διαδικασίας αλλά και το Εκλογικό Σύστημα.

 Στόχος του προτεινόμενου Προγράμματος Εσωτερικής Κατάρτισης, είναι να αναλυθεί διεξοδικά η Εκλογική Διαδικασία μέσα από παραδείγματα & παράλληλα να γίνει  πλήρως κατανοητό το Νέο Εκλογικό Σύστημα και ειδικότερα θέματα που αφορούν την Εκλογή Δημάρχου, Εκλογή Προέδρου Κοινότητας, Κατανομή Εδρών Δημοτικού Συμβουλίου, Κατανομή Εδρών Συμβουλίου Κοινότητας κλπ.

  Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Κατάρτισης, θα δοθεί αρκετός χρόνος για συζήτηση, διάλογο αλλά και σαφείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τεθούν από τους Αιρετούς, έτσι ώστε να αναλυθεί με σαφήνεια η θεματική ατζέντα του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης.

  Εισηγητές του προτεινόμενου Προγράμματος Εκπαίδευσης, είναι στελέχη Υπηρεσίας αρμόδιου Υπουργείου με ενεργό συμμετοχή στο Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

 

Με εκτίμηση,
Ευαγγελία Νίκα
Υπεύθυνη Προγραμμάτων Κατάρτισης ΟΤΑ

Αναλυτική Παρουσίαση της Επίκαιρης Πρότασης Εσωτερικής Κατάρτισης:

 • Εκλογείς – εκλόγιμοι
 • Μεταδημοτεύσεις λόγω υποψηφιότητας
 • Κωλύματα εκλογιμότητας – ασυμβίβαστα
 • Διαίρεση δήμων σε εκλογικές περιφέρειες, Αριθμός μελών δημοτικού συμβουλίου ανά  εκλογική περιφέρεια
 • Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης συνδυασμών για την ανάδειξη δημοτικών αρχών (απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, ποσόστωση από κάθε φύλο, άλλες προϋποθέσεις)
 • Παράδειγμα κατάρτισης συνδυασμού για το δημοτικό συμβούλιο
 • Δήλωση συνδυασμού για το δημοτικό συμβούλιο στο πρωτοδικείο – απαραίτητα δικαιολογητικά- κρίσιμες ημερομηνίες
 • Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν
 • Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης συνδυασμών για την ανάδειξη των οργάνων κοινότητας (απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, ποσόστωση από κάθε φύλο, άλλες προϋποθέσεις)
 • Παράδειγμα κατάρτισης συνδυασμού κοινότητας
 • Δήλωση συνδυασμού κοινότητας στο πρωτοδικείο, απαραίτητα δικαιολογητικά, κρίσιμες ημερομηνίες
 • Περιεχόμενο ψηφοδελτίων
 • Σταυροί προτίμησης
 • Εκλογικό σύστημα: εκλογή δημάρχου, εκλογή προέδρου κοινότητας, κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου, κατανομή εδρών συμβουλίου κοινότητας.
 • Επικύρωση εκλογής – ενστάσεις
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Ομάδα Εισηγητών:

Ειδικά Στελέχη Υπηρεσίας Αρμόδιου Υπουργείου, με ενεργό συμμετοχή στο  Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

 • Το εκπαιδευτικο πρόγραμμα απευθύνεται σε Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων & σε όσους λάβουν μέρος ως Υποψήφιοι στις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές
 • Προτεινόμενη  Διάρκεια Κατάρτισης:  4 – 5  ώρες
 • Η προτεινόμενη θεματολογία είναι ενδεικτική & μπορεί να προσαρμοστεί στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.
 • Σε όλους τους καταρτιζόμενους δίνονται ειδικές εκπαιδευτικές σημειώσεις & βεβαιώσεις παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Δήμου σας ή στο Εκπαιδευτικό Κέντρο  της Forum Training & Consulting.
 • Ενημερωθείτε για τη συμφέρουσα Οικονομική μας Πρόταση, υλοποίησης προγράμματος Εσωτερικής κατάρτισης

Διεξαγωγή
Εκλογικής Διαδικασίας
& Νέο Εκλογικό Σύστημα
με τον Ν.4555/2018

“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” 

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Προγραμμάτων Κατάρτισης ΟΤΑ

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  e_nika@forum-training.gr