• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Εκπαίδευση Υποψηφίων σε Θέση Ευθύνης

20years

Αξία Συμμετοχής:

Μόνο με
290€

Εισηγητής:

Διδάκτωρ ΕΜΠ με μακροχρόνια εμπειρία σε ζητήματα αξιολόγηση οργανωσιακών δομών & ανθρωπίνου δυναμικού καθώς & σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων με τεχνικές & μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στους Καταρτιζόμενους θα δοθεί:

 • Υλικό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (με μορφή παρουσίασης)
 • Θεσμικό πλαίσιο για την Επιλογή σε Θέση Ευθύνης
 • Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την άσκηση προσομοίωσης Δομημένης Συνέντευξης (Υποθετικά Σενάρια)
 • Ερωτήσεις / Μελέτες Περιπτώσεων
 • Κωδικός Πρόσβασης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα της Forum Training, για επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε μορφή web

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

special offer forum

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

banner e learning new
participation forum training1

Ολοκληρωμένη εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση 
(Διάρκεια: 30 ώρες)

epilogh proistamenwn forum training. 848x346 neo

Προετοιμασία Υποψηφίων

για


Επιλογή
σε Θέση Ευθύνης


(Συνέντευξη Επιλογής/ Δομημένη Συνέντευξη)

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στηρίζεται
σε Ανάλυση – Αντιμετώπιση Υποθετικών σεναρίων
& Προσομοίωση της Δομημένης Συνέντευξης

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

1η Θεματική Ενότητα
Σύγχρονη Εκπαίδευση

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022
17:00 – 20:00
Διάρκεια: 3 ώρες

2η Θεματική Ενότητα
Σύγχρονη Εκπαίδευση
(πρόσβαση σε Εκπαιδευτικό Υλικό το οποιο θα σταλεί στους καταρτιζόμενους με τη λήξη της 1ης ημέρας)

23, 24, 25, 26, 27, 28 & 29 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: 24 ώρες

3η Θεματική Ενότητα
Σύγχρονη Εκπαίδευση

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
17:00 – 20:00
Διάρκεια: 3 ώρες

Τρόπος Παρακολούθησης:

Η Εκπαίδευση γίνεται εξ’ αποστάσεως μέσω της
Ψηφιακής Πλατφόρμας της Forum Training
(Συνδυασμός Σύγχρονης & Ασύγχρονης Εκπαίδευσης)

Μεθοδολογία Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος  βασίζεται στη συνδυαστική χρήση των κάτωθι εργαλείων και τεχνικών:

 • Εμπλουτισμένη Εισήγηση (Σύγχρονη Εκπαίδευση)
 • Εργαστήριο Σεναρίων (Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση) (Ασύγχρονη Εκπαίδευση)
 • Προσομοίωση Συνέντευξης (Σύγχρονη Εκπαίδευση)
 • Συνεδρία Συμβουλευτικής Ανατροφοδότησης (Σύγχρονη Εκπαίδευση

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης:

1η Θεματική Ενότητα (Διάρκεια: 3 ώρες) (Σύγχρονη Εκπαίδευση)

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να εξοικειωθούν με τη διεργασία της δομημένης συνέντευξης και να αναγνωρίσουν τα δυνατά στοιχεία της προσωπικότητάς τους που θα τους προσδώσουν την ιδιαίτερη δυναμική που απαιτείται κατά τη συμμετοχή τους σε μία τέτοια διεργασία. 

 • Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες και Αρχές της χρήσης της Συνέντευξης ως εργαλείο επιλογής για θέσεις ευθύνης
 • Θεσμικό πλαίσιο της δομημένης  συνέντευξης στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Τα ουσιαστικά     
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη. Τα βασικά
 • Κρίσιμα σημεία της διεργασίας δομημένης συνέντευξης
 • Εργαστήριο προσωπικής ανάλυσης και στοχοθεσίας
 • Εισαγωγή στην ανάλυση και αντιμετώπιση υποθετικών σεναρίων

 

2η Θεματική Ενότητα (Διάρκεια: 24 ώρες) (Ασύγχρονη Εκπαίδευση)

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν γνώση και να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση αντιμετώπισης και επίλυσης άγνωστων καταστάσεων-σεναρίων.

 • Υποθετικό  Σενάριο- Ανάλυση και Αντιμετώπιση

Στη συγκεκριμένη ενότητα οι καταρτιζόμενοι θα έρθουν ασύγχρονα σε επαφή με τέσσερα διαφορετικά υποθετικά σενάρια γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και για τα  οποία θα λάβουν στοχευμένη ανατροφοδότηση.

 

3η Θεματική Ενότητα (Διάρκεια: 3 ώρες) (Σύγχρονη Εκπαίδευση)

 • Προσομοίωση Δομημένης Συνέντευξης
 • Ανάλυση και συζήτηση των απαντήσεων επί των υποθετικών σεναρίων
 • Δομημένη συζήτηση επί του αντικειμένου και των καθηκόντων της επιδιωκόμενης θέσης (ατομικά για κάθε υποψήφιο)
 • Αντιμετώπιση υποθετικού σεναρίου σε 3 λεπτά  
 • Συμβουλευτική-Ανατροφοδότηση

Απαιτούμενο είναι η κατοχή και προσκόμιση από κάθε συμμετέχοντα/χουσα

 του Οργανισμού του Φορέα και του Εντύπου Περιγράμματος της επιδιωκόμενης θέσης

Η Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται  σε ολιγομελή τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του.

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να προκαταβάλουν έως και οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του

Εκπαιδευτικού Προγράμματος, προκαταβολή ίση με το 50% της Αξίας του, σε τραπεζικό λογαριασμό της Forum Training.

Η εξόφληση καταβάλλεται με τη λήξη της 1ης ημέρας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό  της Forum Training

Η τιμολόγηση γίνεται με έκδοση Τιμολογίου από την Forum Training, μετά τη λήξη του εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Συμβουλευτική
Ατομικές Συνεδρίες Καθοδήγησης
διάρκειας μίας (1) ώρας με τη μέθοδο σύγχρονης εκπαίδευσης Webex, Zoom, Skype κλπ

Προεραιτικά όσοι επιθυμούν, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνέχεια του προγράμματος, μπορούν να έχουν τη καθοδήγηση έμπειρου Συμβούλου / Καθοδηγητή για να αναπτύξουν την προσωπική τους στρατηγική
για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διαδικασία Δομημένης Συνέντευξης καθώς & να συμμετάσχουν σε προσομοιώσεις της συνέντευξης σχεδιασμένες επακριβώς για την Θέση Ευθύνης που διεκδικούν.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής: Μαριάννα Γρίβα

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

ISO

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Εκπαίδευση Υποψηφίων σε Θέση Ευθύνης

  [vc_row css=".vc_custom_1604404208242{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1604404261823{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses