• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Εκπαίδευση Υποψηφίων σε Θέση Ευθύνης

Εισηγήτρια:
Φανή Κομσέλη

Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών. Ειδική σε θέματα Συμβουλευτικής, Προετοιμασίας για Συνεντεύξεις  Επιλογής & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού με σημαντική διδακτική εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο.

Στους Καταρτιζόμενους θα δοθεί:

 • Παρουσίαση / Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 • Η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου για την επιλογή σε θέση ευθύνης
 • Ερωτήσεις / Μελέτες περιπτώσεων
 • Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την άσκηση προσομοίωσης Δομημένης Συνέντευξης
 • Κωδικός Πρόσβασης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα της Forum Training, για  επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  σε μορφή web

Αξία Συμμετοχής
με Φυσική Παρουσία στην Αίθουσα:

€ 380.00

Αξία Συμμετοχής
εξ’ Αποστάσεως Παρακολούθηση:

€ 290.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση 
(24 διδακτικών ωρών)

Προετοιμασία – Εκπαίδευση
Υποψηφίων
(Συνέντευξη Επιλογής / Δομημένη Συνέντευξη)
για

Επιλογή σε Θέση Ευθύνης
(Προϊσταμένων Διευθύνσεων & Υποδιευθύνσεων)

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στηρίζεται σε ασκήσεις προσομοίωσης & παιχνίδι ρόλων Συνέντευξης Επιλογής

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum
Λιοσίων 117 – Πλ. Αττικής

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη
24, 25, 26 Φεβρουαρίου 2020
09:00 – 16:00

Διάρκεια: 24 διδακτικές ώρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
04, 05 & 06 Φεβρουαρίου 2020
09:00 – 16:00

Διάρκεια: 24 διδακτικές ώρες

   Με την ολοκλήρωση Θέσεων Ευθύνης  επιπέδου γενικής διεύθυνσης Υπουργείων, οι Υπηρεσίες του Αρμόδιου Υπουργείου είναι ήδη σε διαδικασία έκδοσης  προκηρύξεων για επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων & Υποδιευθύνσεων

  Η δομημένη συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα στους Υποψηφίους να παρουσιάσουν τις δεξιότητες & ικανότητες που απαιτεί η θέση ευθύνης που επιθυμούν να αναλάβουν.

   Η International Forum Training & Consulting, με 20ετή εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού, σχεδίασε ένα ειδικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε θέση ευθύνης σε Οργανική μονάδα του Δημοσίου.

   Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η βέλτιστη προετοιμασία των υποψηφίων, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα στα πλαίσια της Δομημένης Συνέντευξης να αναδείξουν τα προσόντα τους, τις δεξιότητες & ικανότητες τους αλλά και να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία έτσι ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τρόπος Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης:

 • με Φυσική Παρουσία των καταρτιζομένων στην Αίθουσα
 • εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Forum Training

Μεθοδολογία Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Κατά τη διάρκεια των τριών (3) θεματικών περιόδων του Εκπαιδευτικού  Προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε:

 • Ασκήσεις για την ανάλυση & τον καθορισμό προσωπικών στόχων
 • Ειδικές εργασίες σε ζευγάρια / ομάδες
 • Άσκηση συνέντευξης επιλογής βάσει Δομημένης Συνέντευξης & Παιχνίδι Ρόλων
 • Briefing άσκησης προσομοίωσης
 • Άσκηση προσομοίωσης Συνέντευξης Επιλογής
 • Συμβουλευτική για βελτίωση παρουσίασης

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης:

1η Θεματική Ενότητα   (Διάρκεια: 6 ώρες)

 Προετοιμασία σχεδίου προσωπικής ανάπτυξης

 • Προσωπική στοχοθεσία
 • Εξατομικευμένοι στόχοι στο εργασιακό περιβάλλον
 • Σχέδιο δράσης για την βελτίωση της απόδοσης (ατομικό)
 • Βασικοί κανόνες επικοινωνίας με τους άλλους
 • Άσκηση για την ανάλυση & τον καθορισμό προσωπικών στόχων
 • Debriefing άσκησης
 • Εμψύχωση – Συμβουλευτική (εργασία σε ζευγάρια / ομάδες)

2η Θεματική Ενότητα   (Διάρκεια: 8 ώρες)

Προετοιμασία Υποψηφίου / ας για Συνέντευξη Επιλογής / Δομημένη Συνέντευξη

 • Βασικές αρχές & Προϋποθέσεις
 • Πλεονεκτήματα
 • Στάδια Δομημένης Συνέντευξης
 • Ερωτήσεις & Μελέτες περίπτωσης
 • Παρατηρήσεις, πλαίσιο αποδεκτής απάντησης

3η Θεματική Ενότητα    (Διάρκεια: 6 ώρες)

 Για τη βέλτιστη αφομοίωση της γνώσης, είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στην αίθουσα όλων των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια της 3ης Θεματικής Ενότητας.

Πρακτική άσκηση συνέντευξης επιλογής βάσει Δομημένης Συνέντευξης & Παιχνίδι Ρόλων

 • Briefing άσκησης προσομοίωσης (παροχή πληροφοριών – διανομή ρόλων & σεναρίου για κάθε ρόλο)
 • Άσκηση προσομοίωσης συνέντευξης επιλογής (δια ζώσης)
 • Debriefing άσκησης κάθε ομάδας (δια ζώσης)
 • Συμβουλευτική για βελτίωση παρουσίας (δια ζώσης)

Καινοτομία & Πρόσθετη Αξία:

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο (είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα, είτε μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας), θα έχουν την δυνατότητα επαναλαμβανόμενης παρακολούθησης του σε μορφή web, έτσι ώστε να κατανοηθεί πλήρως η θεματική ατζέντα του εκπαιδευτικού προγράμματος

Η εκπαίδευση γίνεται σε ολιγομελή τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη τους.

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να προκαταβάλουν έως και  πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, προκαταβολή ίση με το 30% της Αξίας του, σε τραπεζικό λογαριασμό της Forum Training.

Η εξόφληση καταβάλλεται πριν την έναρξη της 2ης ημέρας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή μέσω Πιστωτικής Κάρτας, στη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Forum Training

Προετοιμασία – Εκπαίδευση Υποψηφίων

για
Επιλογή σε Θέση Ευθύνης

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Βιβή Στασινού

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Φανή Κομσέλη

  Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών. Ειδική σε θέματα Προετοιμασίας Δομημένης Συνέντευξης από την πλευρά των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων & Υπηρεσιακών Συμβουλίων.  

Related Courses