• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ
Δηλώστε Συμμετοχή

Εκπαίδευση Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Αξία Προγράμματος Κατάρτισης:

€ 290.00

Στην ανωτέρω αξία δε συμπεριλαμβάνεται
το Κόστος Εξετάσεων – Πιστοποίησης
των Επαγγελματικών Προσόντων

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Εισηγητής:
Σπ. Καλαϊτζάκης

Μηχανολόγος, Συντονιστής Βιομηχανικού Τομέα – Επιθεωρητής της TŪV Austria Hellas. Πιστοποιημένος Εισηγητής  με 30ετή πρακτική & εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων

Σε ποιους απευθύνεται το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης:

Το σεμινάριο αφορά όσους έχουν ως αντικείμενο την οδήγηση, το χειρισμό & την επισκευή ως ένα σημείο μηχανημάτων όπως: γερανοί μεταθετοί ή σταθεροί παντός τύπου, γερανοφόρα τηλεσκοπικά μηχανήματα παντός τύπου, γερανοφόρα οχήματα με ικρίωμα ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών τόνων, ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου και συστήματος, ανυψωτικά μηχανήματα στοιβασίας κιβωτίων εμπορεύματος, ανυψωτικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης & εξυπηρέτησης αεροσκαφών με ή χωρίς ανυψωμένο δάπεδο, μηχανήματα ανύψωσης, εμφύτευσης και στήριξης μεγάλων στύλων με ή χωρίς σύστημα διάτρησης και ηλεκτροκίνητα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης υλικών.

Αρχική Πιστοποίηση:

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού & πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, τετραετούς διάρκειας.

  Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του οχήματος.

  Για να διατηρηθεί η Πιστοποίηση και την επόμενη 4ετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να συμμετέχει ξανά μόνο στην πρακτική εξέταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής (προαιρετικά) στον Εξεταστικό Μηχανισμό της TUV AUSTRIA HELLAS για την Πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προσόντων:

   Οι αιτούντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εξεταστικό μηχανισμό του Σχήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διαθέτουν τουλάχιστον επαγγελματική άδεια ομάδας Β (2η βαθμίδα), ειδικότητας 2 ή / και 8 για χειριστές μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πιστοποιημένο Σεμινάριο

σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024

Εκπαίδευση

Χειριστών Περονοφόρων – Γερανοφόρων

& Ανυψωτικών Μηχανημάτων

(Θεωρία & Πρακτική)

με δυνατότητα (προαιρετικά)
Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων,
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024

Zητήστε να σας Ενημερώσουμε αναλυτικά
για τη δυνατότητα Πιστοποίησης 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Θεωρητική Κατάρτιση

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021
16:00 – 21:00

Πρακτική Κατάρτιση
σε ειδικό χώρο

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021
10:00 – 15:00

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης

(Διάρκεια: 5 ώρες)

 • Χαρακτηριστικά στοιχεία γερανογεφυρών, περονοφόρων
 • Ασφαλής χειρισμός (ασφάλεια χειριστή, εργαζομένων, μηχανημάτων)
 • Έλεγχος συστημάτων / Συντήρηση μηχανημάτων
 • Διαγράμματα φόρτισης τηλεσκοπικών & πτυσσόμενων  τηλεσκοπικών γερανών
 • Στήσιμο τηλεσκοπικών / Συστήματα ασφάλειας
 • Έλεγχος συστημάτων ανύψωσης / Έλεγχος εξαρτημάτων
 • Ασφάλεια χειριστών & μηχανημάτων
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Η Πρακτική Κατάρτιση

(Διάρκεια: 5 ώρες)

γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τηλεσκοπικούς γερανούς (τελευταίας γενιάς), πτυσσόμενους γερανούς & περονοφόρα οχήματα. Ο καταρτιζόμενος θα εξασκείται στον χειρισμό στις συνθήκες εργασίας καθώς και στο χειρισμό ασφάλειας του οχήματος και των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός, στον οποίο είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες όπως:

 • Οδήγηση μηχανήματος, με χρήση των αντίστοιχων συστημάτων
 • Χειρισμός των διαφόρων οργάνων του μηχανήματος
 • Τροφοδοσία του μηχανήματος με τα απαραίτητα για τη λειτουργία του αναλώσιμα υλικά
 • Προληπτική συντήρηση και έλεγχος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του μηχανήματος
 • Δοκιμή, έλεγχος και χρήση των κύριων και εφεδρικών συστημάτων ασφαλείας του μηχανήματος
 • Εφαρμογή κανόνων ασφαλείας
 • Προσαρμογή της λειτουργίας του μηχανήματος, ανάλογα με τις δυνατότητες του, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του έργου

 … ποιος είναι ο Εξεταστικός Μηχανισμός, για όσα στελέχη επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Θεωρητική & Πρακτική Εξέταση  για την Πιστοποίηση των Επαγγελματικών τους Προσόντων – Χειριστών Περονοφόρων, Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024

   Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική & πρακτική εξέταση. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση αποτελείται από 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τυχαία επιλεγμένες, από την Τράπεζα Θεμάτων Εξέτασης και έχει διάρκεια 45 λεπτά. Εφόσον το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης είναι επιτυχές, δηλαδή έχουν απαντηθεί σωστά τουλάχιστον οι 15 από τις 30 ερωτήσεις, τότε ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και στην πρακτική  εξέταση. Κατά τη διάρκειά της, ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να έχει μαζί του τα δικά του Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). Η πρακτική εξέταση διενεργείται σε κάποιο/ α από τα μηχανήματα των ειδικοτήτων 2 και/ή 8 και διαρκεί περίπου μια ώρα.

Πληροφορίες για την Ημερίδα: 

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Σπύρος Καλαϊτζάκης

  Μηχανολόγος, Συντονιστής Βιομηχανικού Τομέα - Επιθεωρητής TUV Austria Hellas. Πιστοποιημένος Εισηγητής με 30ετή πρακτική & εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα συντήρησης…

Related Courses