• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00
Δηλώστε Συμμετοχή

Έλεγχος – Εκκαθάριση Δαπάνης & Πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων

Ομιλητές:
Β. Καραμάνης

Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εισηγητής με μεγάλη
διδακτική & πρακτική εμπειρία

Νικόλαος Μανούσης

Γενικός Διευθυντής PublicSoft. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ.

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Γενικός Διευθυντής
της International
Forum Training & Consulting

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η International Forum Training  & Consulting

σε συνεργασία με την PublicSoft

 σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ σε ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

με τίτλο:

Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών

(για Προμήθειες, Υπηρεσίες, Μελέτες & Έργα)

για την πληρωμή
 Χρηματικών Ενταλμάτων

στα πλαίσια της Νομιμότητας & Κανονικότητας, τις Νέες Αποφάσεις – Εγκυκλίους & το Νέο Νόμο για τις λειτουργικές Δαπάνες των ΟΤΑ

Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Δημοσίων Συμβάσεων  “PublicPro”,
το οποίο καλύπτει όλες τις αλλαγές που εισάγουν
οι Διατάξεις του Ν.4412/2016 & Ν.4605/2019
για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

ΑΘΗΝΑ

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

10:00 – 15:00

 

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η International Forum Training & Consulting, παρέχει Συμβουλευτική Υποστήριξη Ελέγχου, Εκκαθάρισης, Ενταλματοποίησης Δαπανών Φορέων Δημοσίου ανά κατηγορία Δαπάνης:

 • στις διαδικασίες ελέγχου, εκκαθάρισης & ενταλματοποίησης των δαπανών στους Φορείς Δημοσίου ανά Κατηγορία Δαπάνης με στόχο την εξάλειψη του κινδύνου οι δαπάνες αυτές να βρεθούν μη νόμιμες σε κατασταλτικούς ελέγχους
 • ως προς τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας ανά Κατηγορία Δαπάνης,
  π.χ. εκτός έδρας, προμήθειες, μισθώματα, πάγια, μισθοδοσία, δημόσια έργα / μελέτες κλπ
 • για τα θέματα της οικονομικότητας & αποτελεσματικότητας της  εν γένει λειτουργίας των Φορέων Δημοσίου διότι αυτά
  τα ζητήματα θα είναι στο επίκεντρο των ελέγχων από το ΕΛΣΥΝ με βάση την αρχή της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης,
  που ενσωματώθηκε στη μεθοδολογία των ελέγχων του ΕΛ.Συν. με το άρθρο 80 του Ν.4055/12
 • Οργάνωσης νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου ανά κατηγορία δαπάνης

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων

Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπάνης

& Διαδικασίες Πληρωμής

Χρηματικών Ενταλμάτων

Πληροφορίες : Ευαγγελία Νίκα,
Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: e_nika@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses