• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Έλεγχος – Εκκαθάριση – Ενταλματοποίηση Δαπανών

Έλεγχος – Εκκαθάριση – Ενταλματοποίηση Δαπανών

ekkatharish.entalmatwn forum training 848x346

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Ελέγχου, Εκκαθάρισης,
Ενταλματοποίησης Δαπανών

Φορέων Δημοσίου

ανά Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής

για εξάλειψη κινδύνου καταλογισμού ως μη νόμιμων
σε Κατασταλτικούς Ελέγχους

   Η κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο από 1η Ιανουαρίου του 2019,  που αφορά τον έλεγχο των δαπανών των Φορέων Δημοσίου, τους υποχρεώνει να αναλάβουν την πλήρη οικονομική διαχείρισή τους.

   Οι οικονομικές υπηρεσίες καλούνται να  αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο χωρίς την ασφάλεια δικαίου του προληπτικού ελέγχου που καταργήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομικές υπηρεσίες των Φορέων αναλαμβάνουν μόνες τους τη διαχείριση των προμηθειών, των συμβάσεων έργων και την υλοποίηση δημοτικών έργων, προσέχοντας παράλληλα να μην έχουν συνέπειες οι πράξεις τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναγκαιότητα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

  Στο πλαίσιο της νέας συνθήκης λειτουργίας Φορέων Δημοσίου και  χωρίς το προστατευτικό πλέγμα των εγγυήσεων νομιμότητας των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο διευρύνεται η αβεβαιότητα, εντείνεται η ανασφάλεια και πολλαπλασιάζονται οι ανησυχίες που διακατέχουν το σύνολο των Φορέων Δημοσίου. Αυτό οφείλεται στην μη επάρκεια έμπειρου προσωπικού και στην ελλιπή επιμόρφωση στα θέματα του δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου των συμβάσεων  εντός των Φορέων.

   Ταυτόχρονα ο κατασταλτικός έλεγχος που ακολουθεί θα επιφέρει προσωπικούς καταλογισμούς και  οι υπόλογοι θα τελούν πάντοτε υπό την ανασφάλεια και τον φόβο καταλογισμού τους και μάλιστα με την πάροδο μακρού χρόνου.

Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Οι ειδικοί Σύμβουλοι μας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Φορέα σας, παρέχουν:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες ελέγχου, εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών στους Φορείς Δημοσίου ανά Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με στόχο την εξάλειψη του  κινδύνου οι δαπάνες αυτές να βρεθούν μη νόμιμες σε κατασταλτικούς ελέγχους
  • Συμβουλευτική υποστήριξη ως προς τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας ανά χρηματικό ένταλμα
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για τα θέματα της οικονομικότητας & αποτελεσματικότητας της εν γένει λειτουργίας των Φορέων Δημοσίου διότι αυτά τα ζητήματα θα είναι στο επίκεντρο των ελέγχων από το ΕΛΣΥΝ με βάση την αρχή της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης, που ενσωματώθηκε στη μεθοδολογία των ελέγχων του ΕΛ.Συν. με το άρθρο 80 του Ν.4055/12
  • Οργάνωση νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου ανά κατηγορία δαπάνης

  Ειδικοί Συνεργάτες μπορούν να σας επισκεφθούν στο Φορέα σας και να σας ενημερώσουν για τις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης της εταιρείας μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr