• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Έλεγχος – Προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος

Εισηγητής:

Ανδρέας Παπαπετρόπουλος

Δικηγόρος, Δρ. Πολεοδομικού – Χωροταξικού Δικαίου. Συγγραφέας βιβλίων για την Πολεοδομική – Χωροταξική Νομοθεσία με πολυετή διδακτική εμπειρία

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Πολεοδομίας των Δήμων
 • Στελέχη Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων
 • Ελεγκτικά Όργανα Υπηρεσιών Δόμησης
 • Μηχανικούς Τεχνικής Υπηρεσίας των Δήμων

Μεθοδολογία Εκμάθησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Το Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης, έχει ως στόχο την  αναλυτική παρουσίαση & την έγκυρη ενημέρωση των στελεχών Υπηρεσιών Δόμησης & των Ελεγκτικών Οργάνων, για τις Νέες Αλλαγές που επιφέρει ο Ν.4495/2017 που αφορά τον έλεγχο & προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος.

Μετά το πέρας του Προγράμματος Κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίζουν το Νέο Πλαίσιο Κανόνων που αφορά τη Δόμηση, τους Κανόνες Μέριμνας, Πρόληψης & Προστασίας του Περιβάλλοντος, τις νέες διαδικασίες που αφορούν την Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων αλλά και το σύνολο των διατάξεων για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Στο σεμινάριο θα αναλυθεί πλήρως το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για τον έλεγχο & την προστασία του Δομημένου περιβάλλοντος, έτσι ώστε μετά το πέρας του  προγράμματος κατάρτισης, στα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση να το εφαρμόσουν άμεσα στον τομέα ευθύνης τους.

Αξία Εκπαίδευσης

€ 245.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Νέα Ειδική Ημερίδα

με θέμα:

.

 Ο Νέος Νόμος

Ν.4495 – ΦΕΚ.Α’167/03-11-2017 για τον

Έλεγχο & Προστασία

Δομημένου

Περιβάλλοντος

Ποιο είναι το Νέο Πλαίσιο Δόμησης, οι διαδικασίες Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου & αντιμετώπιση της αυθαίρετης Δόμησης

Ποιες είναι οι Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης & των Ελεγκτικών Οργάνων

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020
10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

10:00 – 15:00

Παρουσίαση Περιεχομένων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Εισαγωγή στο Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

 

Πλαίσιο Δόμησης

 • Διαδικασίες έκδοσης & ελέγχου οικονομικών αδειών
 • Κατηγορίες αδειών
 • Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
 • Πότε απαιτείται οικοδομική άδεια
 • Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 • Αρμόδια όργανα χορηγήσεων πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών σε εκκλησιαστικά ιδρύματα
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διαδικασία υποβολής ελέγχου, έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών κλπ
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από τις Υ.ΔΟΜ. μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας
 • Διαδικασία Προέγκρισης οικοδομικής άδειας
 • Κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 • Διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής άδειας
 • Προδιαγραφές Σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος & Διαγράμματος Κάλυψης
 • Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Οικοδομικής Άδειας
 • Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης μικρής κλίμακας
 • Ισχύς, αναθεώρηση & ενημέρωση οικοδομικών  αδειών & προεγκρίσεων μικρής κλίμακας & γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών
 • Εκτέλεση Οικοδομικών εργασιών
 • Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας
 • Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών
 • Πόρισμα ελέγχου των ελεγκτών δόμησης
 • Αποπεράτωση έργου & σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
 • Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης του Νέου Νόμου

 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου

 • Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής ταυτότητας έκδοση πιστοποιητικών
 • Διαδικασία υποβολής & έλεγχος στοιχείων
 • Προδιαγραφές, υπόχρεοι τήρησης & σχετικά έντυπα

 

Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, κοινόχρηστοι χώροι & περιβαλλοντικό ισοζύγιο

 • Ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα Δήμου
 • Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης & Κοινόχρηστων Χώρων
 • Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης
 • Τίτλος εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου
 • Βαρυνόμενα & ωφελούμενα ακίνητα
 • Ζώνες υποδοχής συντελεστή
 • Περιοχές αυξημένης επιβάρυνσης συντελεστή
 • Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου

 

Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης

 • Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης
 • Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας
 • Μηχανισμοί κατά της αυθαίρετης δόμησης
 • Ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου & καταγραφής αυθαιρέτων
 • Διαπίστωση & χαρακτηρισμός αυθαιρέτου
 • Κυρώσεις για κατασκευές αυθαιρέτων
 • Τρόπος καταβολής & απόδοσης προστίμων
 • Αντιμετώπιση αυθαιρέτων
 • Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών
 • Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος
 • Άλλες περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών
 • Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Νέου Νόμου (Ν.4495)

Ο Νέος Νόμος Ν.4495 – ΦΕΚ.Α’167/03-11-2017 για τον

Έλεγχο & Προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Ανδρέας Παπαπετρόπουλος

  Δικηγόρος, Δρ. Πολεοδομικού - Χωροταξικού Δικαίου. Συγγραφέας βιβλίων για την Πολεοδομική - Χωροταξική  Νομοθεσία με πολυετή διδακτική εμπειρία

Related Courses