• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Επίβλεψη – Αρμοδιότητες Μηχανικού κατά την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων

Εισηγήτρια:

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Συμβάσεων Δημοσίων Έργων.
Πιστοποιημένη Εισηγήτρια
στο ΕΚΔΔΑ σε θέματα  Νομοθεσίας Συμβάσεων
Δημοσίων Έργων

Αξία Εκπαίδευσης:

€ 240.00

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

Επίβλεψη & Αρμοδιότητες

 

Μηχανικού

(Φορέων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κλπ) 

 

κατά την 

Εκτέλεση

Δημοσίων Έργων

στα πλαίσια του Ν.4412/2016
& τις Νέες Αποφάσεις & Εγκυκλίους

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020

10:00 – 15:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

10:00 – 15:00

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Υπευθύνους & Στελέχη Τεχνικής Υπηρεσίας Φορέων Δημοσίου – ΟΤΑ
 • Μηχανικούς ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου που έχουν στην ευθύνη τους την επίβλεψη κατά την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων

Θεματική Ατζέντα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Εισαγωγή στο Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Αρμοδιότητες Μηχανικού κατά την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
 • Διαδικασίες επίβλεψης Μηχανικών Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
 • Απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Πρόσκληση Αναδόχου για κατάθεση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
 • Πρόσκληση Αναδόχου για Υπογραφή Σύμβασης
 • Σύμβαση Έργου
 • Χρονοδιάγραμμα έργου κατά Gantt
 • Οργανόγραμμα Έργου
 • Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών)
 • Π.Π.Α.Ε. (Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών)
 • Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών
 • Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εδαφών
 • Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών), τρόπος υπολογισμού νέων τιμών
 • Απολογιστικές Εργασίες
 • Αναθεώρηση Τιμών
 • Επιμετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών (Συνοπτική Επιμέτρηση,
  Τελική Επιμέτρηση)
 • Εντολές Πληρωμής Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
 • Απολογιστικός Πίνακας Εργασιών, Μειώσεις Κρατήσεων λόγω
  εγγυήσεων, Εγγυητική επιστολή Δεκάτων
 • Επιτροπές Παραλαβής Έργων
 • Χρήση επί έλλασον δαπάνης
 • Τεχνικό Συμβούλιο Έργων
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν τις Αρμοδιότητες του Μηχανικού κατά την διαδικασία της Επίβλεψης / Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα
 • Κλείσιμο σεμιναρίου / Συμπεράσματα

Επίβλεψη & Αρμοδιότητες

Μηχανικού

κατά την

Εκτέλεση Δημοσίων Έργων

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη, Ευαγγελία Νίκα

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses