• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Εποπτεία ΟΤΑ

Εισηγητής:

 Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με ειδική γνώση σε θέματα Οικονομικής Λειτουργίας των ΟΤΑ στα πλαίσια του “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι”

Αξία Εκπαίδευσης

€ 240.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Νέα Επίκαιρη Ημερίδα

Η Νέα
Οικονομική Λειτουργία των ΟΤΑ
& Εποπτεία –
 Ορισμός Επόπτη

σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4555/2018

“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Τρίτη 20 Νοεμβρίου

10:00 – 15:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου

10:00 – 15:00

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου

10:00 – 15:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου

10:00 – 15:00

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους & Στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας
 • Προϊσταμένους & Στελέχη Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Προμηθειών
 • Διευθυντές & Προϊσταμένους όλων των Τμημάτων των ΟΤΑ
 • όλους τους Οικονομικούς Υπολόγους

Θεματολογία Προγράμματος Κατάρτισης

 • Γενικές Αρχές, Περιεχόμενο & έκταση της  Κρατικής Εποπτείας των ΟΤΑ
 • Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ
 • Προσωπικό αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ
 • Ορισμός Επόπτη ΟΤΑ
 • Διάρθρωση – Οργάνωση αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ
 • Επιτροπή Συντονισμού & Ελέγχου Εποπτείας ΟΤΑ
 • Έλεγχος Νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ
 • Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας
 • Αναστολή εκτέλεσης
 • Επιτόπιοι έλεγχοι
 • Δημοσίευση αποφάσεων του επόπτη ΟΤΑ
 • Σύνταξη έκθεση επόπτη των ΟΤΑ
 • Υποχρέωση συμμόρφωσης
 • Ευθύνη – Πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού των ΟΤΑ
 • Πειθαρχική ευθύνη & διαδικασίες
 • Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν την Εποπτεία & τον ορισμό του Επόπτη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς
 • Πεδίο εφαρμογής  των Νέων Διατάξεων
 • Έναρξη ισχύος των Νέων Διατάξεων
 • Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα
 • Επισκόπηση θεματικής ατζέντας
 • Κλείσιμο σεμιναρίου / Συμπεράσματα

Η Νέα Οικονομική Λειτουργία των ΟΤΑ
& Εποπτεία 
 Ορισμός Επόπτη

σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Βιβή Στασινού

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Εποπτεία – Forum

  Επίτροπος ελεγκτικού συνεδρίου με πολυετή εμπειρία σε θέματα ελέγχου νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ. Ειδικός γνώστης του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

Related Courses