• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αγαθά – Υπηρεσίες (ΔΤ)

Εισηγητής:

Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με
πρακτική & διδακτική εμπειρία
σε θέματα που αφορούν
την Ορθή Χρήση
του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ

Αξία Εκπαίδευσης

€ 240.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

.

Εκμάθηση

 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για Προμήθειες – Υπηρεσίες 

Προετοιμασία, Δημοσίευση & Κατακύρωση Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού Προμηθειών – Αγαθών – Γενικών Υπηρεσιών

από την

Ανάρτηση της Διακήρυξης

 έως την

Πρόσκληση στον Ανάδοχο 

για Υπογραφή Σύμβασης

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου

10:00 – 15:00

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Όλους τους Φορείς Δημοσίου  (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ)
 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους τη καταχώρηση στοιχείων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ

Παρουσίαση Περιεχομένων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Εισαγωγή στο Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Προετοιμασία Διαγωνισμού

 • Σύνταξη   ή  έλεγχος τευχών Προκήρυξης / Διακήρυξης  με βάση τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές

Δημιουργία Διαγωνισμού – Ανάρτηση στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 • Δημιουργία διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών
 • Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού
 • Ανάρτηση / Δημοσιοποίηση Προκήρυξης – Διακήρυξης
  (ΚΗΜΔΗΣ,ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ΕΣΗΔΗΣ)
 • Διαχείριση διευκρινήσεων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 • Προετοιμασία αποσφράγισης

Αποσφράγιση Προσφορών

 • Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών, φακέλου Τεχνικής Προσφοράς από τον Πρόεδρο & Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Αποσφράγιση  φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Προσφορών

 • Για Διαγωνισμό με κριτήριο την Τιμή εκδίδεται ένα ενιαίο πρακτικό με την εισήγηση περί ορισμού του προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή ως προσωρινού μειοδότη
 • Σε περίπτωση Βαθμολόγησης (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) εκδίδεται πρακτικό ανά φάση, ώστε να εκδίδεται απόφαση ανά φάση
 • Διαχείριση Προδικαστικών Προσφυγών

Πρόσκληση Δικαιολογητικών Μειοδότη

 • Υποβολή – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
 • Σύνταξη πρακτικού με την εισήγηση για κατακύρωση στον Ανάδοχο
 • Ανάρτηση Απόφασης Ανάθεσης

Πρόσκληση στον Ανάδοχο για Υπογραφή Σύμβασης

 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων

Εκμάθηση

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

για  Προμήθειες – Υπηρεσίες

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αγαθά – Υπηρεσίες (ΔΤ)

  [vc_row][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1529923316225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eaeaea !important;}"][vc_single_image image="4377" alignment="center"][vc_separator][vc_column_text css=".vc_custom_1577099322979{margin-top:…

Related Courses