• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοσίων Έργων – Μελετών (βάσει Χαμηλ.Τιμής)

Εισηγητής:

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών με Αξιολόγηση

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Εκμάθηση

 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

(με βάση τη χαμηλότερη τιμή)

για  Δημόσια Έργα – Μελέτες

Προετοιμασία, Δημοσίευση 

& Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Έργου – Μελέτης – Υπηρεσίας 

 

Ανοικτή διδαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center – Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021
10:00 – 15:00

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω
Φυσικής Παρουσίας η Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης 

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών με Αξιολόγηση

  Το Πρόγραμμα Κατάρτισης απευθύνεται σε στελέχη Αναθετουσών Αρχών και στα μέλη Επιτροπών Διαγωνισμών που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων έργων/μελετών & τεχνικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων αυτών (Ν.4412/16, ΚΥΑ 117384/26-10-2017, Ν.4605/19 κ.α.), καθώς και την αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους βημάτων, όταν το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή.

   Καλύπτει όλο το εύρος των ηλεκτρονικών διαδικασιών, όπως η προετοιμασία δημοπράτησης, η δημιουργία & δημοσίευση του διαγωνισμού, η διαχείριση & οι δυνατότητες “τροποποιήσεων” του διαγωνισμού, η αποσφράγιση, η κατακύρωση του αποτελέσματος και η ανάθεση της σύμβασης.

   Για την αφομοίωση της γνώσης, θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα διαδικασίας δημοπράτησης σύμβασης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 86 & 95, του Ν.4412/2016), σε πραγματικό περιβάλλον εκπαίδευσης.

 Μετά το πέρας του προγράμματος εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις για την Ηλεκτρονική Δημιουργία, Δημοσίευση, Διαχείριση, Αποσφράγιση και Κατακύρωση για διαγωνισμούς που θα αφορούν Έργα, Μελέτες & Τεχνικές Υπηρεσίες, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Θεματολογία Προγράμματος Κατάρτισης:

 • Βασικές διατάξεις Ν.4412/16 με τις κύριες τροποποιήσεις του Ν.4530/18, Ν.4568/18,ν.4635/19 κ.α.
 • Συνοπτική παρουσίαση Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και της ιστοσελίδας promitheus.gov.gr
 • Εισαγωγή και παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των ηλεκτρονικών διαγωνισμών
 • Δημιουργία – Δημοσίευση διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή
 • Δυνατότητες διαχείρισης διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή
 • Ενέργειες πριν την αποσφράγιση & προετοιμασία επιτροπής
  διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή
 • Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών  συμμετοχής
  & Οικονομικών προσφορών – Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Διαδικασίες έκδοσης & κοινοποίησης απόφασης έγκρισης
  προσωρινού μειοδότη – Αναθέτουσα Αρχή
 • Διαδικασίες φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη & έκδοσης απόφασης κατακύρωσης – Αναθέτουσα Αρχή & Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Τελικές διαδικασίες κατακύρωσης του διαγωνισμού (προσυμβατικός έλεγχος, πρόσκληση μειοδότη) – Αναθέτουσα Αρχή & Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Ανάθεση σύμβασης – Αναθέτουσα Αρχή
 • Παρουσίαση διαφοροποιήσεων της ηλεκτρονικής διαδικασίας
  που αφορά συμβάσεις με “κλειστές” διαδικασίες (αρ.32, αρ. 128 του Ν.4412/16)

Βασικές Οδηγίες για την Είσοδο σας στην Ψηφιακή Αίθουσα Webex της Forum Training

 • η γραμμή σύνδεσης σας, πρέπει να είναι 24Mpbs και άνω, ώστε να μην υπάρχουν διακοπές στον ήχο / εικόνα
  (ΔΕΝ συνιστάται γραμμή όπου γίνεται χρήση από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα π.χ. syzefxis)
 • o υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή  (προτείνουμε τον Chrome)
  ή να κάνετε download την εφαρμογή Webex (ΜΟΝΟ για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 10) 

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας, 
σχετικά με την σύνδεση σας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses