• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Έργων – Μελετών με Αξιολόγηση

Εισηγητής

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών με Αξιολόγηση

Αξία Εκπαίδευσης

€ 350.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Νέα Επίκαιρη Ημερίδα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Διαγωνισμών Δημοσίων

“Έργων – Μελετών”

με Αξιολόγηση

Πρακτική Εφαρμογή με χρήση Η/Υ

 

Σύνταξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Έργου, Μελέτης.
Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
(Διαδικασία με Αξιολόγηση)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Πέμπτη, Παρασκευή
13 & 14 Ιουνίου

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Τρίτη, Τετάρτη

18 & 19 Ιουνίου

10:00 – 15:00

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως τη διαδικασία της Αξιολόγησης

Παρουσίαση Περιεχομένων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Συνοπτική παρουσίαση Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & της ιστοσελίδας promitheus.gov.gr & της Κονσόλας διαχείρισης των ηλεκτρονικών διαγωνισμών
 • Δημιουργία Διαγωνισμού – Αναθετουσα Αρχή
 1. Εισαγωγή γενικών στοιχείων διαγωνισμού
 2. Διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης (περιγραφή, προσθήκη, βάρος)
 3. Σύνθεση εντύπου οικονομικής προσφοράς διαγωνισμού
 4. Συμπλήρωση στοιχείων ελέγχου & πρόσθετων στοιχείων διαγωνισμού
 5. Εκτύπωση εντύπου οικονομικής προσφοράς & δημοσίευση διαγωνισμού
 • Ενέργειες πριν την αποσφράγιση – Αναθέτουσα Αρχή
 1. Διαχείριση δημοσιευμένου διαγωνισμού (επικοινωνία, ερωτήματα/προσφυγές, παράταση/τροποποίηση)
 2. Ορισμός χρηστών με πρόσβαση στα στοιχεία του διαγωνισμού & χειριστή που θα εισάγει στο σύστημα τις βαθμολογίες των τεχνικών προσφορών (Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)
 3. Ορισμός Επιτροπής για την αποσφράγιση & σύνδεσή της με συγκεκριμένο Διαγωνισμό σε δύο στάδια (Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνικές Προσφορές, Οικονομικές Προσφορές)
 4. Κατάλογος συμμετεχόντων οικονομικών φορέων & Μεταβίβαση αρμοδιότητας διαχείρισης διαγωνισμού στην Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Α’ φάση αποσφράγισης – Επιτροπή Διαγωνισμού
 1. Αποσφράγιση, έλεγχος & αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών
 2. Εισαγωγή και καταχώρηση βαθμολογιών
 3. Εκτύπωση αρχείου τεχνικής βαθμολόγησης και επισύναψή του στο Πρακτικό της Επιτροπής
 4. Διαβίβαση πρακτικού & φακέλου διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή
 • Έγκριση πρακτικού – Αναθέτουσα Αρχή
 1. Διαχείριση Απόφασης έγκρισης του πρακτικού
 2. Διαχείριση ενστάσεων/προσφυγών & προετοιμασία αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών
 • Β’ φάση αποσφράγισης – Επιτροπή Διαγωνισμού
 • Αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς & εκτύπωση καταλόγου συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
 • Διαβίβαση πρακτικού & φακέλου διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή
 • Διαδικασίες έκδοσης & κοινοποίησης απόφασης έγκρισης προσωρινού μειοδότη
 • Διαδικασίες φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη & έκδοσης απόφασης κατακύρωσης
 • Τελικές διαδικασίες κατακύρωσης του διαγωνισμού (προσυμβατικός έλεγχος, επικαιροποίησης δικαιολογητικών)
 • Ανάθεση σύμβασης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Διαγωνισμών Δημοσίων

“Έργων – Μελετών”

με Αξιολόγηση

Πληροφορίες : Γιούλα Καραντάνη,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Έργων – Μελετών με Αξιολόγηση

  [vc_row][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1529923316225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eaeaea !important;}"][vc_single_image image="4377" alignment="center"][vc_separator][vc_column_text css=".vc_custom_1552580553799{margin-top:…

Related Courses