• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Εσωτερική Εκπαίδευση για τον G.D.P.R.

Εσωτερική Εκπαίδευση για τον G.D.P.R.

Η International Forum Training, σας προτείνει την υλοποίηση ενός επίκαιρου Εσωτερικού Προγράμματος Κατάρτισης στην έδρα του Φορέα / Εταιρείας σας, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με θέμα:

“G.D.P.R.”

Ευθύνες, Αρμοδιότητες & Καθήκοντα
Υπευθύνων Επεξεργασίας
& Εκτελούντων την Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, που είναι σε εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018

  Από τις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σε Επιχειρήσεις & Φορείς Δημοσίου.

   Η Συμμόρφωση των Φορέων Δημοσίου και των Επιχειρήσεων με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, είναι υποχρεωτική και η μη τήρηση των Αρχών του Κανονισμού, μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες και πρόστιμα από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν λανθασμένοι χειρισμοί επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την Επεξεργασία.

  Στόχος του προτεινόμενου Προγράμματος Εσωτερικής Κατάρτισης, είναι η παρουσίαση του Κανονιστικού Πλαισίου καθώς και των ρόλων & καθηκόντων όσων εμπλέκονται σε διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μέσα από μια ουσιαστική & έγκυρη ενημέρωση  σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις / Οργανισμούς / Φορείς Δημοσίου.

Η εταιρεία μας διαθέτει την πιο έμπειρη & καταξιωμένη ομάδα εισηγητών – Συμβούλων GDPR, οι οποίοι έχουν τεράστια πρακτική εμπειρία από την ολοκλήρωση δεκάδων Έργων Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, τόσο σε Φορείς Δημοσίου όσο και σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

 

 

Με εκτίμηση,
Ευαγγελία Νίκα
Υπεύθυνη Τομέα Κατάρτισης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης G.D.P.R.

Αναλυτική Παρουσίαση της Επίκαιρης Πρότασης Εσωτερικής Κατάρτισης:

Βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), νομική βάση για την επεξεργασία
Στόχος μας είναι η γνωριμία & εξοικείωση με τον Κανονισμό καθώς και σύντομη ανάλυση της νομικής βάσης κάτω από την οποία είναι σύννομη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Δικαιώματα των υποκειμένων
Σύντομη αναφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων τα οποία παράλληλα αποτελούν και υποχρεώσεις τόσο του υπεύθυνου επεξεργασίας όσο και του εκτελούντος την επεξεργασία καθώς και του υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων

Ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα του υπεύθυνου επεξεργασίας
Ο ρόλος του υπεύθυνου επεξεργασίας, με αναφορά στην τήρηση των αρχείων δραστηριοτήτων, τη γνωστοποίηση σε περίπτωση  παραβίασης τόσο στην εποπτική αρχή όσο και στα υποκείμενα των δεδομένων, τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και τη διαβούλευση με την εποπτική αρχή

Ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα του εκτελούντος την επεξεργασία
Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία όπως αυτές απορρέουν από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη η οποία καθορίζει το αντικείμενο, τη διάρκεια, τη φύση και το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων, τις κατηγορίες των υποκειμένων και τέλος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας σε σχέση με αυτόν.

Ορισμός, θέση και καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Ανάλυση των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται διορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, η θέση του μέσα στο Φορέα/ Εταιρεία και τέλος τα καθήκοντά του με έμφαση στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση διαρκούς συμμόρφωσης και την αποφυγή επιβολής προστίμων.

Η εταιρεία μας, παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης:

(α) για τη διαδικασία Συμμόρφωσης Φορέων Δημοσίου & Εταιρειών σύμφωνα με τον G.D.P.R.,

 (β)  Ανάλυση Ακεραιότητας του Website – μέσω ειδικού λογισμικού – για τη συμβατότητα με τον G.D.P.R. &

(γ) Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.).

Εισηγητές:

Ειδική Ομάδα Εισηγητών – Συμβούλων G.D.P.R. & Πιστοποιημένοι DPO, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Προτεινόμενη  Διάρκεια Κατάρτισης:  5  ώρες
  • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι Αξίας 690,00€ (ανεξαρτήτου αριθμού καταρτιζομένων)
  • Στην ανωτέρω Αξία δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα μετακίνησης ή διαμονής του εισηγητή
  • Η προτεινόμενη θεματολογία είναι ενδεικτική & μπορεί να προσαρμοστεί στις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.
  • Σε όλους τους καταρτιζόμενους δίνονται ειδικές εκπαιδευτικές σημειώσεις & βεβαιώσεις παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Φορέα / Επιχείρησης σας ή στο Εκπαιδευτικό Κέντρο  της Forum Training & Consulting.
  • Ενημερωθείτε για τη συμφέρουσαΟικονομική μας Πρόταση, υλοποίησης προγράμματοςΕσωτερικής κατάρτισης

“G.D.P.R.”

Ευθύνες, Αρμοδιότητες & Καθήκοντα
Υπευθύνων Επεξεργασίας
& Εκτελούντων την Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Κατάρτισης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης για το G.D.P.R.

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  e_nika@forum-training.gr