• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Executive Customer Service

ForumTraining 20XRONIA MAZI PNG 150x150

Εισηγητής:
Ν. Κιούσης

Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Customer  Service, Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης – Επικοινωνίας & Οργάνωσης Πωλήσεων με πρακτική & διδακτική εμπειρία

Αξία Συμμετοχής:

€ 280.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

special offer forum

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

banner e learning new
participation forum training1

Επίκαιρο Σεμινάριο Πωλήσεων

customer service. forum training


“Executive

Customer Service”

Εξυπηρέτηση Πελατών στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας,
συμπεριφοράς με επίκεντρο τον πελάτη

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Δευτέρα, Τρίτη, 04 & 05 Νοεμβρίου 2019

17:00 – 21:00

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • στελέχη Τμήματος Customer Service
 • Παλαιούς & Νέους Πωλητές
 • στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Εξυπηρέτησης πελατών

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

 • Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις για αποτελεσματική, οργανωμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πελατών, στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, με επίκεντρο τον πελάτη.
 • Η ενημέρωση για τις τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να συμβάλλουν οι συμμετέχοντες στην  αποτελεσματικότερη προώθησή τους.
 • Η αποτελεσματική διαπραγμάτευση επ’ ωφελεία τόσο των πελατών,  όσο και της επιχείρησης ή του οργανισμού και η εύστοχη αντιμετώπιση των παραπόνων και αντιρρήσεων της πελατείας
 • Η εξυπηρέτηση του πελάτη μέσα από το πρίσμα της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

 • Αξία της επιχείρησης / Γνώσης προϊόντος / υπηρεσίας, ανταγωνισμού, των ανθρώπων / Χάραξη πολιτικής / Η αξία του ανθρώπινου δυναμικού στην αλυσίδα εξυπηρέτησης / S.W.O.T. analysis / Πελατοκεντρισμός
 • Κατηγοριοποίηση πελατείας
 • Είδη πελατών (δυσφημιστής ή διαφημιστής;)
 • Εντοπισμός των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών
 • Τεχνικές και μέθοδοι εξεύρεσης νέων πελατών
 • Αποτελεσματική επικοινωνία / Είδη και τεχνικές ερωτήσεων
 • Τεχνικές αποφυγής λαθών κατά την πώληση
 • Αποτελεσματική τηλεφωνική συμπεριφορά
 • Η αξία της παρακίνησης στην ομάδα εξυπηρέτησης
 • Η ομαδική εργασία στην ομάδα εξυπηρέτησης
 • Η συναισθηματική νοημοσύνη στην ομάδα εξυπηρέτησης
 • Τα στάδια & τα στοιχεία της εξυπηρέτησης
 • Η βελτίωση πωλήσεων και κερδοφορίας μέσα από την εξυπηρέτηση / Παθητική & ενεργητική εξυπηρέτηση
 • Είδη αναγκών των πελατών / Διασταυρούμενη πώληση
 • Δεοντολογία διατήρησης των πελατών
 • Το θεσμικό πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών
 • Η ολική ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Τεχνικές πωλήσεων / Τεχνικές παρουσίασης προϊόντων
 • Ανάλυση FAB / Η διαπραγμάτευση με τον πελάτη
 • Διαχείριση αντιρρήσεων, κλείσιμο πώλησης
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών / Τεχνικές συμβουλευτικής πώλησης
 • Η σημασία της επιτυχημένης πώλησης
 • Ο χειρισμός της ομάδος πωλήσεων

“Executive Customer Service”

Πληροφορίες: 

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Νίκος Κιούσης

  Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Key Account Management, Customer  Service & Οργάνωσης Πωλήσεων με πρακτική & διδακτική εμπειρία

Related Courses