• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΚΧ

Εισηγητής:
Ι. Τριανταφύλλου

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών & Φυσικών Προσώπων, Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Κληροδοτημάτων κλπ.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους & Στελέχη Λογιστηρίου των Ν.Π. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Η Ημερίδα αφορά Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα:

 • Κοινωφελή Ιδρύματα που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
 • Κληροδοτήματα, Ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες, Βακούφια
 • Μουσεία και πολιτιστικά κέντρα.
 • Εργατικά, πολιτιστικά, εθνικοτοπικά και φιλανθρωπικά Σωματεία, Εργατικά κέντρα, Πολιτικά κόμματα
 • Ομοσπονδίες και ενώσεις  σωματείων ή συλλόγων
 • Πάσης φύσεως σύλλογοι και σύνδεσμοι
 • Επιστημονικές εταιρείες
 • Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
 • Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές,  Ορθόδοξα Πατριαρχεία και αυτοκέφαλες εκκλησίες
 • Ξένα Δόγματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε νομική οντότητα
 • Κάθε είδους θρησκευτικά ιδρύματα και θρησκευτικές οργανώσεις

Αξία Εκπαίδευσης

€ 180.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Φορολογική Ημερίδα
για Νομικά Πρόσωπα
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

.

Φορολογία Ν.Π.

μη

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

& Συμπλήρωση Φορολογικών
Δηλώσεων Έτους 2018

Έντυπα Ν, Ε2 & Ε3

με πρακτικά παραδείγματα

Ειδικό αφιέρωμα:
Ηλεκτρονικά βιβλία TAXIS & ΝΠΜΚ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Παρασκευή 29 Μαρτίου

10:00- 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ξενοδοχείο “HYATT”

Παρασκευή 12 Απριλίου

10:00- 15:00

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

Εισόδημα από ακίνητα

 • Συντελεστές Φορολόγησης και έκπτωση δαπανών ακινήτων
 • Δαπάνες επισκευής και συντήρησης στα ακίνητα
 • Έννοια πάγιων  λειτουργικών δαπανών με δικαιολογητικά που εκπίπτουν από τα ενοίκια
 • Τεκμαρτά έσοδα ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτων
 • Απαλλαγή των Δήμων από τον φόρο για εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων και από ορισμένες περιπτώσεις εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων.(αρ.47 ΚΦΕ)

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (AIRBNB). Υπεκμίσθωση Ακινήτου και αξιοποίηση του για μίσθωση μέσω Airbnb

 • Τι ισχύει για ΝΠ μη κερδοσκοπικά ως διαχειριστές και δικαιούχοι εισοδήματος  βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων (Airbnb). Το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
 • Τρόπος καταχώρησης Δηλώσεων βραχυχρόνιας Διαμονής και μεταφορά των μισθωμάτων στο Ε2
 • Το έντυπο Ε2 και η συμπλήρωση του
 • Χρόνος και Προϋποθέσεις διαγραφής επισφαλειών από ανείσπρακτα ενοίκια. Φορολογική έκπτωση της νόμιμης αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε μισθωτή
 • Φορολογικές Αποσβέσεις παγίων
 • Χειρισμός αποσβέσεων παγίων που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση

Εισόδημα από κινητές αξίες εσωτερικού- εξωτερικού

 • Φορολογία εισοδημάτων από ομόλογα, τόκους καταθέσεων, μερίσματα ημεδαπών ΑΕ και έσοδα από κινητές αξίες επενδυμένες στο εξωτερικό
 • Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος που ήδη καταβλήθηκε για τα ληφθέντα μερίσματα και ο συμψηφισμός του παρακρατημένου φόρου επί των μερισμάτων
 • Τι ισχύει για τον συμψηφισμό φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή με τον αναλογούντα φόρος εισοδήματος στην Ελλάδα
 • Εισόδημα από Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μετοχές κ.λ.π.)
 • Έσοδα από συνδρομές και δωρεές και λοιπά έσοδα για την πραγματοποίηση του σκοπού του νομικού προσώπου.
 • Τρόπος απεικόνισης και φορολογική αναμόρφωση των δαπανών που έγιναν για τον σκοπό
 • Ποια έσοδα θεωρούνται ότι έγιναν για τον κοινωφελή σκοπό και ποια αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Έσοδα από γεωργικά εισοδήματα

 • Εισφορά ΕΛΓΑ. Η φορολόγηση των αγροτικών συνεταιρισμών

Έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις

 • Τέλος επιτηδεύματος
 • Πότε συντάσσεται υποχρεωτικά απογραφή αποθεμάτων. Προαιρετική Απογραφή  αποθεμάτων και σχετικές υποχρεώσεις
 • Αλλαγές σε ορισμένους συντελεστές αποσβέσεων παγίων
 • Παράδειγμα συμπλήρωσης του  Ε3 όταν υπάρχουν εμπορικές δραστηριότητες

Το  έντυπο Ε3.

Υποπίνακας 23 Ανάλυση Πωλήσεων ανά ΚΑΔ και ανά δραστηριότητα

 • Επιλογή Κωδικού Μεγέθους Οντοτήτων σύμφωνα με τα ΕΛΠ στο Ε3
 • Συμπλήρωση πίνακα ανάλυσης μεγέθους οντοτήτων ώστε να επιβεβαιωθεί το δηλωθέν μέγεθος της οντότητας
 • Πληροφοριακοί πίνακες: Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών, Στοιχεία ενεργών POS, Συνεργαζόμενες Ηλεκτρονικές πλατφόρμες, Ενεργές Ιστοσελίδες επιχείρησης, Ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Πίνακας συνδεδεμένων επιχειρήσεων (αρ.2 ΚΦΕ)
 • Ενιαίος πίνακας απεικόνισης οικονομικών δεδομένων απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων με νέα μορφή που αντιστοιχεί στις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ
 • Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων σε τέσσερις κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

Πίνακας 51 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις

 • Νέοι κωδικοί για πληροφοριακά στοιχεία στον υποπίνακα Ζ3
 • Νέος πίνακας Θ που συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και είναι μέλη Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που  έχει υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα
 • Νέος πίνακας Ι για τους εξωτερικούς λογιστές – φοροτεχνικούς και λοιπούς υπόχρεους παροχής πληροφοριών, σύμφωνα με τον Ν.4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
 • Η απομείωση αποθεμάτων ως νέο πεδίο στον υπολογισμό του κόστους στο Ε3
 • Ο πίνακας Δ του Ε3 και η σχέση του με την απεικόνιση των μεγεθών της κατάστασης οικονομικών αποτελεσμάτων ως τα υποδείγματα Β6, Β.2.1. & Β.2.2 των ΕΛΠ
 • Ανάλυση Εσόδων και Εξόδων της οικονομικής οντότητας στον πίνακα Ζ του Ε3
 • Οι υποπίνακες ανάλυσης των εσόδων των διάφορων λειτουργικών εξόδων και των παροχών σε εργαζόμενους
 • Τι ισχύει για την φορολογία των παροχών σε εργαζόμενους (παραχώρηση αυτοκινήτου, δάνεια και χρηματικές διευκολύνσεις, παροχή κατοικίας, δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών,  παροχή τροφής, δωροεπιταγών κ.α.)
 • Ο ρόλος που θα παίξει η συμπλήρωση του νέου Ε3 στην επιλογή δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο
 • Διάκριση προσωρινών και οριστικών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης. Παράδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα προσωρινών διαφορών (πίνακας Ε) του εντύπου Ε3 για όσους τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων κωδικών & πληροφοριακών πινάκων του Ε3 λόγω της πρώτης εφαρμογής του νέου εντύπου
 • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης. Ποιες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. (Ν.4172)
 • Η βεβαίωση του φοροτεχνικού για την ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατηθέντων και έμμεσων φόρων

 

Το ενιαίο έντυπο Ν φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

 • Φορολογία Εισοδήματος  νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικών

 

Οι φετινές αλλαγές στο έντυπο Ν

Κωδικός 574 και νέος πίνακας V

 • Απαλλαγή Καταβολής Φόρου Ν.4399/2016
 • Κωδικός 478 ποσά που το τρέχον έτος καταβάλλονται ως διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) & είχαν υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (Αρ.66 Ν.4172/2013)

Kωδικός 056 Προσαυξημένες αποσβέσεις, Αρ.24 Ν.4172/2013.

 • Φορολογία κερδών φορέων κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας
 • Κατάργηση  καταβολής τέλους επιτηδεύματος για ορισμένες κατηγορίες νομικών προσώπων και επιχειρήσεων
 • Συμπλήρωση του πίνακα 2 του εντύπου Ν (κατάσταση εσόδων-εξόδων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με παραδείγματα
 • Μεταφορά των ποσών και σύνδεση κωδικών  του  Ε3 και Ε2 στο ενιαίο έντυπο Ν φορολογικής δήλωσης  νομικών προσώπων
 • Συμπλήρωση των εντύπων Ν, Ε3 και Ε2 με παραδείγματα και εφαρμογές  καταχώρησης στο TAXIS για όλες τις κατηγορίες βιβλίων ή για απαλλασσόμενους από βιβλία
 • Ειδικό παράδειγμα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης ιδρυμάτων & αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών με κατάσταση αποτελεσμάτων ΕΛΠ και μεταφορά των δεδομένων στο Ε3

Φορολογία Ν.Π.

μη

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

& Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Έτους 2018

Έντυπα Ν, Ε3 & Ε2

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΚΧ

  [vc_row][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1529923316225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eaeaea !important;}"][vc_single_image image="4377" alignment="center" css_animation="fadeInRightBig"][vc_column_text…

Related Courses