• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Φορολογική Αναγνώριση Δαπανών (ΑΑΔΕ & e-βιβλία)

ForumTraining 20XRONIA MAZI PNG 150x150
anagn.dapanwn forum training 150x150

Σε ποιους απευθύνεται η Ημερίδα:

 • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων
 • Λογιστές – Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Αξία Εκπαίδευσης

€ 150.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

special offer forum

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

banner e learning new
participation forum training1

Επίκαιρη Ημερίδα

.

anagn.dapanwn forum training .848x346

Φορολογική Αναγνώριση Δαπανών

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

& Διαβίβαση Δεδομένων

στην ΑΑΔΕ & e-βιβλία

(ΠΟΛ.1166 & 1195/2018)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου

16:00 – 21:00

Εισηγητής: Ι. Τριανταφύλλου

Φοροτεχνικός. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με σημαντική πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών  Προσώπων, Φ.Π.Α., Κ.Φ.Ε. & Ε.Λ.Π.

Παρουσίαση Περιεχομένων του Σεμιναρίου

Φορολογική Αναγνώριση Δαπανών

 • Γενικές προϋποθέσεις φορολογικής έκπτωσης των δαπανών (Ν.4172/2013)
 • Έκπτωση δαπάνης από καλόπιστο λήπτη εικονικού φορολογικού στοιχείου
 • Δαπάνες που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους μη συνεργάσιμων ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κρατών
 • Εξόφληση Δαπανών τραπεζικών μέσων πληρωμών για τιμολόγια άνω των 500€
 • Δαπάνες που μπορούν να εξοφληθούν με μετρητά
 • Συμψηφισμοί απαιτήσεων – υποχρεώσεων
 • Έκπτωση Τόκων Δανείων που λαμβάνονται από τρίτους
 • Υποκεφαλαιοδότηση / Δαπάνες Leasing / Δαπάνες Franchising
 • Δαπάνες μισθοδοσίας και παροχών σε είδος προς τους εργαζόμενους
 • Η έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών, μετόχων/εταίρων & αυτ/νων
 • Έκπτωση προσαυξημένων εργοδοτικών εισφορών ως κίνητρο για την αύξηση της απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 71Δ, Ν.4172/2013
 • Έκπτωση αμοιβών τρίτων με απόδειξη δαπάνης
 • Φορολογικές αποσβέσεις παγίων / Έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες με βάση το αρ.23 Ν.4172/2013
 • Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
 • Προβλέψεις για ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων
 • Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
 • Έκπτωση δαπανών μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και φορέων γενικής κυβέρνησης
 • Υποτροφίες που χορηγούν μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
 • Έκπτωση δαπανών  για έσοδα από ακίνητα που αναγνωρίζονται σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
 • Τεκμαρτό μίσθωμα ακινήτων
 • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 • Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα
 • Έκπτωση δαπανών για μισθωμένα ακίνητα
 • Υποχρεωτικά χορηγούμενες εκπτώσεις στον ΕΟΠΠΥ παρόχων υπηρεσιών υγείας
 • Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και ο πίνακας Ε προσωρινών διαφορών του Ε3 για την απεικόνιση της έκπτωσης δαπανών

Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ και e-βιβλία

 • Η Πολ 1166 & 1195/2018 και η αναβάθμιση του λογισμικού υποστήριξης των φορολογικών μηχανισμών σήμανσης
 • Έναρξη διαβίβασης δεδομένων τιμολόγησης στην ΑΑΔΕ από τα πρατήρια καυσίμων από 1/1/2019
 • Διαβίβαση Δεδομένων τιμολόγησης στην ΑΑΔΕ μέσω αποστολής αρχείων από τους ΕΑΦΔΣΣ. Παροχή φορολογικής σήμανσης από εταιρείες παρόχους φορολογικών υπηρεσιών σήμανσης
 • Τα σχέδια της ΑΑΔΕ για ηλεκτρονικά τιμολόγια και ηλεκτρονικά Δελτία Αποστολής
 • Το σύστημα Epopsis και η ηλεκτρονική διαδικασία επαλήθευσης των Δηλώσεων ΦΠΑ με τα δεδομένα των βιβλίων. Διαβίβαση εγγραφών απλογραφικών βιβλίων στην ΑΑΔΕ και δημιουργία e-βιβλίων στο Taxis
 • Διαβίβαση εγγραφών διπλογραφικών βιβλίων στην ΑΑΔΕ σε απλογραφική μορφή  για λόγους ελέγχου των δηλώσεων ΦΠΑ

Φορολογική Αναγνώριση Δαπανών
& Διαβίβαση Δεδομένων
στην ΑΑΔΕ & e-βιβλία

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Ιωάννης Τριανταφύλλου

  Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων, ειδικός σε θέματα Μηχανογραφικών Προγραμμάτων

Related Courses