• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ
Δηλώστε Συμμετοχή

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Οδηγίες Τήρησης

Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ

& Χρήση της Ηλεκτρονικής

Πλατφόρμας “Mydata”

Κύριε Προϊστάμενε,

  Η International Forum Training & Consulting, σας προτείνει την υλοποίηση ενός Εσωτερικού Προγράμματος Κατάρτισης με στόχο την αναλυτική παρουσίαση όλων των διαδικασιών Τήρησης των  Ηλεκτρονικών Βιβλίων & την Χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας “Mydata”.

   Στο πρόγραμμα κατάρτισης, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα στελέχη του Λογιστηρίου.

Προτεινόμενη Διάρκεια Εκπαίδευσης: 5 ώρες

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας:

 • Ανάλυση του ισχύοντος Νομοθετικού Πλαισίου έως και τις πρόσφατες
  Αποφάσεις – Εγκυκλίους Υ.Α. Α1138/2020 ΦΕΚ.2470/Β/22-06-2020
 • Ποιες οι προθεσμίες & ο τρόπος τήρησης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
 • Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ
 • MyDATA. Τι είναι & πως λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα e-βιβλία της ΑΑΔΕ
 • Ηλεκτρονικά βιβλία & η σχέση τους με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορείς του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικά & αγρότες
  ειδικού καθεστώτος
 • Είδη Ηλεκτρονικών βιβλία και περιεχόμενο
 • Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών & Σύνοψη των Παραστατικών
 • Χαρακτηρισμός Συναλλαγών και Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης
 • Αντιμετώπιση εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  και εγγραφές στα ηλεκτρονικά βιβλία
 • Βιβλία Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο)
  & Συνοπτικών Εγγραφών  (ΒΑΣΗΣ- Συνοπτικό Βιβλίο)
 • Παρουσίαση των στηλών των πρότυπων παραστατικών ΑΑΔΕ
 • Μοναδικός ΑΡιθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ) και Ροή δεδομένων
  στην myDATA
 • Τα Πρότυπα Παραστατικά ΑΑΔΕ / Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ
 • Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά
 • Συνέπειες από την μη διαβίβαση ή την εκπρόθεσμη
  διαβίβαση Δεδομένων
 • Η εκπρόθεσμη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων
  ως φορολογική παράβαση
 • Ποιος διαβιβάζει Τι
 • Οι 3 κατηγορίες των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών
 • Τι διαβιβάζουν ο Εκδότης, ο Λήπτης και οι Επιχειρήσεις
  για τα Παραστατικά
 • Χρόνος διαβίβασης ηλεκτρονικών Τυποποιημένων Δεδομένων
  Παραστατικών
 • Τρόπος διασύνδεσης μεταξύ Λογιστικών Προγραμμάτων & myDATA
 • Ειδική Φόρμα Καταχώρησης
 • Χρόνος ηλεκτρονικής διαβίβασης Λογιστικών Εγγραφών
  Τακτοποίησης
 • Ροή Διαδικασίας: Έκδοση Παραστατικών – Λογιστικές
  Εγγραφές – Συμφωνία
 • Συμφωνία Δηλώσεων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων:  
  Πρώτη Αντιπαραβολή- Δεύτερη Αντιπαραβολή
 • Δίμηνο Εναρμόνισης Δηλώσεων και Λογιστικής Επιχειρήσεων
  με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία
 • Δικαιολογημένη Συμφωνία – Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία, μετά την δίμηνη προθεσμία
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία και Λογιστικό – Φορολογικό Αποτέλεσμα.
  Η απεικόνιση των φορολογικών οριστικών και προσωρινών
  διαφορών στα e-βιβλία
 • Η πλατφόρμα MyDATA ως εργαλείο για την επιλογή δείγματος
  επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο
 • Οι αλλαγές που συνεπάγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία για την
  λειτουργία των λογιστηρίων και το επάγγελμα του λογιστή
 • Κατάργηση των συγκεντρωτικών πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του μέτρου

Εισηγητής:  Γρ. Ταπεινός,

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης ΟΕΕ, Diploma IFRS-AIA, UK, MBA Hofstra University, NY, απόφοιτος ΟΠΑ. Μέλος επιτροπών του Υπουργείου Οικονομικών, Επιτροπή Φορολογικής Αναμόρφωσης (Ν.4172/13, Ν.4174/13) & Διαρκής Επιτροπή ΕΛΠ (Ν.4308/2014). Μέλος του Taxation Committee-AmCham, του ΙΟΔ-ΕΕΔΕ & μελετητής της ΓΓΔΕ-ΥΠΟΜΕΔΙ.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να επικοινωνήσετε με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της εταιρείας μας, προκειμένου να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημα σας.

Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  e_nika@forum-training.gr