• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Ίδρυση – Λειτουργία ΔΗ.ΛΑ.Π.

Ίδρυση – Λειτουργία ΔΗ.ΛΑ.Π.

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

για την

Ίδρυση Λειτουργία

Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τη νέα καινοτόμο πρόταση – παροχή υπηρεσιών της εταιρείας μας για την “Ίδρυση & Λειτουργία Δημοτικών Λαϊκών Πανεπιστημίων”.

Σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης, όχι μόνο οικονομικής αλλά & πολιτισμικής, η άνοδος του πνευματικού επιπέδου των Πολιτών – Δημοτών, συμβάλει στην ενίσχυση της αξιακής – κοινωνικής συγκρότησης & πρέπει να αποτελεί μεγίστη προτεραιότητα για όλους τους Δήμους.

Η πρόσκληση προς τους συμπολίτες να συμμετέχουν στα μαθήματα – διαλέξεις δε γίνεται για απλή ενημέρωση. Πιστεύουμε ακράδαντα στην όσμωση του δυναμικού των πολιτών, το οποίο στηρίζεται αφενός στη συσσωρευμένη εμπειρία, στις γνώσεις και στις αναζητήσεις τους και αφετέρου στις σύγχρονες και έγκυρες επιστημονικές προσεγγίσεις.

Η λειτουργία του ΔΗ.ΛΑ.Π αποσκοπεί στην διάχυση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να «ξαναδιαβάσουμε» την πραγματικότητα και να αναστοχαστούμε όλα όσα η γενικευμένη κρίση ανέδειξε.

Το ΔΗ.ΛΑ.Π οργανώνεται σε πλήρεις κύκλους μαθημάτων, με ενδεικτικές θεματικές που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς, όπως: λογοτεχνία, ιστορία, λαογραφία, ιατρική, οικονομία, φιλολογία, πολυπολιτισμικά θέματα, παιδαγωγικά ζητήματα, επικοινωνιολογία, κοινωνιολογία, γλωσσολογία, ζητήματα περιβάλλοντος και ενέργειας, διεθνείς σχέσεις, και φιλοσοφία.

Στόχος & Αποστολή του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου, είναι μέσω της  Δια Βίου Μάθησης, να προωθηθεί η κοινωνική ανάπτυξη των Δημοτών, παρέχοντας τους ευκαιρίες που θα τους βοηθήσουν ουσιαστικά να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους αλλά και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο νέο Οικονομικό – Κοινωνικό περιβάλλον.

Η International Forum Training & Consulting, διαθέτει ειδικούς Συμβούλους και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ίδρυση & υλοποίηση Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου.

Υποστηρίζουμε όλα τα στάδια  ίδρυσης & λειτουργίας ενός Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει:

 

 1. Διοικητική Συγκρότηση ΔΗ.ΛΑ.Π

Συμβουλευτική επεξεργασία υλοποίησης όλων των απαραίτητων εγγράφων για την Διοικητική συγκρότηση του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου, όπως:

 • Απόφαση Δημάρχου ίδρυσης ΔΗ.ΛΑ.Π
 • Απόφαση Δημάρχου ορισμού Εκπαιδευτικής Επιτροπής ΔΗ.ΛΑ.Π
 • Απόφαση Δημάρχου ορισμού Διοικητικού Υπευθύνου λειτουργίας ΔΗ.ΛΑ.Π
 1. Στρατηγική σχεδίαση υλοποίησης ΔΗ.ΛΑ.Π

Υποστήριξη προς την Εκπαιδευτική Επιτροπή ΔΗ.ΛΑ.Π στην όλη Στρατηγική Προγραμματισμού, προτείνοντας ολοκληρωμένο ημερολογιακό σχεδιασμό πρώτης υλοποίησης (πόσες και ποιες θεματικές, ποιες ημέρες πραγματοποίησης των σεμιναρίων καθώς και τους απορρέοντες, από αυτόν τον σχεδιασμό, επιμέρους ημερολογιακούς σταθμούς. (πχ εάν τα Σεμινάρια ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου του έτους, πρέπει να έχουν προηγηθεί:

 1. Η περίοδος συμφωνιών με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα αντίστοιχα των θεματικών Τμήματα αυτών
 2. Η περίοδος εγγραφών των ενδιαφερομένων
 3. Η περίοδος εισαγωγής δεδομένων των εγγραφών στην πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης
 4. Η περίοδος δημιουργίας των παρουσιολογίων, καθώς & όλων των υπόλοιπων εντύπων λειτουργίας & πληροφόρησης του πληθυσμού

Ειδικότερα:

 • Σύγκλιση σε Σώμα της Εκπαιδευτικής Επιτροπής ΔΗ.ΛΑ.Π
 • Απόφαση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής ΔΗ.ΛΑ.Π για τον Προγραμματικό Σχεδιασμό της πρώτης υλοποίησης κύκλων μαθημάτων σε συγκεκριμένες θεματικές
 1. Δημιουργία όλων των απαραίτητων εγγράφων υλοποίησης

Ολική υποστήριξη του Δήμου στην δημιουργία όλων των προαναφερθέντων, καθώς και στην εκπαίδευση, του ορισμένου από την Απόφαση Δημάρχου, Διοικητικού Υπευθύνου του ΔΗ.ΛΑ.Π, ως προς την χρήση όλων των προαναφερθέντων.

 • Δημιουργία του σήματος του συγκεκριμένου ΔΗ.ΛΑ.Π
 • Δημιουργία του domain ΔΗ.ΛΑ.Π. στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
 • Δημιουργία πρότυπου εγγράφου συμφωνίας με τα Παν/κά Ιδρύματα
 • Δημιουργία του έντυπου Δελτίου Τύπου
 • Δημιουργία του έντυπου Αιτήσεων
 • Δημιουργία του έντυπου Οδηγιών (που περιέχει και το όριο αριθμού εγγραφών)
 • Δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εισαγωγής δεδομένων
 1. Περίοδος υλοποίησης των Σεμιναρίων

Εκπαίδευση του Διοικητικού Υπευθύνου του ΔΗ.ΛΑ.Π, ως προς την αντιμετώπιση της πρακτικής εφαρμογής των Σεμιναρίων (χρήση των παρουσιολογίων, αντιμετώπιση εκτάκτων και τακτικών συμβάντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας).

 1. Τέλος εκπαιδευτικής περιόδου – Περίοδος απονομής Βεβαιώσεων παρακολούθησης και εισήγησης – Σχεδιασμός επόμενης περιόδου λειτουργίας

Μοντελοποίηση όλων των εντύπων βεβαιώσεων, καθώς και την εκπαίδευση του Διοικητικού Υπευθύνου του ΔΗ.ΛΑ.Π στην χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής καταχώρησης για την δημιουργία του συνόλου των βεβαιώσεων.

 • Δημιουργία εντύπου βεβαιώσεων παρακολούθησης
 • Δημιουργία εντύπου βεβαιώσεων εισήγησης
 • Δημιουργία μοντέλου στατιστικής ανάλυσης
 • Απόφαση Εκπαιδευτικής Επιτροπής για ημερομηνία και χώρο Απονομής
 • Δημιουργία των αντίστοιχων κειμένων πληροφόρησης (Δελτία Τύπου, ηλεκτρονικές ανακοινώσεις κλπ)

Ειδικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας
ή να σας επισκεφθούν στο Δήμο σας για να σας ενημερώσουν για την Παρεχόμενη Υπηρεσία
αλλά και να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

Πληροφορίες: Ευαγγελία Νίκα

Υπεύθυνη Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr