• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών

Αξία Εκπαίδευσης

€ 240.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

.

Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

σύμφωνα με τις Πρόσφατες Εγκυκλίους, Αποφάσεις & το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Δευτέρα 08 Οκτωβρίου

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Τρίτη 23 Οκτωβρίου

10:00 – 15:00

Εισηγητής:

Στέλεχος Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου με πολυετή διδακτική & πρακτική εμπειρία σε θέματα Προληπτικού – Κατασταλτικού Ελέγχου Δαπανών – Εσόδων

Οφέλη από τη συμμετοχή σας στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

     Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει με απλό & κατανοητό τρόπο, τις νέες διαδικασίες Κατασταλτικού ελέγχου για Δαπάνες & Έσοδα στα πλαίσια της πρόσφατης απόφασης & την ορθή αντιμετώπιση ελέγχου από τον φυσικό τους ελεγκτή, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που οδηγούν σε πιθανούς καταλογισμούς.

Παρουσίαση Περιεχομένων του Σεμιναρίου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Γενικές διατάξεις για τον έλεγχο χρηματικής διαχείρισης
 • Χρονικός ορίζοντας και σχεδιασμός του ελέγχου χρηματικής διαχείρισης
 • Ευρήματα ελέγχου χρηματικής διαχείρισης και αναγκαίες ενέργειες
 • Έλεγχος Εσόδων – Εξόδων χρηματικής διαχείρισης
 • Δικαιολογητικά για τον έλεγχο
 • Απολογισμός – Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης
 • Επαλήθευση ταμείου
 • Έλεγχος Κρατήσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Γενικές διατάξεις για τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Χρονικός ορίζοντας και σχεδιασμός του ελέγχου της χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Ελεγκτικά τεκμήρια – Ισχυρισμοί διοίκησης
 • Σύνδεση χρηματικής – Χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικών Δικλίδων
 • Έλεγχος υπολοίπων ανοίγματος του έτους αναφοράς
 • Ισολογισμός
 • Βασικές Ελεγκτικές ενέργειες επί των λογαριασμών του Ενεργητικού
 • Βασικές ελεγκτικές ενέργειες επί των λογαριασμών του Παθητικού
 • Βασικές ελεγκτικές ενέργειες επί της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Έλεγχος αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας -οικονομικότητας

Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Βιβή Στασινού,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Instructor Forum

  Στέλεχος Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου με πολυετή διδακτική & πρακτική εμπειρία σε θέματα Προληπτικού - Κατασταλτικού Ελέγχου Δαπανών - Εσόδων

Related Courses