• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Λογισμικό e-kinisi Οργάνωσης Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων

Λογισμικό e-kinisi Οργάνωσης Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων

e-kinisi

 

Ολοκληρωμένο Λογισμικό

Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων

 

,

    Η International Forum Training, σε συνεργασία με τη 01Solutions σχεδίασαν ένα ολοκληρωμένο  Λογισμικό – Πληροφοριακό Σύστημα για το Γραφείο Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων που παρακολουθεί και αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις λειτουργίες, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις διαδικασίες του Γραφείου Κίνησης, παρέχοντας έτσι άμεση και πλήρη Διοικητική Πληροφόρηση.

Το e-Kinisi, είναι:

  • Σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα
  • Πλήρως εξειδικευμένο
  • Αποτελεί ιδανική λύση για την παρακολούθηση των Κρατικών Αυτοκινήτων
  • Παρέχει πλήρη υποστήριξη διαδικασιών γραφείου κίνησης με έκδοση εντολών & σχετικών εντύπων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Κρατικών Αυτοκινήτων
  • Παρέχει αυξημένες δυνατότητες διοικητικής πληροφόρησης
  • Παρέχει γρήγορη & Εύκολη προσαρμογή (επεκτάσεις, διασυνδέσεις κτλ)

 

    Θα ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας να σας επισκεφθούμε για να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες του Νέου Λογισμικού e-Kinisi το οποίο αποτελεί ιδανική λύση για την Οργάνωση του Γραφείου Κίνησης του Δήμου σας.

H Εφαρμογή “e-Kinisi” χωρίζεται σε επτά  Ενότητες:

Ενότητα 1η. Διαχείριση Κρατικών Αυτοκινήτων – Οδηγών

Η ενότητα περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες των Κρατικών Αυτοκινήτων και των οδηγών που απαρτίζουν το Γραφείο κίνησης, όπως:

Καρτέλα Οχήματος:  Τεχνικά Στοιχεία, Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά, Οδηγίες Συντήρησης / Λίπανσης, Οδηγοί, Ιστορικό Δρομολογίων, Συντήρηση – Επισκευές (Βιβλίο Συντήρησης), Κατανάλωση καυσίμων, Προγραμματισμένες Εργασίες, Ασφάλειες, Ιστορικό Συμβάντων (Ζημιές – Ατυχήματα), Φάκελος ταχογράφων, Ηλεκτρονικός Φάκελος, Μητρώο Ανταλλακτικών, Μητρώο Παρελκόμενων.

Μητρώο Προσωπικού: Προσωπικά Στοιχεία, Χρεωμένα Οχήματα, Άδειες – Διπλώματα, Ιστορικό Δρομολογίων, Ιστορικό Συμβάντων (Κλήσεις  – Ατυχήματα), Ηλεκτρονικός Φάκελος.

Επιπλέον: STATUS Οχημάτων με πλήρη εικόνα της κατάστασης των οχημάτων, Χρεωστικά Οχημάτων – Οδηγών, Ληξιάρια αδειών, διπλωμάτων οδήγησης, Ληξιάριο Ανταλλακτικών, Παρελκόμενων και Ημερολογιακή Απεικόνισή της λήξης τους

Ενότητα 2η. Ημερήσιες Εργασίες Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων

Σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται όλες οι διαδικασίες κίνησης, διαχείρισης καυσίμων και καταγραφής των συμβάντων των Κρατικών Αυτοκινήτων, όπως:

Διαχείριση Δρομολογίων, Εντολές Κίνησης (Δ. Κίνησης, Δ. Πορείας), Εβδομαδιαίες Εντολές Κίνησης, Ημερολόγιο Κινήσεων (Βιβλίο Κίνησης), Αντιγραφή Εντολών Κινήσεων με Μαζική Έκδοση και Πολλαπλή Εκτύπωση, Τρέχουσα Κίνηση, Τροφοδοσία Οχήματος, Έλεγχος Υπερκατανάλωσης, Μηνιαία Κατανάλωση Καυσίμων, Προβλεπόμενη Μηνιαία Κατανάλωση, Μ.Ο. Κατανάλωσης Καυσίμων, Βεβαίωση Κατανάλωσης Καυσίμων, Διαχείριση Συμβάντων.

Ενότητα 3η. Συντήρηση-Τεχνικοί Έλεγχοι

Ενότητα διαχείρισης όλων των ενεργειών που αφορούν την συντήρηση, τις τυχόν επισκευές των οχημάτων – μηχανημάτων έργου και των τεχνικών ελέγχων τους όπως:

Προγραμματισμός Τακτικής Συντήρησης, Προγραμματισμός ΚΕΚ-ΚΤΕΟ-Λοιπών Ελέγχων, Διαχείριση Επισκευής Συντήρησης, Ενημέρωση Βιβλίου Συντήρησης,  Ληξιάρια Προγρ/νων Ελέγχων-Συντηρήσεων με έλεγχο Ημερομηνίας , διανυθέντα χλμ και ώρες λειτουργίας για τα Μ.Ε. , Έλεγχος Κόστους Εργασιών.

Ενότητα 4η. Περιοδικές Εργασίες Κρατικών Αυτοκινήτων

Ενότητα διαχείρισης λοιπών περιοδικών εργασιών Οχήματος, όπως:

Τέλη κυκλοφορίας, Ασφάλειες Οχημάτων (Ασφάλιστρα ,Δηλώσεις Ατυχήματος), Χρονικές Δεσμεύσεις Οχημάτων-Οδηγών, Υπενθυμίσεις .

 

Ενότητα 5η. Προμηθευτές – Αποθήκες (Advance Ver.)

Ενότητα Διαχείρισης των Προμηθευτών, της αποθήκης Αναλωσίμων – Ανταλλακτικών, καθώς και της Αποθήκης καυσίμων σε περίπτωση που ο φορέας διαθέτει δεξαμενές για εσωτερική διακίνηση όπως:

Μητρώο Προμηθευτών, Κατάσταση ελέγχου κινήσεων Προμηθευτών, Καταστάσεις Προμηθειών Καυσίμων, Καταστάσεις Προμηθειών Ανταλλακτικών, Διαχείριση Αναλωσίμων – Ανταλλακτικών, Κινήσεις Αποθήκης, Κατάσταση Υπολοίπων Ειδών, Έλεγχος Ελαχίστου Αποθέματος, Διαχείριση Κατανάλωσης καυσίμων, συμβάσεις  Προμήθειας καυσίμων, Έλεγχος Κινήσεων Ειδών-Κόστους.

Ενότητα 6η. Αναζήτηση Πληροφοριών

Αφορά Εμφανίσεις-Εκτυπώσεις καταστάσεων με ανάλογα φίλτρα επιλογών όπως:

Ημερολόγιο Οχημάτων, Ημερολογιακή Απεικόνιση Ενεργειών Οχημάτων, Στατιστικά Κατανάλωσης καυσίμων, Στατιστικά Οχημάτων (Βλάβες – Χλμ – Ώρες), Συνολικό Κόστος Χρήσης Οχημάτων, Στατιστικά Οδηγών, Καταστάσεις Οχημάτων, Καταστάσεις Οδηγών με έλεγχο διαθεσιμότητας,  Ημερολόγιο Χρονικών Δεσμεύσεων, Ημερολογιακή Απεικόνιση Χρονικών Δεσμεύσεων κ.α.

 

Ενότητα 7η. Παραμετρικά Στοιχεία

Ενότητα Διαχείρισης όλων των παραμέτρων της εφαρμογής για την διευκόλυνση του χρήστη, όπως:

Παραμετροποίηση Οχημάτων, Λοιπές Παραμετροποιήσεις (Περιγραφές δρομολογίων – διευθύνσεων αφετηρίας προορισμού, περιγραφές χώρων στάθμευσης οχημάτων, λίστα περιοδικών εργασιών (Παρ. Κ.Τ.Ε.Ο., Κ.Ε.Κ.), τύποι διπλωμάτων & αδειών, τμήματα και υπηρεσίες Γραφείου Κίνησης, τύποι συμβάντων, τύποι χρονικών δεσμεύσεων, λίστα Δ.Ο.Υ., περιγραφές τύπων συμβάντων, έντυπα δελτίων κίνησης – παραστατικών, κ.α.).

Μπαβέλλας Κώστας

Υπεύθυνος Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων – Εφαρμογών

Τηλ.: 213 0716370-380, κιν.: 6936 600001
E-mail: software@forum-training.gr