• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Management Μεσαίων Στελεχών

Εισηγητής:

Χρ. Μαύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός με 30ετή εισηγητική εμπειρία & χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης σε θέματα Management & Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Αξία Εκπαίδευσης

€ 295.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Σεμινάριο Management

.

 Πρακτικές

Σύγχρονου Management

για Μεσαία Στελέχη,

Εργοδηγούς & Προϊσταμένους 1ης γραμμής

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Δευτέρα, Τρίτη, 25 & 26 Νοεμβρίου

17:30 – 21:30

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Μεσαία στελέχη Εταιρειών – Οργανισμών
 • Εργοδηγούς & Μηχανικούς  Παραγωγής
 • Προϊσταμένους 1ης γραμμής
 • Στελέχη Τεχνικής Διεύθυνσης
 • Υπευθύνους Ομάδων
 • Υπευθύνους Διαχείρισης Έργων

Παρουσίαση Περιεχομένων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 • Κατανόηση του περιβάλλοντος και των Στόχων της Επιχείρησης
 • Δομή επιχείρησης (Διάρθρωση, Ιεραρχία, Οργανόγραμμα, Περιγραφές Θέσεων)
 • Παραγωγικότητα, Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού
 • Δείκτες απόδοσης / Ο ρόλος και τα καθήκοντα του προϊσταμένου
 • Οργάνωση, Προγραμματισμός, Έλεγχος, Συντονισμός

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Ανάπτυξη Ηγετικού προφίλ

 • Ηγεσία / Μορφές διοίκησης / Άσκηση εξουσίας
 • Αξιολόγηση προσωπικού / Case study ηγεσίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ανάπτυξη καλού Εργασιακού κλίματος – εποικοδομητική Επικοινωνία

 • Ανθρώπινες σχέσεις / Η διαδικασία της επικοινωνίας
 • Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία – Είδη και μέσα επικοινωνίας
 • Αξία Επιχειρησιακής Επικοινωνίας / Προβλήματα στην Επικοινωνία
 • Τα εμπόδια στην επικοινωνία / Η ιεραρχική επικοινωνία
 • Η τέχνη να ακούς – Δημιούργησε ένα υγιές επικοινωνιακό κλίμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανάπτυξη  σωστού τρόπου εφαρμογής  Διοικητικών Καθηκόντων

 • Διοίκηση μέσω Στόχων (Management By Objectives) / Οργάνωση εργασίας
 • Παρακίνηση εργαζομένων / Οργάνωση αποτελεσματικών συσκέψεων
 • Εντοπισμός, ιεράρχηση και επίλυση προβλημάτων
 • Διαχείριση παραπόνων / Πειθαρχία

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Βασικές αρχές αποτελεσματικής Διοίκησης και αποδοτικής Συνεργασίας – Ανάπτυξη Ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας

 • Ο πυρήνας της Συνεργασίας / «Συγχρονισμός» των ατόμων – Ανάπτυξη ομάδας
 • Δημιουργία Δικτύων (εσωτερικών και εξωτερικών)
 • «Συμβίωση» ατόμων – Ομαδική συνεργασία
 • Δημιουργία και συντήρηση ομαδικών αμυντικών μηχανισμών
 • Συνειδητοποίηση ύπαρξης ομάδας και Έλεγχος
 • Κατάλυση – εισβολή απροσδόκητου παράγοντα
 • Η Τεχνολογία ως απροσδόκητος παράγοντας
 • Συλλογική δράση και Οδηγίες για αποδοτική συλλογική δράση
 • Εμπόδια στην Συλλογική Δράση και στην ομαδική Λήψη Αποφάσεων
 • Συλλογική Νοημοσύνη / Εργαλεία Συλλογικής Νοημοσύνης / Παίγνια ομαδικότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πρόληψη Συγκρούσεων – Εταιρική Νοοτροπία και επιχειρησιακές επιλογές

 • Πηγές άγχους στην επιχείρηση / Επαγγελματική Ικανοποίηση
 • Τα αμαρτήματα των Προϊσταμένων / Μάθε να συντονίζεσαι
 • Δομή Επιχείρησης και Συνεργασία / Κανονισμοί της Διοίκησης και Συνεργασία
 • Πηγές και πόροι, και Συνεργασία / Όρια Ανοχής και Συνεργασία
 • Ανάδραση και Συνεργασία / Μνήμη και Συνεργασία
 • Εταιρική Ταυτότητα και Συνεργασία / Πρόληψη Συγκρούσεων από τη Διοίκηση
 • Πρόληψη Συγκρούσεων / Μάθε να προλαβαίνεις ενδεχόμενες συγκρούσεις

Πρακτικές Σύγχρονου Management 

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Η Εταιρεία είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Χρήστος Μαύρος

  Μηχανολόγος Μηχανικός με 30ετή εισηγητική εμπειρία & χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης σε θέματα Οργάνωσης Αποθήκης & Business Logistics

Related Courses