• Λιοσίων 117, Αθήνα
 • 2130716370
 • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Μαθαίνω το ERASMUS

20years

Εκπαιδευτές:
Ελένη Πλευρά

Πρόεδρος EnoGreece.
Εκπαιδευτικός / Εκπαιδεύτρια
Ενηλίκων. Πιστοποίηση
EUROPASS. Ειδική Σύμβουλος
Προγράμματος ERASMUS+

Ελένη Ιβάσινα

Αντιπρόεδρος EnoGreece.
Εκπαιδευτικός / Εκπαιδεύτρια
Ενηλίκων. Πιστοποίηση
EUROPASS. Ειδική Σύμβουλος
Προγράμματος ERASMUS+

Ημερομηνίες:

1η Συνεδρία
Σύγχρονη Εκπαίδευση
Τρίτη 24 Μαΐου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
25, 26, 27, 28, 29 Μαΐου 2022
Διάρκεια: 15 ώρες

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

 

 

 

2η Συνεδρία

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
07, 08, 09, 10, 11 Ιουνίου 2022
Διάρκεια: 15 ώρες

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Τρίτη 14 Ιουνίου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

 

 

3η Συνεδρία

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
18, 19, 20, 21, 22 Ιουνίου 2022
Διάρκεια: 15 ώρες

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

 

 

4η Συνεδρία

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
28, 29, 30 Ιουνίου & 01, 02 Ιουλίου 2022
Διάρκεια: 15 ώρες

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Τρόπος Παρακολούθησης:

Σύγχρονη Εκπαίδευση:
Online με ήχο & εικόνα μέσω Webex

 

Ασύγχρονη  Εκπαίδευση:
Διδασκαλία – Μελέτη
εκπαιδευτικού υλικού ανά συνεδρία

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,
απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

participation forum training1

Η International Forum Training Κ.Δ.Β.Μ.2
σε συνεργασία με την
EnoGreece

σας παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση
με τίτλο:

erasmus100 forum training 848x346 title

Μαθαίνω το ERASMUS+

με πρακτικά βήματα μέσω
παραδειγμάτων & ασκήσεων

Η Νέα Προγραμματική Περιόδος 2021 – 2027 για τα Erasmus
& ποιες είναι οι διαφορές με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο

Αντικείμενο & Σκοπός
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Ο νέος οδηγός και η νέα προγραμματική για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 2021-2027 είναι γεγονός. Αιτήσεις για χρηματοδότηση πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε σε εθνικό επίπεδο. Τι χρειάζεται όμως για να γράψουμε μια καλή αίτηση και να έχουμε ελπίδες για χρηματοδότηση;

 

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα μάθουμε τους τρόπους συγγραφής ενός σχεδίου, ποια σημεία πρέπει να προσέξουμε, ποια λάθη να αποφεύγουμε και πως θα υποβάλλουμε την τελική έκθεση.

 

Το σεμινάριο θα μας δώσει την ευκαιρία να μελετήσουμε υλικό, να προσπαθήσουμε να γράψουμε με τη βοήθεια των εκπαιδευτών μας μια αίτηση και να λύσουμε απορίες σε online εκπαιδευτικές συναντήσεις.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
“ERASMUS+”

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να έχει σχετικές γνώσεις αναφορικά με :

 

Την  κατανόηση των μηχανισμών και των αρχών των σχετικών με την Ευρωπαϊκή/Εθνική   χρηματοδότηση του Erasmus+

 • Τη  γνώση για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος για τη σύνταξη μιας πρότασης εντός ορισμένης προθεσμίας
 • Την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κατά την εκπόνηση προτάσεων της ΕΕ (ειδικότερα των μεγάλων συμπράξεων)
 • Τον τρόπο με τον οποίο συγγράφουμε μια  αίτηση
 • Τελική έκθεση (μετά το πέρας του προγράμματος).  Τι πρέπει να προσέχουμε για να μην επιβληθούν πρόστιμα

Ωφέλειες Προγράμματος για τους συμμετέχοντες:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν το πρόγραμμα  Erasmus+ ,να αναγνωρίζουν τις λέξεις-κλειδιά για την επιλογή των προγραμμάτων και τον εντοπισμό των κατάλληλων call για τους οργανισμούς τους, τα σωματεία τους και τις εταιρείες τους. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χτίζουν τη σωστή συνεργασία για ένα σχέδιο.

 

Περαιτέρω οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εκπονήσουν αποτελεσματικά μια πρόταση, καθώς και τον ρόλο και τις ευθύνες όλων, όσων συμμετέχουν στη διαδικασία σύνταξης και υλοποίησης του σχεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τελική έκθεση , που θα συνταχθεί μετά το τέλος του προγράμματος.

 

Το σεμινάριο  «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ TO ERASMUS+» προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώση & εμπειρία μέσω κειμένων, πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων με τις οποίες οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να ταιριάζουν  μια ιδέα με τα σχετικά προγράμματα, τον τρόπο ανάλυσης μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και τον τρόπο συγγραφής της τελικής έκθεσης.

 

Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες:

 • Θα βελτιώσουν τη γνώση τους αναφορικά με τις θεμελιώδεις αρχές της χρηματοδότησης από την ΕΕ & τα Εθνικά Γραφεία 
 • Θα δημιουργούν αποτελεσματικό  χρονοδιάγραμμα  για τη σύνταξη μιας πρότασης
 • Θα αποκτήσουν δεξιότητες & ικανότητες  για την δημιουργία & την οικοδόμηση ισχυρών και σταθερών εταιρικών σχέσεων
 • Θα κατανοήσουν τα διαφορετικά στάδια μιας αίτησης: Από η σύλληψη της ιδέας έως στην συγγραφή της και στην υλοποίησή της
 • Θα μάθουν τους τρόπους να γράφουν μια αίτηση: Πού να επικεντρώνονται, ποια είναι τα σημεία κλειδιά και τι πρέπει να αποφεύγουν
 • Θα σχεδιάσουν, με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους, ένα έντυπο αίτησης προγράμματος
 • Θα μάθουν πληροφορίες για την κατάθεση της τελικής έκθεσης

Μέθοδοι Υλοποίησης της εκπαίδευσης:

Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται:

 1. στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα εκπαίδευσης ανά εβδομάδα, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή, καθώς είναι εύκολη η αποθήκευσή του. Το εκπαιδευτικό υλικό ανά εβδομαδιαία συνεδρία εμπλουτίζεται με παράλληλα κείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο, links για σχετικά με τη θεματική video και παραδείγματα.
  Κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης εκπαίδευσης, θα υπάρχει επικοινωνία των καταρτιζομένων με τους αντίστοιχους εισηγητές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.
 2. σύγχρονη online εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις απορίες τους και να συμμετάσχουν σε online εργαστήρια. Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματα εξ αποστάσεως διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο & χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα.

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης

Περίγραμμα Προγράμματος
Τίτλος: Μαθαίνω το Erasmus+

 • Εισαγωγή στον όρο Erasmus+
 • Ο ρόλος των εθνικών γραφείων
 • Πηγές χρηματοδότησης
 • Συγγραφή αίτησης

Σε όλη τη συγκεκριμένη ενότητα οι επιμορφούμενοι θα  έρθουν σε επαφή με αιτήσεις για συγκεκριμένη χρηματοδότητση Αυτό γίνεται για να μπορεί ο κάθε  επιμορφούμενος να έχει μία σχετική γνώση για τις αιτήσεις που υποβάλλονται με σκοπό τη χρηματοδότηση τους .

 

Εκπαιδευτικές Συνεδρίες:
1η Συνεδρία : Erasmus+ & Κινητικότητα Προσωπικού
(Διάρκεια: 5 ώρες σύγχρονη & 15 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 20 ώρες

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να έρθουν σε επαφή με την αίτηση που αναφέρεται στην κινητικότητα προσωπικού της εταιρείας, του Δήμου ή του Φορέα τους με σκοπό την επιμόρφωση τους σε Φορέα του Εξωτερικού. Με το τέλος της συνεδρίας οι επιμορφούμενοι:

 

 • Θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του προσωπικού, για τις οποίες υπάρχει ανάγκη για επιμόρφωση
 • Θα αναζητούν πληροφορίες για τους πιο αξιόπιστους φορείς επιμόρφωσης στο εξωτερικό
 • Θα μπορούν να προσεγγίσουν μια αίτηση χρηματοδότησης

 

 

 

2η Συνεδρία : Erasmus+ & Κινητικότητα Νεολαίας
(Διάρκεια: 5 ώρες σύγχρονη & 15 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 20 ώρες

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας  είναι οι επιμορφούμενοι να προσεγγίσουν τα προγράμματα νεολαίας με ιδιαίτερη έμφαση (σ’ αυτή τη συνεδρία) στην κινητικότητα των νέων. Με το τέλος της συνεδρίας οι επιμορφούμενοι:

 

 • Θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις ανοιχτές προσκλήσεις χρηματοδότησης για τους νέους
 • Θα αναγνωρίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αναζητούν αξιόπιστους εταίρους
 • Θα παρακολουθήσουν και θα συζητήσουν με την εκπαιδεύτρια τους μια από τις αιτήσεις χρηματοδότησης

 

 

 

3η Συνεδρία : Erasmus+ & Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας
(Διάρκεια: 5 ώρες σύγχρονη & 15 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 20 ώρες

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του οργανισμού, φορέα, Δήμου τους και να συνεργάζονται με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού με σκοπό να συμβάλλουν σε μια βιώσιμη λύση για το πρόβλημα. Με το τέλος της συνεδρία οι επιμορφούμενοι:

 

 • Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους οργανισμού τους & να τις συνδέουν με τις αντίστοιχες των τοπικών κοινωνιών
 • Θα αναγνωρίζουν τους αξιόπιστους εταίρους & θα συνεργάζονται μαζί τους
 • Θα έρθουν σε επαφή με τη φόρμα για χρηματοδότηση & θα ερευνήσουν σημαντικές έννοιες
 • Θα λύσουν σχετικές απορίες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές τους

 

 

4η Συνεδρία : Erasmus+ ESC
(Διάρκεια: 5 ώρες σύγχρονη & 15 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 20 ώρες

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να μάθουν το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης για   τους νέους εθελοντές & ποια περαιτέρω σχέση μπορεί να διαμορφωθεί ανάμεσα στους νέους εθελοντές & την τοπική κοινωνία & ανάμεσα στους νέους & τις τοπικές αρχές. Με το πέρας της συνεδρία οι επιμορφούμενοι:

 • Θα μάθουν τι αλλάζει στο νέο προγραμματικό σχέδιο για τις δράσεις εθελοντισμού της νεολαίας
 • Θα βοηθήσουν την νεολαία του οργανισμούς τους ή του Δήμου τους να συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις
 • Θα προσπαθήσουν, σε συνεργασία με τις οργανώσεις νεολαίας, να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν στην περιοχή τους
 • Θα εξετάσουν τη σχέση εθελοντισμού & θέσεων εργασίας
 • Θα μελετήσουν με τη βοήθειας της εκπαιδεύτριας τους, την αντίστοιχη αίτηση χρηματοδότησης

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Ευθαλία Φλουρίδου,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

ISO

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Μαθαίνω το ERASMUS

  [vc_row css=".vc_custom_1606993915549{background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1606993935639{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #bcb18f !important;}"][vc_single_image…

Related Courses