• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Μισθοδοσία Δημοσίου

Εισηγήτρια:
Σ. ΡΑΠΤΗ

Ειδική εισηγήτρια με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Μισθοδοσίας Φορέων Δημοσίου & Ε.Φ.Κ.Α.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος  Μισθοδοσίας, Προσωπικού & Οικονομικών Υπηρεσιών,  Λογιστηρίου των ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ
 • Διεύθυνση Διοικητικού

Αξία Εκπαίδευσης:

€ 240.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

(Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση )

Επίκαιρη Ημερίδα

Μισθοδοσία
Φορέων Δημοσίου
(Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, Ν.Π.Ι.Δ.)

σύμφωνα με τους
Ν.4354/2016 – Ν.4405/2016
έως και τις
Πρόσφατες Αποφάσεις – Εγκυκλίους

Αναλυτική παρουσίαση όλων των Διατάξεων που διέπει
τη Μισθοδοσία Φορέων Δημοσίου, έως και την
Μισθολογική ωρίμανση από 01-01-2018

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ιούλιος 2020

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

 • Ν. 4354/2015 – Πεδίο Εφαρμογής του Νόμου
 • Νέο Μισθολόγιο φορέων Δημοσίου από 1/1/2016
 • Αποσύνδεση Βαθμού και Μισθού
 • Βασικός Μισθός και Μισθολογικά Κλιμάκια
 • Επιδόματα – Ποια αυξάνονται και ποια διατηρούνται στο ίδιο ύψος με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς
 • Μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα νέα Μισθολογικά Κλιμάκια ανά εκπαιδευτική κατηγορία από 1/1/2016
 • Σύγκριση Αποδοχών
 • Υπερβάλλουσα Διαφορά και Προσωπική Διαφορά – Πώς διαμορφώνονται, μέχρι πότε διατηρούνται και πότε εξαλείφονται
 • Μισθολογική αναστολή διετίας 2016 – 2017
 • Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων κλάδου ΤΕ χωρίς πτυχίο από 1/1/2016
 • Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων που δεν κατέχουν το τυπικό προσόν της κατηγορίας που υπηρετούν από 1/1/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4405/2016
 • Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων
 • Μισθολογική ωρίμανση από 1/1/2018 – Χρόνος μισθολογικής ωρίμανσης ανά εκπαιδευτική κατηγορία – Πλεονάζων χρόνος για μισθολογική ωρίμανση από 1/1/2018
 • Επανακατάταξη υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης με απώλεια χρόνου υπηρεσίας
 • Μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία – Επανακατάταξη λόγω μετάταξης – Χρόνος οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Μισθολογική Αναγνώριση Προϋπηρεσίας – Ποιες προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται μισθολογικά – Οικονομικά αποτελέσματα
 • Μισθολογική αναγνώριση συναφούς μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών – Έτη μισθολογικής προώθησης – Οικονομικά αποτελέσματα
 • Μισθολογική εξέλιξη εν ενεργεία υπαλλήλων που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή δεν μισθοδοτούνται κατά τη διετία αναστολής 2016 – 2017

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά, Στασινού Βιβή,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • _Instructor_

  Ειδικό Στέλεχος αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων,  Πληροφοριών – Δεδομένων & Διαφάνειας – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Related Courses