• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

MoTivo Software

MoTivo Software

“MoTivo”

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Ηλεκτρονική Διαχείριση

 • Εγγράφων
 • Διαδικασιών
 • Ροή Εργασιών
 • Αρχειοθέτηση

Η Εφαρμογή MoTivo, αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο
για την αποτελεσματική οργάνωση των εγγράφων των Φορέων Δημοσίου,
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.

Αναγκαιότητα Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης – Διακίνησης Εγγράφων

     Σύμφωνα με το Άρθρο 24 «Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα» του Ν.4440/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’224/02.12.2016, όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης-Διακίνησης Εγγράφων με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Λίγα Λόγια για το MoTivo

 

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων  MoTivo, διαχωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

 • Υποσύστημα πρωτοκόλλου, το οποίο δίνει την ευχέρεια στον χρήστη να τηρήσει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, να αποθηκεύσει και να αναζητήσει έγγραφα
 • Υποσύστημα διακίνησης εγγράφων, που παρέχει τις λειτουργίες αποστολής και κοινοποίησης των αποθηκευμένων εγγράφων
 • Υποσύστημα δημιουργίας επιτροπών και ομάδων εργασίας από διαφορετικά τμήματα και διευθύνσεις
 • Υποσύστημα διαχείρισης της εφαρμογής

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης  – Διακίνησης Εγγράφων MoTivo:

 • Καθιστά δυνατή τη γρήγορη πρόσβαση σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων
 • Ελαχιστοποιεί το χρόνο συγκέντρωσης απαιτούμενων πληροφοριών από διαφορετικά έγγραφα
 • Διευκολύνει τους λειτουργούς του οργανισμού κατά την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων τους
 • Μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη διακίνηση έντυπων εγγράφων που αποτελεί σημαντικό μέτρο και για την προφύλαξη των εργαζομένων από τη διασπορά του νέου ιού covid19
 • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου
 • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση αποθηκευτικών χώρων
 • Διευκολύνει την παρακολούθηση των εκτελούμενων διαδικασιών
 • Μετατρέπει τις λειτουργικές διαδικασίες του οργανισμού πιο φιλικές προς το περιβάλλον

Μπαβέλλας Κώστας

Υπεύθυνος Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων – Εφαρμογών

Τηλ.: 211 1902482, 213 0716380, κιν.: 6936 600001
E-mail: software@forum-training.gr