• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία για μη Κερδοσκοπικές

Εισηγητής:
Ιωάννης Τριανταφύλλου

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ειδικός σε θέματα
Mydata – Ηλεκτρονικών Βιβλίων, Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Δημοσιών Συμβάσεων, Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών & Φυσικών Προσώπων, Νομικών Προσώπων
μη Κερδοσκοπικού  Χαρακτήρα,
Κληροδοτημάτων κλπ.

Ημερομηνίες:

Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα Webex

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022
Ώρες:  10:00 – 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου
γίνεται με Φυσική Παρουσία ή Τηλεκατάρτιση

Αξία Εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Mydata
Ηλεκτρονικά Βιβλία

& η 1η υποβολή έως 20/11/2021
για

Νομικά Πρόσωπα
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
Αστικές μη Κερδοσκοπικές
Εταιρείες & Φορείς Δημοσίου

Η Ημερίδα απευθύνεται σε Υπευθύνους & στελέχη Λογιστηρίου Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες & Φορείς Δημοσίου και ειδικότερα:

 • Κοινωφελή Ιδρύματα που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
 • Κληροδοτήματα, Ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες, Βακούφια Μουσεία και πολιτιστικά κέντρα.
 • Εργατικά, πολιτιστικά, εθνικοτοπικά και φιλανθρωπικά Σωματεία, Εργατικά κέντρα, Πολιτικά κόμματα
 • Ομοσπονδίες και ενώσεις  σωματείων ή συλλόγων.
 • Πάσης φύσεως σύλλογοι και σύνδεσμοι,
 • Επιστημονικές εταιρείες
 • Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία,
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
 • Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές,  Ορθόδοξα Πατριαρχεία και     αυτοκέφαλες εκκλησίες
 • Ξένα Δόγματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε νομική οντότητα
 • Κάθε είδους θρησκευτικά ιδρύματα και θρησκευτικές  οργανώσεις
 • Φορείς Δημοσίου κλπ

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας:

 • Προθεσμίες Απόσυρσης παλαιών ΦΗΜ
 • Προθεσμίες Αναβάθμισης και Διασύνδεσης ΦΗΜ
 • Τι ισχύει για επιχειρήσεις που θα διακόψουν τις εργασίες τους μέχρι 31/12/21
 • Πρόστιμα για μη αναβάθμιση ΦΗΜ και μη διασύνδεση ΦΗΜ
 • Οι δύο τρόποι ρύθμισης των ΦΗΜ για την διαβίβαση δεδομένων στο Mydata (ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ)
 • Χαρακτηρισμός στο Mydata των διαβιβασθέντων λιανικών πωλήσεων μέσω ΦΗΜ
 • Η νέα υπουργική απόφαση 98979 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημόσιων συμβάσεων
 • Προθεσμία Προσαρμογής των ERP των φορέων του Δημοσίου για παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων
 • Σταδιακή Έναρξη Διαβίβασης δεδομένων στο Mydata από τους εκδότες παραστατικών. Κατηγορίες οντοτήτων και έναρξη διαβίβασης από 1/10/21 ή από 1/11/21
 1. Ειδικές μεταβατικές διατάξεις για την διαβίβαση των δεδομένων του 2021.
 2. Τι θα διαβιβασθεί υποχρεωτικά και τι προαιρετικά
 3. Αναδρομική Διαβίβαση Δεδομένων 2021 στο Mydata  από τους εκδότες μέχρι 31/3/22
 4. Διαβίβαση Λογιστικών Εγγραφών τακτοποίησης εσόδων για το 2021.
 5. Τι θα ισχύσει για τους λήπτες παραστατικών και τους χαρακτηρισμούς στο Mydata για το 2021
 6. Διαβίβαση από τον λήπτη παραστατικών που παρέλειψε να στείλει ο εκδότης
 • Χρόνος Διαβίβασης Παραστατικών στο Mydata. Το πρόβλημα του ορισμού του πραγματικού χρόνου έκδοσης παραστατικών
 • Η πλήρης παραγωγική λειτουργία του Mydata από 1/1/2022. Υπόχρεοι, προθεσμίες και χρόνοι διαβίβασης
 • Mydata Timologio
 1. Η τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ. Έκδοση Μηχανογραφημένων τιμολογίων μέσω πλατφόρμας Mydata
 2. Έκδοση Ειδικών Κωδικών για το Timologio
 3. Κατηγορίες παραστατικών που μπορούν να εκδοθούν με την τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ
 4. Δημιουργία επιχείρησης και καρτέλας πελάτη
 5. Καταχώρηση Αγαθών και υπηρεσιών για την τιμολόγηση
 6. Στοιχεία ΦΠΑ, λοιπών Φόρων και κρατήσεων
 7. Αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής Timologio
 • Νέα χαρακτηριστικά για τον λήπτη στο Mydata. Επισήμανση από τον λήπτη των αποκλίσεων κατά την αποδοχή παραστατικού όταν ο εκδότης διαβιβάζει εσφαλμένα παραστατικά.
 • Η συγκεντρωτική διαβίβαση εσόδων από δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
 • Διαβίβαση Εσόδων για τον σκοπό ΝΠ μη κερδοσκοπικών και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών
 • Διαβίβαση Εσόδων από bazaar και άλλες εκδηλώσεις για την ενίσχυση νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικών
 • Διαβίβαση δεδομένων υπηρεσιών του Δημοσίου που υπάγονται σε ΦΠΑ
 • Διαβίβαση Ενοικίων ακινήτων
 • Διαβίβαση Λοιπών Εσόδων ΝΠ Μη Κερδοσκοπικών φορολογικής βάσης
 • Διαβίβαση λογιστικής εγγραφής μισθοδοσίας
 • Διαβίβαση τίτλου κτήσης με αμοιβές τρίτων
 • Παραδείγματα Διαβίβασης Παραστατικών και Λογιστικών Εγγραφών
 • Παραδείγματα διαβίβασης δεδομένων ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 (αναδρομική διαβίβαση εσόδων)
 • Ειδική Ενότητα με αναλυτικές απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα, φοροτεχνικά θέματα και απορίες των συμμετεχόντων (συνιστάται να έχουν υποβληθεί γραπτώς μέχρι την προηγούμενη μέρα από το σεμινάριο)

Σύνδεση στην Ψηφιακή Αίθουσα Εκπαίδευσης της Webex

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή (browser)  ή να κάνετε download την Εφαρμογή Webex
(αφορά υπολογιστές με  Λειτουργικό Σύστημα Windows10)εύκολα & απλά με δυνατότητα ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι στην διάθεση σας για να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας.

Πληροφορίες: Τερζάκη Στέλλα, τηλ.. 213 0716370 & 380

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Μαρία Μυλωνά,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία για μη Κερδοσκοπικές

  [vc_row css=".vc_custom_1638198857065{margin-top: -50px !important;background-color: #ddddbe !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1606993935639{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color:…

Related Courses