• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Νομιμότητα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων

Αξία Συμμετοχής:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Ειδική Ημερίδα

Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(που έχουν βγει από την Εφαρμογή του Νόμου έως και το 2018)

για την

Νομιμότητα

Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών, Έργων
& Γενικών 
Υπηρεσιών

 

στα πλαίσια του Ν.4412/2016 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

10:00 – 15:00

Επανάληψη

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

10:00 – 15:00

Εισηγήτρια: 

Οικονομολόγος, Ελέγκτρια Δημοσίων Εσόδων & Δαπανών στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Εκπαιδεύτρια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. & της Forum σε θέματα Ελέγχου Νομιμότητας Δαπανών & Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων.

Η ημερίδα απευθύνεται:

 • Υπευθύνους & Στελέχη του Τμήματος Προμηθειών & Οικονομικού
 • Μηχανικούς Τεχνικής Υπηρεσίας
 • Στελέχη Φορέων του Δημοσίου που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Σύναψης & Νομιμότητας των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών & Έργων

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

 • Γενικές έννοιες / Ορισμοί
 • Ανάλυση ειδικών θεμάτων που αφορούν τη Νομιμότητα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών,  Υπηρεσιών & Έργων
 • Καταχώρηση αιτημάτων στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων
 • Διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου
 • Αρχή της οικονομικότητας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπέρβαση ορίου πρόχειρου διαγωνισμού μετά από απευθείας ανάθεση
 • Απευθείας  ανάθεση χωρίς δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση
 • Υποκατάσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
 • Απευθείας ανάθεση για μη κατεπείγουσες ανάγκες
 • Κατάτμηση ενιαίου έργου επισκευής
 • Συμπληρωματική σύμβαση έργου
 • Σύμφωνη γνώμη της  Ε.Α.Α.Δη.Συ., πριν την ανάθεση εργασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 • Διαδικασία  ανάθεσης χωρίς  πρόσκληση υποβολής προσφοράς εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, ούτε προσφορά του αναδόχου
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Ειδικά & Κρίσιμα Θέματα
Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών, Έργων
& Γενικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : Στασινού Βιβή, Μιχάλη Μαρία,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

Related Courses