• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πιστοποιημένα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Πιστοποιημένα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Πιστοποιημένα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν On Line εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα των οποίων η επιτυχής παρακολούθηση & ολοκλήρωση οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημερομηνίες:

Ώρες:

ECVET:


Ψηφιακός Μετασχηματισμός

στη Δημόσια Διοίκηση

& Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έναρξη:
08 Νοεμβρίου 2021

Λήξη:
Ιούνιος 2022

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Λειτουργία & Διαχείριση

Δημόσιας Διοικησης

& Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έναρξη:
15 Νοεμβρίου 2021

Λήξη:
Ιούνιος 2022

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Δημόσιοι Διαγωνισμοί

& Διαχείριση

Δημοσίων Συμβάσεων

Έναρξη:
01 Νοεμβρίου 2021

Λήξη:
Μάιος 2022

410

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20,5

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


ΕΣΠΑ

Ευρωπαϊκά & Διεθνή

Προγράμματα

 

Συγγραφή, Χρηματοδότηση & Υλοποίηση
των Σχεδίων από το Α έως το Ω

Έναρξη:
18 Οκτωβρίου 2021

Λήξη:
22 Μαίου 2022

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Εσωτερικός Έλεγχος

στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση,

Ν.Π.Δ.Δ. & Φορείς Δημοσίου

Έναρξη:
25 Οκτωβρίου 2021

Λήξη:
Απρίλιος 2022

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Τα Έσοδα των ΟΤΑ

από το Α έως το Ω

Έναρξη:
18 Οκτωβρίου 2021

Λήξη:
Μάρτιος 2021

300

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

15

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Η Λειτουργία της Διαχείρισης

Ανθρωπίνου Δυναμικού

Έναρξη:
17 Νοεμβρίου 2021

Λήξη:
Ιούνιος 2022

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Τεχνολογία

& Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

του Ανθρωπίνου Δυναμικού

Έναρξη:
22 Νοεμβρίου 2021

Λήξη:
Ιούνιος 2022

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Πληροφορίες: 

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr