• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πιστοποιημένα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Πιστοποιημένα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Πιστοποιημένα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν On Line εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα των οποίων η επιτυχής παρακολούθηση & ολοκλήρωση οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημερομηνίες:

Ώρες:

ECVET:


Δημόσια Διοικηση

& Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έναρξη:
16 Σεπτεμβρίου 2020

Λήξη:
27 Ιουνίου 2021

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Δημόσιοι Διαγωνισμοί

& Διαχείριση

Δημοσίων Συμβάσεων

Έναρξη:
09 Νοεμβρίου 2020

Λήξη:
13 Ιουνίου 2021

410

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20,5

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


ΕΣΠΑ

Ευρωπαϊκά & Διεθνή

Προγράμματα

Έναρξη:
07 Δεκεμβρίου 2020

Λήξη:
06 Ιουνίου 2021

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Εσωτερικός Έλεγχος

στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έναρξη:
07 Δεκεμβρίου 2020

Λήξη:
06 Ιουνίου 2021

400

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

20

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Ψηφιακός Μετασχηματισμός

στη Δημόσια Διοίκηση

& Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έναρξη:
14 Δεκεμβρίου 2020

Λήξη:
18 Ιουλίου 2021

500

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

25

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Η Λειτουργία της Διαχείρισης

Ανθρωπίνου Δυναμικού

Έναρξη:
25 Ιανουαρίου 2021

Λήξη:
05 Σεπτεμβρίου 2021

500

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

25

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης


Τεχνολογία

& Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

του Ανθρωπίνου Δυναμικού

Έναρξη:
25 Ιανουαρίου 2021

Λήξη:
05 Σεπτεμβρίου 2021

500

Το πρόγραμμα Υλοποιείται
πλήρως μέσω Online
Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

25

Μονάδες Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Πληροφορίες: Γιούλα Καραντάνη

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)