• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πιστοποίηση D.P.O. – Μακροχρόνιο Πρόγραμμα

Αξία Εκπαίδευσης

€ 280.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,
απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

(δεν συμπεριλαμβάνεται
το Κόστος Εξετάσεων Πιστοποίησης)

Επικεφαλής
Ομάδας Εισηγητών:

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Νομικός Σύμβουλος Ελληνικών & Πολυεθνικών Εταιρειών. Ειδική σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με πρακτική εμπειρία σε  θέματα Συμμόρφωσης με το G.D.P.R. & εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης για θέματα D.P.O.

Τρόπος Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία Καταρτιζομένων &  εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση  μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας της Forum Training

Καινοτομία & Πρόσθετη Αξία

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν
το σεμινάριο (είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα,
είτε μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας),
θα έχουν την δυνατότητα απεριόριστης επαναλαμβανόμενης
παρακολούθησης του σε μορφή web, έτσι ώστε να κατανοηθεί πλήρως η θεματική ατζέντα του εκπαιδευτικού προγράμματος για το G.D.P.R.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Στους καταρτιζόμενους, θα δοθεί  αναλυτικό εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Case Studies, έτσι ώστε να βοηθηθούν ουσιαστικά για την εξέταση της Πιστοποίησης Προσόντων του D.P.O., αλλά και την αναζήτηση περιπτώσεων, λεπτομερειών & που αφορούν την Εφαρμογή του G.D.P.R.

Στους καταρτιζόμενους θα δοθεί ερωτηματολόγιο  με το οποίο θα διερευνηθεί η ποιότητα & η κλίμακα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση της επιχείρησης σας ή του Δημοσίου Φορέα σχετικά με το εάν & κατά πόσο εμπίπτει στις υποχρεωτικές διατάξεις του Νέου Κανονισμού.

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση
(40 διδακτικών ωρών) 

.

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να Πιστοποιηθούν (προαιρετικά),
θα ενημερωθούν για τις Ημερομηνίες εξετάσεων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων,
Διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση

 

Υπευθύνου Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων

για την

Πιστοποίηση D.P.O.

Ημερομηνίες Υλοποίησης
Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ψηφιακή Πλατφόρμα Forum

07, 08, 09, 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2020  (09:00 – 17:00)

Επανάληψη

05, 06, 07, 08 & 09 Οκτωβρίου 2020  (09:00 – 17:00)

Γενικά …

Με βάση τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων  (Regulation (EU) 2016/679) που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016,  οι επιχειρήσεις & όλοι οι φορείς του Δημοσίου που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα  οφείλουν έως τις  25 Μαΐου 2018 να συμμορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του Κανονισμού.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει συγκεκριμένα καθήκοντα & υποχρεώσεις. Διευκολύνει τη συμμόρφωση του Υπευθύνου επεξεργασίας & του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου σε αυτόν προβλέπονται τα συγκεκριμένα καθήκοντα του D.P.O..

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης, στηρίζεται σε μια αναλυτική & εμπεριστατωμένη θεωρητική ανάλυση του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και παρουσιάζεται από ειδική ομάδα Πιστοποιημένων Εισηγητών στο ανωτέρω θεματικό αντικείμενο.

Παράλληλα, σε κάθε ενότητα δίνονται πρακτικά παραδείγματα έτσι ώστε να αφομοιωθεί πλήρως το θεματικό αντικείμενο και να δώσει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη διαδικασία των εξετάσεων που οδηγεί στην Πιστοποίηση του D.P.O.

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης …

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Γενικό Κανονισμό για Προστασία Δεδομένων. Νόμοι  περί προστασίας δεδομένωνΚανονιστικές & Νομικές διατάξεις

Εισαγωγή στους βασικούς ευρωπαϊκούς νόμους και ρυθμιστικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, περιγράφοντας την εξέλιξη προς ένα εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Ενότητα 2: Προσωπικά δεδομένα, ορισμοί και αρχές

Ορισμοί και διαφοροποιήσεις μεταξύ των τύπων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών, ανώνυμων, ψευδοανώνυμων, ευαίσθητων  και ειδικών κατηγοριών.

Ενότητα 3: Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, βοηθοί επεξεργασίας και εκτελούντες την Επεξεργασία (Processors)

Περιγράφει τους ρόλους και τις σχέσεις των υπευθύνων επεξεργασίας,  των βοηθών και των εκτελούντων την επεξεργασία (Processors)

Ενότητα 4: Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Παροχή πληροφοριών

Καθορίζει τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων και επεξεργασίας με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, όπως επίσης εξηγεί την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (GDPR) και περιγράφει τις νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εξηγεί τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στα υποκείμενα των δεδομένων και στις εποπτικές αρχές.

Ενότητα 5: Δικαιώματα των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα τους.

Περιγράφει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και του βοηθού.

 

Ενότητα 6:  Λογοδοσία

Διερευνά τις απαιτήσεις λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης της προστασίας δεδομένων, των αξιολογήσεων των επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων, των πολιτικών απορρήτου και του ρόλου του υπευθύνου επεξεργασίας & προστασίας των δεδομένων.

Ενότητα 7:  Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Περιγράφει τις επιλογές και τις υποχρεώσεις μεταφοράς δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων επάρκειας & των κατάλληλων διασφαλίσεων & παρεκκλίσεων.

Ενότητα 8:  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO)

Περιγράφει ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας δεδομένων (DPO) σε μια επιχείρηση, ποιες οι αρμοδιότητες του και ποια τα καθήκοντα του. Προσόντα διορισμού και συνεργασία με την εποπτική Αρχή

Ενότητα 9:  Ασφάλεια Πληροφοριών/Δεδομένων (IT SECURITY) –  Ασφάλεια επεξεργασίας

Περιγράφει  την Ασφάλεια Πληροφοριών/Δεδομένων (IT SECURITY)  και αναφέρεται στην στις εκτιμήσεις και τα καθήκοντα των υπεύθυνων επεξεργασίας και των βοηθών επεξεργασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

Ενότητα 10:  Οργανωτικές υποχρεώσεις- Τεχνικά Μέτρα/Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγράφει τις οργανωτικές υποχρεώσεις- Τεχνικά Μέτρα/Τεχνικές προδιαγραφές του Κανονισμού, την Μελέτη Εκτίμησης Αντίκτυπου Επικινδυνότητας (Data Protection Impact Assessment, DPIA). Επίσης περιγράφει το Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας (Data Flow Mapping)

Ενότητα 11: Εποπτεία και επιβολή

Περιγράφει τον ρόλο, τις εξουσίες και τις διαδικασίες των εποπτικών αρχών. τη σύνθεση και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων · τον ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων · και διορθωτικά μέτρα, υποχρεώσεις και κυρώσεις για μη συμμόρφωση.

Ενότητα 12: Συμμόρφωση

Αναφέρεται στις εφαρμογές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, των νομικών βάσεων και των απαιτήσεων συμμόρφωσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που επεξεργάζονται τα στοιχεία των εργαζομένων, της επιτήρησης, του άμεσου μάρκετινγκ, της τεχνολογίας του Διαδικτύου & των επικοινωνιών και της εξωτερικής ανάθεσης.

Ενότητα 13: Αντιμετώπιση & Διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων (Data breaches)

Περιγράφει την διαδικασία στην οποία θα πρέπει να προβαίνουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί  σύμφωνα με τον Κανονισμό, για την αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων (data breaches)

Ενότητα 14: Πρακτικές ασκήσεις για εξοικείωση με την εφαρμογή του Κανονισμού.

(Η Ενότητα 14 παρουσιάζεται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης, διάρκειας 40 διδακτικών ωρών)

Πιστοποίηση D.P.O.

Ο Ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Γιούλα Καραντάνη, 

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Πιστοποίηση D.P.O. – Μακροχρόνιο Πρόγραμμα

  [vc_row css=".vc_custom_1593766767179{background-color: #ddd7c5 !important;}"][vc_column width="1/4" css=".vc_custom_1529923316225{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #eaeaea !important;}"][vc_single_image…

Related Courses