• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πιστωτική Πολιτική

Αξία Συμμετοχής:

€ 280.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα 

Πιστωτική Πολιτική & Έλεγχος Απαιτήσεων

Σχεδιασμός – Εφαρμογή ορθολογικής εταιρικής Πιστωτικής Πολιτικής & Πρακτικές για την διασφάλιση της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας Επιχειρήσεων – Οργανισμών

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Τετάρτη, Πέμπτη, 07 & 08 Νοεμβρίου

16:00 – 20:00

Εισηγητής:

Οικονομολόγος. Κάτοχος Μ.Β.Α. του Πανεπιστημίου Cardiff –  Μεγ. Βρετανία. Έχει σπουδάσει Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εισηγητής με τεράστια εμπειρία σε θέματα Credit Control,  Management Accounting & Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Εισηγητής με μεγάλη θεωρητική εμπειρία σε διάφορους Οργανισμούς.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης & Πιστωτικού Ελέγχου εταιρειών, καθώς & σε όσους εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία λήψης εταιρικών αποφάσεων που αφορούν την Διαχείριση & Αξιολόγηση πελατών (Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Πωλήσεων & Προμηθειών, Key Account Managers, Credit Controllers κλπ).

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

 1. Αρχές Πιστωτικής Πολιτικής
 • Αντικείμενα Πιστωτικής Πολιτικής (μεγιστοποίηση πωλήσεων – ελαχιστοποίηση πιστωτικού κινδύνου, παρακολούθηση ανοικτών υπολοίπων, τήρηση  συμφωνηθέντων όρων, επίτευξη στόχου εισπράξεων)
 • Αποτύπωση Επιπέδου Αξιοπιστίας Πελατών και μέθοδοι αξιολόγησης (συνεργασία με εταιρείας πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας)
 • Σύστημα διαβάθμισης φερεγγυότητας πελατών με βάσει ποσοτικά & ποιοτικά στοιχεία ( Trade Credit Risk Scorecard)- Δημιουργία πλήρους βάσης στοιχείων και δεδομένων πελατών
 • Εργαλεία Αξιολόγησης των πελατών – Βασικοί Αριθμοδείκτες
 • Ασφάλιση Πιστώσεων
 • Η Πολιτική Πιστώσεων με νέους Πελάτες
 • Η Πολιτική Πιστώσεων με παλαιούς Πελάτες
 • Πιστωτικός Έλεγχος (Credit Control) – Συσχέτιση με το κόστος και το  Τμήμα Πωλήσεων
 • Επαναληπτική αξιολόγηση πελατών
 • Οι 10 Κανόνες επιτυχημένης Πιστωτικής Πολιτικής
 • Credit Control Best Practices- Case Studies

2. Διαδικασία Ελέγχου Εισερχόμενων Παραγγελιών

 • Έλεγχος σε σχέση με τα πιστωτικά όρια του πελάτη
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπέρβασης πιστωτικών ορίων (Business Process)
 • Διαχείριση ληξιπροθέσμων
 • Ακάλυπτα ανοικτά χρεωστικά υπόλοιπα
 • Χειρισμός παραλείψεων ( επισφαλών πελατών, επαναξιολόγηση- περιορισμός και διεύρυνση ορίων)
 • Εξουσιοδοτήσεις/ όρια αποδεσμεύσεων υπευθύνων
 • Πρακτικές εφαρμογές

3. Ηλεκτρονική Διαχείριση Απαιτήσεων
4. Credit Control & Collection Reporting Tools
5. Τεχνικές Είσπραξης Απαιτήσεων
6. Αρμοδιότητες Υπευθύνων του Τμήματος Credit Control & Sales Dpt.

Πιστωτική Πολιτική & Έλεγχος Απαιτήσεων

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Καραντάνη Γιούλα,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

 • Landscape architecture
 • Classical Archaeology and Ancient History
 • Engineering
 • Mathematics
 • Planning or all of related discipline
 • Mathematics and Computer Science
 • Exceptionally, applicants from geography
 • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
 • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

 • Research the conditions of urbanism
 • Employs advanced design techniques
 • Lens of landscape theory and design practice
 • inovative methodologies
 • Employ advanced design techniques
 • Develop speculative designs
 • Innovative methodologies
 • Strategies & interventions

Course Instructors

 • Νίκος Κιούσης

  Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Key Account Management, Customer  Service & Οργάνωσης Πωλήσεων με πρακτική & διδακτική εμπειρία

Related Courses