• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πρόγραμμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Οικ.Φορέων

Πρόγραμμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Οικ.Φορέων

synoptiko it symvaseon 848x346

Μπορείτε να υλοποιήσετε Εσωτερικά προγράμματα στο Φορέα σας μέσω της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ή με Φυσική Παρουσία του Εισηγητή

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημ/νίες
& Ώρες:

Εισηγητές:

Απευθύνεται:

N.4782/2021

Νέα Νομοθεσία
“Δημοσίων Συμβάσεων”
Μελετών, Έργων,
Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

Αναλυτική παρουσίαση όλων των Διατάξεων
έως & τις πρόσφατες Αποφάσεις – Εγκυκλιους

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Λιοσίων 117 – Πλ. Αττικής

26 & 27 Σεπτ. 2022
10:00 – 15:00 


Διήμερο Σεμινάριο

Χριστιάννα Ποτηριάδου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών

 

Ιωάννα Γκιτζένη
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων & Μελετών

Το Σεμινάριο απευθύνεται

Σε στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

N.4782/2021

Νέος Νόμος
Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Λιοσίων 117 – Πλ. Αττικής

05 Οκτ. 2022
10:00 – 15:00 

Χριστιάννα Ποτηριάδου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

N.4782/2021

Νέα Νομοθεσία
“Δημοσίων Συμβάσεων”
Έργων & Μελετών
Αναλυτική παρουσίαση όλων των Διατάξεων
έως & τις πρόσφατες Αποφάσεις – Εγκυκλιους

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Λιοσίων 117 – Πλ. Αττικής

12 Οκτ. 2022
10:00 – 15:00 

Ιωάννα Γκιτζένη
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων & Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Οικονομικών Φορεών που έχουν στην ευθύνη τους θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Αξιολόγηση Οικονομικών,
Τεχνικών Προσφορών

& Λειτουργία Επιτροπών
κατά τη διαδικασία Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών,
Μελετών, Έργων

στα πλαίσια του Ν.4782/2021

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Λιοσίων 117 – Πλ. Αττικής

28 & 29 Σεπτ. 2022
10:00 – 15:00 


Διήμερο Σεμινάριο

Γιώργος Βλάχος
Εισηγητής με 35ετή
& πλέον εμπειρία σε θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών

 

Ζ. Παπασταμάτης
Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία
σε θέματα Συμβάσεων Δημοσίων Έργων.

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Αξιολόγησης Προσφορών για Διαγωνισμούς Δημοσίου

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Επιμετρήσεις Έργων
σύμφωνα με τον Ν.4782/2021
& Άσκηση Καθηκόντων

Επίβλεψης κατά την Κατασκευή
Δημοσίων Έργων
& Εκπόνησης Μελετών
από Ιδιωτικό Φορέα Επίπβλεψης

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Λιοσίων 117 – Πλ. Αττικής

21 Σεπτ. 2022
10:00 – 15:00 
Επανάληψη
19 Οκτ. 2022
10:00 – 15:00

Ιωάννα Γκιτζένη
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων & Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Συγκρότηση & Τήρηση
Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης

& Διαδικασίες Απευθείας Ανάθεσης
Έργου Προϋπολογισμού 30.000-60.000

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Λιοσίων 117 – Πλ. Αττικής

30 Σεπτ. 2022
10:00 – 15:00 
Επανάληψη
24 Οκτ. 2022
10:00 – 15:00

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή διδακτική εμπειρία & ειδική γνώση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Οικονομικών Φορέων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Διαδιακασίες Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμών Δημοσίου στο

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για  Προμήθειες – Υπηρεσίες

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

21 Σεπτ. 2022
15:30 – 21:30

Επανάληψη

07 Οκτ. 2022
10:00 – 15:00

Ειδικός Εισηγητής για θέματα Χρήσης & Εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Δημοσίου

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Διαδιακασίες Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμών Δημοσίου στο

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για  Δημόσια
Έργα – Μελέτες

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

22 Σεπτ. 2022
15:30 – 21:30

Επανάληψη

30 Σεπτ. 2022
10:00 – 15:00

Μηχανικός. Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Δημοσίου

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Πληροφορίες: Μαρία Μιχάλη

Υπεύθυνες Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

ISO