• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πρόγραμμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Οικ.Φορέων

Πρόγραμμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Οικ.Φορέων

Μπορείτε να υλοποιήσετε Εσωτερικά προγράμματα στο Φορέα σας μέσω της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ή με Φυσική Παρουσία του Εισηγητή

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Διαγωνισμών & Συμβάσεων

Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημ/νίες
& Ώρες:

Εισηγητές:

Γενικές Πληροφορίες:

N.4782/2021

Νέα Νομοθεσία
“Δημοσίων Συμβάσεων”
Μελετών, Έργων,
Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

Αναλυτική παρουσίαση όλων των Διατάξεων
έως & τις πρόσφατες Αποφάσεις – Εγκυκλιους

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

10 & 11 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

21 & 22 Μαρτίου 2022
10:00 – 15:00

Χριστιάννα Ποτηριάδου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών

 

Ιωάννα Γκιτζένη
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Το Σεμινάριο απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

N.4782/2021

Νέος Νόμος
Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

27 Ιαν. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

17 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00

Χριστιάννα Ποτηριάδου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Ανάθεση & Εκτέλεση

Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών
στα πλαίσια του Ν.4782/2021

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

31 Ιαν. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

16 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00

Χριστιάννα Ποτηριάδου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

N.4782/2021

Νέα Νομοθεσία
“Δημοσίων Συμβάσεων”
Έργων & Μελετών
Αναλυτική παρουσίαση όλων των Διατάξεων
έως & τις πρόσφατες Αποφάσεις – Εγκυκλιους

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

26 Ιαν. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

18 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00

Ιωάννα Γκιτζένη
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν
στην ευθύνη τους θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Ανάθεση & Εκτέλεση

Συμβάσεων
“Δημοσίων Έργων”

στα πλαίσια του Ν.4782/2021

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

02 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

23 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00

Ιωάννα Γκιτζένη
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν
στην ευθύνη τους θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμών Δημοσίου στο

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για  Προμήθειες – Υπηρεσίες

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

31 Ιαν. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

11 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00

Επανάληψη

17 Φεβ. 2022
15:30 – 20:30

 

Ειδικός Εισηγητής για θέματα Χρήσης & Εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Δημοσίου

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμών Δημοσίου στο

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για  Δημόσια
Έργα – Μελέτες

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

04 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

16 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00

Επανάληψη

23 Φεβ. 2022
15:30 – 20:30

 

Μηχανικός. Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Δημοσίου

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Επιμετρήσεις Έργων
σύμφωνα με τον Ν.4782/2021
Άσκηση Καθηκόντων
Επίβλεψης
κατά την  Κατασκευή
Δημοσίων Έργων & Εκπόνησης Μελετών
από Ιδιωτικο Φορέα Επίβλεψης

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

04 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00 
Επανάληψη
28 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00

Ιωάννα Γκιτζένη
Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Εκπαίδευση Στελέχους
Διεκπεραίωσης Διαδικασιών

για την συμμετοχή σε

Δημόσιους Διαγωνισμούς

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

14, 16, 21, 23, 28 & 30 Μαρτίου 2022
16:00 – 20:00 
Διάρκεια:  40 ώρες

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξέταση για το Διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024, Σχήμα Πιστοποίησης της TUV AUSTRIA HELLAS

Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Υλοποίηση Διαγωνισμών
& Διαχείριση Συμβάσεων

 

Έναρξη: 21 Φεβ. 2022

Λήξη:  30 Σεπτ. 2022
410 ώρες Εξ’ Αποστάσεως

ECVET: 20,5

Το Κ.Δ.Β.Μ. Forum Training σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησηςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το On Line  εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση  & ολοκλήρωση οδηγεί  στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πληροφορίες: Μαρία Μιχάλη

Υπεύθυνες Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr