• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
 • +30 213 07 16 370 - 380
 • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πρόγραμμα Δωρεάν Ημερίδων.

Πρόγραμμα Δωρεάν Ημερίδων.

Αξιότιμοι Φίλοι & Φίλες,

    Η International Forum Training & Consulting, συμπλήρωσε φέτος 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης & ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού – στελεχών Ιδιωτικού Τομέα & Φορέων Δημοσίου.

    Πρόσφατα, πιστοποιήσαμε τις δομές εκπαίδευσης της εταιρείας μας ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης 2, ενώ παράλληλα ξεκίνησε επίσημη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνδιοργανώνοντας και υλοποιώντας από κοινού Μακροχρόνια Πιστοποιημένα  Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

       Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα Ποιότητας ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (νέο διεθνές πρότυπο υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης).

      Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις εταιρείες, τους Φορείς Δημοσίου & τα στελέχη τους για την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει από το 1999 έως και σήμερα με τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. 

Συνεχίζουμε με τις ίδιες Αξίες & το ίδιο Όραμα!

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Νικλήτσας
Γενικός Διευθυντής

Πρόγραμμα Δωρεάν Ημερίδων Μαΐου – Ιουλίου 2020
για ΟΤΑ & Φορείς Δημοσίου

Τίτλος Σεμιναρίου:

Πληροφορίες:

Εισηγητές:

Ειδικά Θέματα
Διαχείρισης & Διοικητικής Οργάνωσης
Παιδικών & Βρεφονηπιακών
Σταθμών Δήμων

i. Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης & Εκκαθάριση Δαπανών για την πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
ii. Απευθείας Αναθέσεις & Διαγωνιστικές Διαδικασίες σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
iii. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων από Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΣΠΑ – Διαχείριση Προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής)
iv. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Ασφάλειας Τροφίμων σε
Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Τρίτη 26 Μαΐου
10:00 – 14:00

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης
Γ.Γ. Δήμου Νέας Σμύρνης

 

Θωμάς Γιαννιώτης
Παναγιώτης Γρηγοράκος
Τάκης Πατρίκιος
Νικόλαος Μανούσης

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεση Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & Αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

Η Ημερίδα απευθύνεται
σε Δημάρχους, Γενικους Γραμματείς, Προέδρους Νομικών Προσώπων Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών & στο Διοικητικό τους Προσωπικό

Αλλαγές Δημοσίων Συμβάσεων

σύμφωνα με τους Ν.4412/2016, Ν.4605, Ν.4608, Ν.4609, Ν.4610

& τι άλλαξε για τις

Απευθείας Αναθέσεις 

Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση
Προμηθειών – Υπηρεσιών

στα πλαίσια λήψης κατεπείγοντων μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού με βάση τις Π.Ν.Π. που έχουν εκδοθεί έως σήμερα

Στην Ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων “Public Pro”

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Τετάρτη 03 Ιουνίου
10:00 – 14:00

Μαίρη Γαλαζούλα
Γ.Γ. Δήμου Νέου Ηρακλείου

 

Αντώνης Νίκας
Άννα Καραϊσαρλή
Θωμάς Γιαννιώτης
Νικόλαος Μανούσης

 

Συντονίστρια:
Ευαγγελία Νίκα

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται
σε στελέχη ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου που χειρίζονται θέματα Δημοσίων Συμβάσεων & Διαγωνιστικών διαδικασιών

Εσωτερικός Έλεγχος

σε Δήμους & Ν.Π.Δ.Δ.

Ποια είναι τα βήματα για την
προετοιμασία, οργάνωση, λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου

& η σημαντικότητα του ως εργαλείο βελτίωσης
των διαδικασιών & επίτευξης
των Επιχειρηματικών Στόχων Δήμων
& Νομικών τους Προσώπων

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Τρίτη 09 Ιουνίου
10:30 – 13:00

Βίκυ Εξαδακτύλου
Γ.Γ. Δήμου Νάουσας


Φώτης Ζυγούλης

 

Συντονίστρια:
Ευαγγελία Νίκα

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται
σε Δημάρχους, Γενικους Γραμματείς, Αντιδημάρχους Οικονομικών, Ειδικούς Συνεργάτες & Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών & στελέχη ΟΤΑ

Κρίσιμα Θέματα
Εκκαθάρισης Δαπανών
για την Ορθή Πληρωμή
Χρηματικών Ενταλμάτων
& την αποφυγή κυρώσεων
σε περίπτωση Κατασταλτικού Ελέγχου

Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση του Λογισμικού “PublicPro”, το οποίο αποτελεί μια λειτουργικότητα η οποία με βάση τα δεδομένα που καταχωρούνται στο σύστημα, κάνει ελέγχους κανονικότητας, νομιμότητας & παραγραφής, υποβοηθά την Υπηρεσία στην Εκκαθάριση της Δαπάνης, παράγει την πράξη Εκκαθάρισης που πρέπει να συνοδεύει ένα ένταλμα & το οποίο προσφέρει & τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Παρασκευή 12 Ιουνίου
10:00 – 13:30

Κατερίνα Λαφαζάνη
Βασίλης Καραμάνης
Νικόλαος Μανούσης

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Αντιδημάρχους Οικονομικών, Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, στελέχη Ταμειακής Υπηρεσίας, Εκκαθαριστές Χρηματικών Ενταλμάτων 

Εκπόνηση – Σύνταξη
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση 2020 – 2024
i. Που “κρύβονται” τα κρίσιμα σημεία & ποιος είναι ο χειρισμός τους
για την αποφυγή κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
ii. Χειρισμός ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων & ποιες είναι οι επιπτώσεις – κυρώσεις
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
iii. Τοποθέτηση καμερών σε Δημόσιους χώρους & Σχολεία
iv. Υλοποίηση σχεδίου προληπτικού ελέγχου σε Υπηρεσίες Δήμων & Νομικών Προσώπων
για την εφαρμογή των διατάξεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Τρίτη 16 Ιουνίου
10:00 – 13:00

Μαρία Νταμάτη
Γ.Γ. Δήμου Καλαμάτας


Φώτης Ζυγούλης

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Αντιδημάρχους Οικονομικών, Ειδικούς Συνεργάτες , Προϊσταμένους & στελέχη Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Ειδικά Θέματα
Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων
σε Δήμους

& τα Νομικά τους Πρόσωπα

& τι άλλαξε
σύμφωνα με τις πρόσφατες Διατάξεις

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Πέμπτη 18 Ιουνίου
10:00 – 14:00

Αργύρης Αργυρόπουλος
Γ.Γ. Δήμου Φυλής


Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Νίκος Καραικόλας

 

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Αντιδημάρχους Διοικητικού, στελέχη Νομικών Υπηρεσιών Δήμων, Υπευθ. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Διευθυντές – στελέχη Διοικητικού Προσωπικού Δήμων

Επαναπροσδιορίζοντας

την

Προσωπική & Επαγγελματική μας Ζωή

μετά τον Covid-19

Η Επόμενη Ημέρα!

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Τρίτη 23 Ιουνίου
10:00 – 13:00

Νικόλ Καμβά

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Φυσικά Πρόσωπα & στελέχη όλων των εταιρειών του Ιδιωτικού Τομέα & Φορέων Δημοσίου

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Πολιτιστικής Πολιτικής
& Βιώσιμος Τουρισμός στους Δήμους

 • Ο Δήμος ως Συντονιστής & κινητήρια δύναμη της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Διαχείριση & Ανάπτυξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στους Δήμους
 • Πολιτιστική Ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών με χρήση Νέων Τεχνολογιών
 • Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για να μπορεί μια πόλη να αναδειχθεί ως τόπος προορισμού
  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
 • Πώς να κάνω τον Δήμο μου Διεθνή
 • Διάγνωση αναγκών & έρευνα πηγών χρηματοδότησης

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Τρίτη 30 Ιουνίου
10:00 – 13:30

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης
Γ.Γ. Δήμου Νέας Σμύρνης


Ελένη Πλευρά

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Αντιδημάρχους Οικονομικών, Προέδρους Νομικών  Προσώπων Πολιτιστικών & Αθλητικών Οργανισμών, Προϊσταμένους & στελέχη Τμήματος Πολιτισμού & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κλπ

Μέτρα Πρόληψης & Προστασίας
Αναχαίτισης
της Μετάδοσης &
Διασποράς Λοιμωδών Νοσημάτων
σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις, ΟΤΑ, Φορείς
Δημοσίου & Επιχειρήσεις

Εναρμόνιση με το ισχύον Νομικό πλαίσιο
& τις πρόσφατες αποφάσεις – εγκυκλίους αρμόδιων Υπουργίων

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Πέμπτη 02 Ιουλίου
10:00 – 14:00

Χάρης Κυριακίδης
Γ.Γ. Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης


Ευθύμιος Θανασιάς
Τάκης Πατρίκιος

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

Νέες Διατάξεις περί
Κρατικών Αυτοκινήτων
& 10 Καλές Πρακτικές
για την Οργάνωση & Λειτουργία
Γραφείου Κίνησης στους Δήμους

Στην Ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του Ολοκληρωμένου
Καινοτόμου Πληφοριακού Συστήματος e-kinisi,
που παρακολουθεί & αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις λειτουργίες,
ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις διαδικασίες του Γραφείου Κίνησης

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Πέμπτη 09 Ιουλίου
10:00 – 14:00

Νίκος Νικολακόπουλος
Γ.Γ. Δήμου Καλλιθέας

 

Γιώργος Αρ. Χαριτάκης
Μιχάλης Παλιοκώστας

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς Δήμων, Αντιδημάρχους Περιβάλλοντος & Γραφείου Κίνησης, Διευθυντές, Προϊσταμένους, Στελέχη & Οδηγούς Γραφείου Κίνησης Κρατικών Αυτοκινήτων

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
& ποια είναι τα βήματα για την
Ψηφιακή Διαχείριση Εγγράφων
& Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής
σε ΟΤΑ & Φορείς Δημοσίου

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα γίνει παρουσίαση της
Εφαρμογής “Polis e-Protocol & Work Flow”,
του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Ηλεκτρονική Πρωτοκόλληση,
Ψηφιακή Διαχείριση – Διακίνηση Εγγράφων & Παρακολούθηση Διαδικασιών

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Τετάρτη 15 Ιουλίου
10:00 – 14:00

Παναγιώτης Καρούμπαλης
Γ.Γ. Δήμου Παλαιού Φαλήρου

 


Γιώργος Παπανικολάου
Δημήτρης Καραπιπέρης
Γιώργος Βιτσάκης

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

ΕΣΠΑ
2014 – 2020 & 2021 – 2027

Η Μετάβαση απο την τρέχουσα στην επόμενη
Προγραμματική Περίοδο

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
& Ορθή Διαχείριση Εγκεκριμένων Έργων

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Τετάρτη 15  Ιουλίου
10:00 – 14:00

Δημήτρης Παπαστεργίου
Πρόεδρος ΚΕΔΕ.
Δήμαρχος Τρικκαίων

 

 

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης
Γ.Γ. Δήμου Νέας Σμύρνης

 

 

Αντώνης Ψαράκης
Θεοδώρα Γιαννούση

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Διευθυντές, Προϊσταμένους & στελέχη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σύσταση & Λειτουργία
Αναπτυξιακών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

 • Ανάλυση του Πρόσφατου Νομοθετικού πλαισίου
 • Λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών, από ποιο θεσμικό πλαίσιο
  διέπεται & πως ασκείται η εποπτεία τους
 • Αναπτυξιακοί Οργανισμοί & πως διοικούνται
 • Ποιοι μπορούν να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των  Αναπτυξιακών Οργανισμών
 • Διοικητικό Συμβούλιο: πως εκλέγεται  & ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
 • Αναπτυξιακοί Οργανισμοί & απόφαση σύστασης τους έως 31-12-2020

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Θα ανακοινωθεί
Νέα Ημερομηνία

 

Θεοδόσιος Μούγιος
Ειδικός Νομικός Σύμβουλος
Υφυπουργού Εσωτερικών
& Συντάκτης του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου

 

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς,  Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Νομική Υπηρεσία του Δήμου, Διευθυντές, Προϊσταμένους & στελέχη
Υπηρεσιών Δήμων

Ειδικά & Επίκαιρα Θέματα
Μισθοδοσίας Υπαλλήλων

Δήμων

& Νομικών τους Προσώπων

Τα στελέχη των ΟΤΑ που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Διαδικτυακή Ημερίδα,
μπορούν να επισημάνουν έως δύο (2) θέματα Μισθοδοσίας
που δημιουργούν προβληματισμό & απορίες,
έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην θεματική ατζέντα.

 

Παρακαλούμε πολύ τα ερωτήματα ή τα θέματα που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην Ημερίδα
όπως αποσταλούν στο e-mail: info@forum-training.gr

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Δευτέρα 13 Ιουλίου
10:00 – 13:00

Βάσια Γαλάτη
Στέλεχος μεγάλου
Αστικού Δήμου
με πολυετή εμπειρία
σε θέματα Μισθοδοσίας
Δήμων & Νομικών τους Προσώπων.

 

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

“Αντώνης Τρίτσης”
(Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386)

 • Θεσμικό Πλαίσιο
 • Άξονες Προτεραιότητας
 • Έκδοση Προσκλήσεων
 • Αξιολόγηση Αιτημάτων Ένταξης
 • Κριτήρια Επιλογής
 • Διαδικασία Χρηματοδότησης

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Πέμπτη  16 Ιουλίου
10:00 – 13:00

Θεοδόσιος Μούγιος
Ειδικός Σύμβουλος
Υφυπουργού Εσωτερικών, Υπεύθυνος Κατάρτισης
& Εφαρμογής του Προγράμματος

 

Συντονιστής:
Ιωάννης Νικλήτσας

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Αντιδημάρχους Τεχνικής Υπηρεσίας, Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών,
σε όλους τους Αιρετούς & στελέχη που έχουν στην  ευθύνη τους
Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης των Δήμων

Διαδικασίες & Πρακτικές Σύνταξης
ή Αναθεώρησης Σύγχρονου

Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας

& Οδηγίες Κατάρτισης
Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας

Ημερομηνία
Εξ’ Αποστάσεως
Κατάρτισης

 

Πέμπτη 16 Ιουλίου
10:00 – 14:00

Ευστάθιος Ρεστέμης
Γ.Γ. Δήμου Ασπροπύργου

 

Γιώργος Βλάχος
Ανδρομάχη Πατσιαβούρα

 

Συντονίστρια:
Ευαγγελία Νίκα

Δωρεάν Συμμετοχή
Προϋπόθεσης Παρακολούθησης:
Συμπλήρωση & αποστολή
Δήλωσης Συμμετοχής

 

Η Ημερίδα απευθύνεται

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Διευθυντές, Προϊσταμένους & στελέχη Διεύθυνσης Διοικητικού – Προσωπικού

 

Πληροφορίες: Γιούλα Καραντάνη

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

Οι Υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)