• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πρόγραμμα Δωρεάν Ημερίδων

Πρόγραμμα Δωρεάν Ημερίδων

online sem forum training word 848x346 copy1

Αξιότιμοι Φίλοι & Φίλες,

 Η International Forum Training & Consulting, συμπληρώνει 20 & πλέον χρόνια παρουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης & ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού.

  Δημιουργώντας το Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης Αιρετών & Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στοχεύουμε  στην Διάδοση της Γνώσης & των Καλών Πρακτικών, μέσα από επιστημονικές Ημερίδες, Συνέδρια & έγκυρες αναλύσεις.

  Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια στον Εκπαιδευτικό μας Φορέα.

Συνεχίζουμε με τις ίδιες Αξίες & το ίδιο Όραμα!

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Νικλήτσας
Γενικός Διευθυντής

Πρόγραμμα Δωρεάν Ημερίδων
Απριλίου – Ιουνίου 2022
στα πλαίσια του Δικτύου Δια Βίου Μάθησης για την
Δημόσια Διοίκηση
& Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημερομηνίες:

Πληροφορίες:

Η Ημερίδα απευθύνεται:

Διαδικασίες ή Αναθεώρηση Σύγχρονου

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

σε Φορείς Δημοσίου
& Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

& Καθεστώς Αδειών Προσωπικού

Φορέων Δημοσίου, ΟΤΑ & Ν.Π.Δ.Δ.,
σύμφωνα με τις Νέες Εγκυκλίους, Αποφάσεις
& το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

Τετάρτη
23 Μαρτίου 2022
10:00 – 14:30
Επανάληψη
Ιούνιος 2022
10:00 – 14:30

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς,
Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου,
Αντιδημάρχους Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών,
Διευθυντές, Προϊσταμένους
& στελέχη Διεύθυνσης
Διοικητικού – Προσωπικού

Υγεία – Ασφάλεια
στα Αμαξοστάσια Δήμων

Οργάνωση Γραφείων Κίνησης

μέσω Καινοτόμων Εφαρμογών
& Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing

Παρασκευή
18 Μαρτίου 2022
10:00 – 14:00
Επανάληψη
Ιούνιος 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς Δήμων, Αντιδημάρχους Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Αντιδημάρχους Καθαριότητας & Γραφείου Κίνησης,  Προϊσταμένους Γραφείου Κίνησης & Οδηγούς Κρατικών Αυτοκινήτων

G.D.P.R. – H.R. & I.T.

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
& Μέτρα Λήψης Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων Υπαλλήλων

Τεχνικά Μέτρα Συμμόρφωσης Ασφάλειας
& Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (DPO), στην διατήρηση της Συμμόρφωσης
της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υπαλλήλων
& στις πολιτικές – διαδικασίες Ασφάλειας Δεδομένων

Τετάρτη
13 Απριλίου 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Συμβούλους Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών Υπηρεσιών, στελέχη Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πληροφορικής & Υπευθύνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τοπικός Πολιτισμός
& Σχεδιασμός – Αξιοποίηση, Ανάπτυξη

Πολιτιστικής Κληρονομιάς
& Βιώσιμος Τουρισμός στους Δήμους

Τετάρτη
13 Απριλίου 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Συμβούλους Δημάρχου, Αντιδημάρχους Πολιτισμού & Αθλητισμού, Αντιδημάρχους Παιδείας, Υπευθύνους & Στελέχη Τμημάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού & Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμού & Πολιτισμού  κλπ

Καταγραφή Ενδογενών
Δημοσιονομικών Κινδύνων
& Εσωτερικός Έλεγχος
σε Δήμους – Ν.Π.Δ.Δ.

Ποια είναι τα βήματα για την προετοιμασία, οργάνωση,
λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου

Μάιος 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Αντιδημάρχους Οικονομικών, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, στελέχη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΟΤΑ

Ν.4782/2021
Ειδικά Θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων

i. Ανάθεση & Εκετέλεση Δημοσίων Συμβάσεων
ii. Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης & Τεχνητή Κατάτμηση
iii. Νομιμότητα Δημοσίων Συμβάσεων
iv. Διαδικασία Προσφυγών

Μάιος 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Οικονομικών Υπηρεσιών, Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Νομική Υπηρεσία κλπ

Οργάνωση, Λειτουργία & Διαχείριση Εσόδων

Δημοτικών Κοιμητηρίων

i. Νέες Διατάξεις Δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με το Νέο Νόμο
ii. Κανονισμός Λειτουργίας & Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων
iii. Ίδρυση, Επέκταση & Λειτουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου
iv. Διαμόρφωση Δημοτικών Κοιμητηρίων
v. Τήρηση Βιβλίων & Παραστατικών Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητήριων
vi. Έσοδα Δημοτικών Κοιμητηρίων

Τετάρτη
04 Μαΐου 2022
10:15 – 13:15

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Αντιδημάρχους Δημοτικών Κοιμητηρίων και σε Αιρετούς – Στελέχη Δήμων που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Διοίκησης, Διαχείρισης & Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

Προληπτικά Μέτρα Ελέγχου,
Διαχείριση, Έλεγχος Ασφάλειας
Τροφίμων & Ανάπτυξη Συστήματος
HACCP
σε Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Αναγνώριση, Αξιολόγηση Κινδύνων,
Προληπτικά Μέτρα Ελέγχου & Εφαρμογή Διαδικασιών
Διαχείρισης & Ελέγχου Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(αρ.5 & 6 της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017/ΦΕΚ.2161/τ.Α)

Τετάρτη
25Μαΐου 2022
10:00 – 13:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Προέδρους Νομικών Προσώπων, Διευθυντές & Στελέχη Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Δια Βίου Μάθηση
& Εθελοντισμός
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση


Μάϊος 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Συμβούλους Δημάρχου, Αντιδημάρχους Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Αιρετούς & στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Εθελοντισμού

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

& ποια είναι τα βήματα για την
Ψηφιακή Διαχείριση Εγγράφων
Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής
στην Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση


Ιούνιος 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους, Αιρετούς, στελέχη Διεύθυνσης Διοικητικού, στελέχη Τμήματος Πληροφορικής κλπ

Διαχείριση Εκκρεμών
Νομικών Υποθέσεων,
Πρόβλεψη Δικαστικών Δαπανών

& η επίπτωση τους
στην Ορθή Οικονομική Διαχείριση
& Σύνταξη του Προϋπολογισμού
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Ιούνιος 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Οικονομικών, στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών & Νομική Υπηρεσία

Οργάνωση 
μέσω χρήσης Εφαρμογής
Καταγραφή – Αξιοποίηση
Ακινήτων

στην Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση


Ιούνιος 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους, στελέχη Τμημάτων Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου, στελέχη Διοικητικών Συμβουλίων, ΔΕΚΟ, Α.Ε. Δημοσίου κλπ

Ταμείο Ανάκαμψης
& ΕΣΠΑ
2021-2027


Ιούνιος 2022
10:00 – 14:00

Επισκεφθείτε το site : www.forum-training.gr,
στο πεδίο
Δωρεάν Ημερίδες
και δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της
Διαδικτυακής Ημερίδας

σε Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Διευθυντές, Προϊσταμένους & στελέχη Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ,  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κλπ

Πληροφορίες: Ευθαλία Φλουρίδου

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

ISO