• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πρόγραμμα Φορολογικών – Λογιστικών Σεμιναρίων

Πρόγραμμα Φορολογικών – Λογιστικών Σεμιναρίων

synoptiko forologikwn forum training 848x346 neto

Μπορείτε να υλοποιήσετε Εσωτερικά προγράμματα
στο Φορέα σας μέσω της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
ή με Φυσική Παρουσία του Εισηγητή

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Φορολογικών & Λογιστικών
Σεμιναρίων


Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2021

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημ/νίες
& Ώρες:

Εισηγητές:

Γενικές Πληροφορίες:

Οδηγίες Τήρησης

Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ

& Χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας “Mydata”

 

Ανάλυση των διατάξεων έως και την
Υ.Α. Α1138/2020/ΦΕΚ.2470/Β/22-06-2020

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

15 Ιουλίου 2021
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

22 Σεπτεμβρίου 2021
10:00 – 15:00

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης ΟΕΕ, Diploma IFRS-AIA, UK, MBA Hofstra University, NY, απόφοιτος ΟΠΑ

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Προϊσταμένους & Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου & στελέχη Λογιστικών Γραφείων

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

στο πλαίσιο των

Δημοσίων Συμβάσεων

 

(ΚΥΑ.60967/εξ.2020 & ΚΥΑ.60970/εξ.2020/
ΦΕΚ.2425/Β/18-06-2020)

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

14 Ιουλίου 2021
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

15 Σεπτεμβρίου 2021
10:00 – 15:00

Φοροτεχνικός. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδική γνώση σε θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Ηλεκτρονικών Βιβλίων. Εισηγητής με χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης στα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα.

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, Φορέων Δημοσίου & ΟΤΑ & σε όσους χειρίζονται θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών

Διεθνών Συναλλαγών

& Τριγωνικές Συναλλαγές

σύμφωνα με τις νεότερες Αποφάσεις,
Εγκυκλίους & την ισχύουσα Νομοθεσία

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

27 Σεπτεμβρίου 2021
16:00 – 21:00

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ειδικός σε θέματα Κώδικα Φ.Π.Α. & Εισαγωγών – Εξαγωγών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Προϊσταμένους  & Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου & στελέχη Εισαγωγών – Εξαγωγών

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Τελωνειακός Κώδικας

&

Νέες Διαδικασίες Εισαγωγής,

Εξαγωγής, Ενδοκοινοτικής

Διακίνησης & Διεθνείς Συναλλαγές

Συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο
μετά το ΒΡΕΧΙΤ
Δηλωτικές υποχρεώσεις στις ενδοκοινοτικές
παραδόσεις & τριγωνικές συναλλαγές

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

19 & 20 Ιουλίου 2021
16:00 – 20:00 
Επανάληψη
22 & 23 Σεπτ. 2021
16:00 – 20:00 

Φοροτεχνικός. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή διδακτική εμπειρία σε θέματα  Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Τμήματος Εισαγωγών – Εξαγωγών & Λογιστηρίου

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Στάδια & Τεχνικές Τηλεφωνικής Είσπραξης Υπολοίπων & Ανεξόφλητων Οφειλών

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

21 Σεπτεμβρίου 2021
16:00 – 21:00

Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Customer Service, Τηλεφωνικής  Εξυπηρέτησης – Επικοινωνίας & Οργάνωσης Πωλήσεων με πρακτική  & διδακτική εμπειρία

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Λογιστηρίου που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Εκμάθηση

Λογιστικών Εγγραφών

  για Βοηθούς & Μεσαία Στελέχη Λογιστηρίου

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

22 & 23 Σεπτ. 2021
16:00 – 21:00

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων για Φορολογικά & Λογιστικά θέματα με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Βοηθούς & Μεσαία στελέχη Λογιστηρίου

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Λογιστικά Φύλλα

Ms Excel

Ολοκληρωμένη εκμάθηση του Ms Excel

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

27, 29
& 30 Σεπτ. 2021
15:30 – 20:30

Εισηγητής Πληροφορικής με πολυετή εμπειρία & χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ms Excel

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη που θέλουν να γνωρίσουν τα Λογιστικά Φύλλα

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Πληροφορίες: 

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

ISO