• Λιοσίων 117, Αθήνα
  • 2130716370
  • Δ - Π: 8:00 - 16:00

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Αναθ.Αρχές

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Αναθ.Αρχές

synoptiko dt symvasewn 848x346 logo title

Μπορείτε να υλοποιήσετε Εσωτερικά προγράμματα στο Φορέα σας μέσω της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ή με Φυσική Παρουσία του Εισηγητή

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Αναθετουσών Αρχών


Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημ/νίες
& Ώρες:

Εισηγητές:

Γενικές Πληροφορίες:

Εκμάθηση

“ΚΗΜΔΗΣ”

σύμφωνα με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο του Ν.4412/2016,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021
και ειδικότερα με τις διατάξεις που περιγράφονται στην
νέα υπ’ αριθμ.76928/09-07-2021 Κ.Υ.Α. του ΚΗΜΔΗΣ
(ΦΕΚ.3075/Β’/13-07-2021)

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

16 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

17 Μαρτίου 2022
10:00 – 15:00

Πιστοποιημένος Εισηγητής
 για θέματα Χρήσης & Εφαρμογής
του Εθνικού Συστήματος
 Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων & ΚΗΜΔΗΣ.

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε όλα τα στελέχη των Φορέων του Δημοσίου που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Ορθής Χρήσης του ΚΗΜΔΗΣ

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Εκμάθηση – Χρήση
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για Διαγωνισμούς

Προμηθειών – Υπηρεσιών
έως & τις προβλεπόμενες αλλαγές
που ορίζει ο Ν.4782/2021 

Προετοιμασία, Δημοσίευση & Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμηθειών – Γενικών Υπηρεσιών από την 

Ανάρτηση της Διακήρυξης 
έως την Πρόσκληση στον Ανάδοχο 
για Υπογραφή Σύμβασης

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

23 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

22 Μαρτίου 2022
10:00 – 15:00

Απ. Κόλλιας

Ειδικός Εισηγητής για θέματα Χρήσης & Εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & ΚΗΜΔΗΣ

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε όλους τους Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ), Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου, στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους τη καταχώρηση στοιχείων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Εκμάθηση – Χρήση
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για Διαγωνισμούς Δημοσίων

Έργων – Μελετών

Προετοιμασία, Δημοσίευση & Κατακύρωση
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Έργου – Μελέτης – Υπηρεσίας

Ποιες είναι οι αλλαγές έως
και τον Ν.4782/2021 & ΚΥΑ.166278/25-06-2021

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

28 Φεβ. 2022
10:00 – 15:00 

Επανάληψη

23 Μαρτίου 2022
10:00 – 15:00

Μηχανικός. Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων – Μελετών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων, όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως τη διαδικασία της Κατακύρωσης στον Ανάδοχο

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Οι Νέες Αλλαγές

& το ισχύον καθεστώς
για τη 

Δι@ύγεια

Ποιες είναι οι πρόσφατες Διατάξεις
& ανάλυση του ισχύοντος Νομοθετικού Πλαισίου
μέσα από μια πρακτική παρουσίαση που έχει σαν στόχο την
εξοικείωση Χρηστών – Διαχειριστών με τη νέα εφαρμογή
που είναι σε ισχύ & τις νέες λειτουργικότητες του Προγράμματος “Διαύγεια”

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

31 Ιαν. 2022
10:00 – 15:00 
Επανάληψη
02 Μαρτίου 2022
10:00 – 15:00

Ειδικός εκπαιδευτής, στέλεχος
αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή
 πρακτική, συμβουλευτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Υπευθύνους ανάρτησης Πράξεων, υπευθύνους διαχειριστές Φορέων, στελέχη Φορέων που εκτελούν Διοικητικά καθήκοντα, στελέχη φορέων που συνδέονται με αρμοδιότητες σχετικές με τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

“OPEN DATA”

Ενεργοποίηση
Ανοιχτών Δεδομένων

σε Φορείς Δημοσίου, ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ.

για την Ολοκλήρωση
της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ανάλυση Νομοθεσίας περί Ανοιχτών Δεδομένων
έως & τις τελευταίες Αποφάσεις – Εγκυκλίους

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

24 Ιαν. 2022
10:00 – 15:00 
Επανάληψη
01 Μαρτίου 2022
10:00 – 15:00

Ειδικό Στέλεχος αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία  σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων,  Πληροφοριών – Δεδομένων & Διαφάνειας  – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού, στελέχη που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα εφαρμογής των ανοιχτών δεδομένων, στα πλαίσια του Ν.4305, Τμήμα Πληροφορικής / Μηχανοργάνωσης

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Ηλεκτρονική

Διαχείριση Εγγράφων

Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής

  για ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ, Φορείς Δημοσίου κλπ
στα πλαίσια του Ν.4440/2016

& του Νέου Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

01 Μαρτίου 2022
10:00 – 15:00

Ειδικό Στέλεχος αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία.

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Διευθυντές – Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων, στελέχη Φορέων Δημοσίου που εμπλέκονται σε διαδικασίες Ηλεκρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Τμήμα Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

 

3η Συμμετοχή Δωρεάν

Πληροφορίες: Μαρία Μιχάλη, Βιβή Στασινού

Υπεύθυνες Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr

ISO