• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Εισαγωγών – Εξαγωγών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Εισαγωγών – Εξαγωγών

Μπορείτε να υλοποιήσετε Εσωτερικά προγράμματα στο Φορέα σας μέσω της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ή με Φυσική Παρουσία του Εισηγητή

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Εισαγωγών & Εξαγωγών

Μαΐου – Ιουνίου 2021

Τίτλος Σεμιναρίου:

Ημ/νίες
& Ώρες:

Εισηγητές:

Γενικές Πληροφορίες:

Τελωνειακός Κώδικας

&

Νέες Διαδικασίες Εισαγωγής,

Εξαγωγής, Ενδοκοινοτικής

Διακίνησης & Διεθνείς Συναλλαγές

Συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο
μετά το ΒΡΕΧΙΤ
Δηλωτικές υποχρεώσεις στις ενδοκοινοτικές
παραδόσεις & τριγωνικές συναλλαγές

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

02 & 03 Ιουνίου 2021

16:00 – 20:00

Φοροτεχνικός. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή διδακτική εμπειρία σε θέματα  Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Τμήματος Εισαγωγών – Εξαγωγών & Λογιστηρίου

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Η Νέα Ηλεκτρονική

Διαδικασία Επιστροφής

Ε.Φ.Κ. Καυσίμων

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
& τις νεότερες αποφάσεις & εγκυκλίους

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας, με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Τελωνειακών Διαδικασιών & Εισαγωγών – Εξαγωγών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου & Εισαγωγών – Εξαγωγών

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Φ.Π.Α. Ενδοκοινοτικών

Διεθνών Συναλλαγών

& Τριγωνικές Συναλλαγές

σύμφωνα με τις νεότερες Αποφάσεις,
Εγκυκλίους & την ισχύουσα Νομοθεσία

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center -Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

16:00 – 21:00

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Ειδικός σε θέματα Κώδικα Φ.Π.Α. & Εισαγωγών – Εξαγωγών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Προϊσταμένους  & Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου & στελέχη Εισαγωγών – Εξαγωγών

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Διαδικασίες – Στάδια

Ενέγγυων Πιστώσεων,

Εγγυητικών Επιστολών

στις Εισαγωγές – Εξαγωγές

& Εφαρμογή Κανόνων INCOTERMS

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Δικηγόρος. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Χερσαίας Μεταφοράς & Πιστώσεων – Εγγυητικών Επιστολών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Εισαγωγών – Εξαγωγών, Τελωνειακών Διαδικασιών

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Χερσαία

Μεταφορά

Ευθύνες & Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων
σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Δικηγόρος. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Χερσαίας Μεταφοράς & Πιστώσεων – Εγγυητικών Επιστολών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Στελέχη που ασχολούνται με τη Χερσαία Μεταφορά

 

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Διαδικασίες Λειτουργίας

Φορολογικής Αποθήκης

& Ανάλυση Νομοθεσίας Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης

Πετρελαιοειδών, Καπνικών Προϊόντων κλπ

ΑΘΗΝΑ
Forum Training Center
Ψηφιακή Αίθουσα

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2021

16:00 – 21:00

Διευθυντής Αρμόδιας Υπηρεσίας, με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Τελωνειακών Διαδικασιών & Εισαγωγών – Εξαγωγών

Η Ημερίδα απευθύνεται

Σε Στέλεχη τμήματος Λογιστηρίου & Εισαγωγών – Εξαγωγών

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Πληροφορίες: Χρύσα Φαρλάνη

Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τηλ.: 213 0716370-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr